BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 664 | Date: 28-Dec-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

શ્વાસે, શ્વાસે તારા લેવાશે જ્યાં પ્રભુના નામ

  Audio

Shwase, Shwase Tara Levashe Jya Prabhu Na Naam

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1986-12-28 1986-12-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11653 શ્વાસે, શ્વાસે તારા લેવાશે જ્યાં પ્રભુના નામ શ્વાસે, શ્વાસે તારા લેવાશે જ્યાં પ્રભુના નામ
   ખુલ્લા થાશે તો તારા, મુક્તિના દ્વાર
ક્ષણે ક્ષણે કરશે તું જ્યાં પ્રેમના પાન
   ખુલ્લા થાશે તો તારા મુક્તિના દ્વાર
રાહે રાહે પકડીશ જ્યાં તું ભક્તિની વાટ
   ખુલ્લા થાશે તો તારા ભક્તિના દ્વાર
ફેંકી દે, ફેંકી દે તું લોભ મોહના ભાર
   ખુલ્લા થાશે તો તારા ભક્તિના દ્વાર
ભરજે, ભરજે તું હૈયામાં શ્રદ્ધાના શ્વાસ
   ખુલ્લા થાશે તો તારા ભક્તિના દ્વાર
પગ તો પાડજે તારા પુણ્યની વાટ
   ખુલ્લા થાશે તો તારા ભક્તિના દ્વાર
ફેંકજે ફેંકજે તું હૈયેથી વેરના વ્હાલ
   ખુલ્લા થાશે તો તારા ભક્તિના દ્વાર
છોડજે છોડજે તું કામ-ક્રોધના સાથ
   ખુલ્લા થાશે તો તારા ભક્તિના દ્વાર
લેજે સદા તું ધીરજનો સાથ
   ખુલ્લા થાશે તો તારા મુક્તિના દ્વાર
છોડજે છોડજે તું હૈયેથી ચિંતા તમામ
   ખુલ્લા થાશે તો તારા મુક્તિના દ્વાર
https://www.youtube.com/watch?v=_DpoHDcUGzk
Gujarati Bhajan no. 664 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
શ્વાસે, શ્વાસે તારા લેવાશે જ્યાં પ્રભુના નામ
   ખુલ્લા થાશે તો તારા, મુક્તિના દ્વાર
ક્ષણે ક્ષણે કરશે તું જ્યાં પ્રેમના પાન
   ખુલ્લા થાશે તો તારા મુક્તિના દ્વાર
રાહે રાહે પકડીશ જ્યાં તું ભક્તિની વાટ
   ખુલ્લા થાશે તો તારા ભક્તિના દ્વાર
ફેંકી દે, ફેંકી દે તું લોભ મોહના ભાર
   ખુલ્લા થાશે તો તારા ભક્તિના દ્વાર
ભરજે, ભરજે તું હૈયામાં શ્રદ્ધાના શ્વાસ
   ખુલ્લા થાશે તો તારા ભક્તિના દ્વાર
પગ તો પાડજે તારા પુણ્યની વાટ
   ખુલ્લા થાશે તો તારા ભક્તિના દ્વાર
ફેંકજે ફેંકજે તું હૈયેથી વેરના વ્હાલ
   ખુલ્લા થાશે તો તારા ભક્તિના દ્વાર
છોડજે છોડજે તું કામ-ક્રોધના સાથ
   ખુલ્લા થાશે તો તારા ભક્તિના દ્વાર
લેજે સદા તું ધીરજનો સાથ
   ખુલ્લા થાશે તો તારા મુક્તિના દ્વાર
છોડજે છોડજે તું હૈયેથી ચિંતા તમામ
   ખુલ્લા થાશે તો તારા મુક્તિના દ્વાર
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
śvāsē, śvāsē tārā lēvāśē jyāṁ prabhunā nāma
khullā thāśē tō tārā, muktinā dvāra
kṣaṇē kṣaṇē karaśē tuṁ jyāṁ prēmanā pāna
khullā thāśē tō tārā muktinā dvāra
rāhē rāhē pakaḍīśa jyāṁ tuṁ bhaktinī vāṭa
khullā thāśē tō tārā bhaktinā dvāra
phēṁkī dē, phēṁkī dē tuṁ lōbha mōhanā bhāra
khullā thāśē tō tārā bhaktinā dvāra
bharajē, bharajē tuṁ haiyāmāṁ śraddhānā śvāsa
khullā thāśē tō tārā bhaktinā dvāra
paga tō pāḍajē tārā puṇyanī vāṭa
khullā thāśē tō tārā bhaktinā dvāra
phēṁkajē phēṁkajē tuṁ haiyēthī vēranā vhāla
khullā thāśē tō tārā bhaktinā dvāra
chōḍajē chōḍajē tuṁ kāma-krōdhanā sātha
khullā thāśē tō tārā bhaktinā dvāra
lējē sadā tuṁ dhīrajanō sātha
khullā thāśē tō tārā muktinā dvāra
chōḍajē chōḍajē tuṁ haiyēthī ciṁtā tamāma
khullā thāśē tō tārā muktinā dvāra

Explanation in English:
Explanation 1:
When every breath you take is filled with God's Name, then the door of liberation will open.

When every moment you will experience the love, then the door of liberation will open.

At each path that you walk, you catch the light of devotion, then the door towards liberation will open.

Discard the burden of greed and attachments, then the door of liberation will open.

Fill your heart with the breaths of complete faith, then the door of liberation will open.

Take each step towards virtuous acts, then the door of liberation will open.

Throw away the feelings of revenge from your heart, then the door of liberation will open.

Give up the company of lust and anger, then the door of liberation will open.

Always take the support of patience, then the door of liberation will open.

Let go of all worries from your heart, then the door of liberation will open.


Explanation 2:
In this beautiful Gujarati bhajan, Shri Devendra Ghia, fondly called Pujya Kaka, our Guruji is directing towards steps to be taken even just to open the door to the path of spiritual quest.
He is saying...
When every breath taken is filled with God's Name,
When every minute is filled with love,
When out of all the paths, path of devotion is followed,
Then the door towards liberation will open.
When the burden of greed and temptation is discarded,
When complete faith in Divine is interweaved, steps towards virtuous acts are taken, and fondness for revenge is deleted from heart,
Then the door towards liberation will open.
When company of lust and anger is removed from heart, company of patience is imbibed, and all worries are removed,
Then the door towards liberation will open.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining that just to open the door to spiritual journey, you need to sync your characteristics with Divine characteristics. You need to create symphony with Divine by playing different instruments at the correct time, and create sweet music of Divinity.

શ્વાસે, શ્વાસે તારા લેવાશે જ્યાં પ્રભુના નામશ્વાસે, શ્વાસે તારા લેવાશે જ્યાં પ્રભુના નામ
   ખુલ્લા થાશે તો તારા, મુક્તિના દ્વાર
ક્ષણે ક્ષણે કરશે તું જ્યાં પ્રેમના પાન
   ખુલ્લા થાશે તો તારા મુક્તિના દ્વાર
રાહે રાહે પકડીશ જ્યાં તું ભક્તિની વાટ
   ખુલ્લા થાશે તો તારા ભક્તિના દ્વાર
ફેંકી દે, ફેંકી દે તું લોભ મોહના ભાર
   ખુલ્લા થાશે તો તારા ભક્તિના દ્વાર
ભરજે, ભરજે તું હૈયામાં શ્રદ્ધાના શ્વાસ
   ખુલ્લા થાશે તો તારા ભક્તિના દ્વાર
પગ તો પાડજે તારા પુણ્યની વાટ
   ખુલ્લા થાશે તો તારા ભક્તિના દ્વાર
ફેંકજે ફેંકજે તું હૈયેથી વેરના વ્હાલ
   ખુલ્લા થાશે તો તારા ભક્તિના દ્વાર
છોડજે છોડજે તું કામ-ક્રોધના સાથ
   ખુલ્લા થાશે તો તારા ભક્તિના દ્વાર
લેજે સદા તું ધીરજનો સાથ
   ખુલ્લા થાશે તો તારા મુક્તિના દ્વાર
છોડજે છોડજે તું હૈયેથી ચિંતા તમામ
   ખુલ્લા થાશે તો તારા મુક્તિના દ્વાર
1986-12-28https://i.ytimg.com/vi/_DpoHDcUGzk/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=_DpoHDcUGzk
શ્વાસે, શ્વાસે તારા લેવાશે જ્યાં પ્રભુના નામશ્વાસે, શ્વાસે તારા લેવાશે જ્યાં પ્રભુના નામ
   ખુલ્લા થાશે તો તારા, મુક્તિના દ્વાર
ક્ષણે ક્ષણે કરશે તું જ્યાં પ્રેમના પાન
   ખુલ્લા થાશે તો તારા મુક્તિના દ્વાર
રાહે રાહે પકડીશ જ્યાં તું ભક્તિની વાટ
   ખુલ્લા થાશે તો તારા ભક્તિના દ્વાર
ફેંકી દે, ફેંકી દે તું લોભ મોહના ભાર
   ખુલ્લા થાશે તો તારા ભક્તિના દ્વાર
ભરજે, ભરજે તું હૈયામાં શ્રદ્ધાના શ્વાસ
   ખુલ્લા થાશે તો તારા ભક્તિના દ્વાર
પગ તો પાડજે તારા પુણ્યની વાટ
   ખુલ્લા થાશે તો તારા ભક્તિના દ્વાર
ફેંકજે ફેંકજે તું હૈયેથી વેરના વ્હાલ
   ખુલ્લા થાશે તો તારા ભક્તિના દ્વાર
છોડજે છોડજે તું કામ-ક્રોધના સાથ
   ખુલ્લા થાશે તો તારા ભક્તિના દ્વાર
લેજે સદા તું ધીરજનો સાથ
   ખુલ્લા થાશે તો તારા મુક્તિના દ્વાર
છોડજે છોડજે તું હૈયેથી ચિંતા તમામ
   ખુલ્લા થાશે તો તારા મુક્તિના દ્વાર
1986-12-28https://i.ytimg.com/vi/BmeYI_tP06U/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=BmeYI_tP06U
First...661662663664665...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall