Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 653 | Date: 17-Dec-1986
જીવનવ્યવહારની, જીવનભરની તુજને જવાબદારી સોંપી છે
Jīvanavyavahāranī, jīvanabharanī tujanē javābadārī sōṁpī chē

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 653 | Date: 17-Dec-1986

જીવનવ્યવહારની, જીવનભરની તુજને જવાબદારી સોંપી છે

  No Audio

jīvanavyavahāranī, jīvanabharanī tujanē javābadārī sōṁpī chē

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1986-12-17 1986-12-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11642 જીવનવ્યવહારની, જીવનભરની તુજને જવાબદારી સોંપી છે જીવનવ્યવહારની, જીવનભરની તુજને જવાબદારી સોંપી છે

છે વિશ્વાસ હૈયે એનો, નિભાવી તો તું લેશે

લઈને ભાર એનો આવ્યો, ઘણો થાકી અંતે તો ગયો

ભાર ઉતારી એનો હવે તો હળવો માડી કરજે

કીધા ઉધામા ખૂબ મેં તો અહંમાં, ખૂબ રાચી રાચીને

દયાજનક સ્થિતિ બનતી રહી, જગનો માર ખાઈ ખાઈને

રચ્યા મિનારા આશાના, તૂટયા તોય રચતો રહ્યો

અંતે થાકી, સોંપીને ભાર માડી, તુજ ચરણે બેસી ગયો

હવે તો લેજે શરણે, મન બુદ્ધિથી ગયો છું થાકી

તારા ચરણમાં સુખ દેજે, સુખસાગર છે તું માડી
View Original Increase Font Decrease Font


જીવનવ્યવહારની, જીવનભરની તુજને જવાબદારી સોંપી છે

છે વિશ્વાસ હૈયે એનો, નિભાવી તો તું લેશે

લઈને ભાર એનો આવ્યો, ઘણો થાકી અંતે તો ગયો

ભાર ઉતારી એનો હવે તો હળવો માડી કરજે

કીધા ઉધામા ખૂબ મેં તો અહંમાં, ખૂબ રાચી રાચીને

દયાજનક સ્થિતિ બનતી રહી, જગનો માર ખાઈ ખાઈને

રચ્યા મિનારા આશાના, તૂટયા તોય રચતો રહ્યો

અંતે થાકી, સોંપીને ભાર માડી, તુજ ચરણે બેસી ગયો

હવે તો લેજે શરણે, મન બુદ્ધિથી ગયો છું થાકી

તારા ચરણમાં સુખ દેજે, સુખસાગર છે તું માડી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jīvanavyavahāranī, jīvanabharanī tujanē javābadārī sōṁpī chē

chē viśvāsa haiyē ēnō, nibhāvī tō tuṁ lēśē

laīnē bhāra ēnō āvyō, ghaṇō thākī aṁtē tō gayō

bhāra utārī ēnō havē tō halavō māḍī karajē

kīdhā udhāmā khūba mēṁ tō ahaṁmāṁ, khūba rācī rācīnē

dayājanaka sthiti banatī rahī, jaganō māra khāī khāīnē

racyā minārā āśānā, tūṭayā tōya racatō rahyō

aṁtē thākī, sōṁpīnē bhāra māḍī, tuja caraṇē bēsī gayō

havē tō lējē śaraṇē, mana buddhithī gayō chuṁ thākī

tārā caraṇamāṁ sukha dējē, sukhasāgara chē tuṁ māḍī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Shri Devendra Ghia, our Guruji Kaka, is requesting Divine Mother to get him away from worldly affairs and asking her to give solace and refuge, since his true purpose is to be with Divine Mother.

He is saying...

O Mother, I am putting the responsibility of my worldly life on you, I have full faith that you will endure it. I have taken this burden of worldly responsibilities for long, and I am tired of it, please take away my burden, O Mother.

I have created many turmoils in my arrogance, this world has beaten me enough, my condition is pathetic. I have kept on building towers of hope, but in vein.

In the end, I am here, tired and asking you to take on my burden. I want to be under your love and care. Please give me solace. True happiness is in your presence. You are the ocean of love, O Mother.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 653 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...652653654...Last