Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 666 | Date: 31-Dec-1986
છે ચંદ્રને પણ શરમાવે એવું તો મુખડું `મા’ નું
Chē caṁdranē paṇa śaramāvē ēvuṁ tō mukhaḍuṁ `mā' nuṁ

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 666 | Date: 31-Dec-1986

છે ચંદ્રને પણ શરમાવે એવું તો મુખડું `મા’ નું

  No Audio

chē caṁdranē paṇa śaramāvē ēvuṁ tō mukhaḍuṁ `mā' nuṁ

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1986-12-31 1986-12-31 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11655 છે ચંદ્રને પણ શરમાવે એવું તો મુખડું `મા’ નું છે ચંદ્રને પણ શરમાવે એવું તો મુખડું `મા’ નું

મુખડાનું તેજ તો, સૂરજને પણ પાડે છે ઝાંખું

અંગેઅંગથી ઝરે છે, શક્તિનું તો ઝરણું ઝાઝું

એવી મારી `મા’ નું તો મુખડું લાગે અતિ સોહામણું

ઝરતી રહે છે તો સદા, એની પ્રેમની તો ધારા

ધરાયે નહિ કદી, નહાતાં એમાં, મનડું મારું

નીરખતા સદા એને, હું તો પ્રેમનું બિંદુ પામું

એવી મારી `મા’ નું તો મુખડું લાગે અતિ સોહામણું

દર્શન થાતા એના, જગ સારું એમાં તો નિહાળું

સદા પરમતેજથી ભરેલું, લાગે અતિ એ પ્યારું

દર્શન કરતા એનું, સુખદુઃખ તો જગના વિસારું

એવી મારી `મા’ નું, તો મુખડું લાગે અતિ સોહમણું

વીસરી જગની પ્રીત સારી, પ્રીત તો એનાથી બાંધું

જગ સારાને તો વિસરું, ખુદ ખુદને પણ વિસરાવું

લાગે સદા એ તો વહાલું, હૈયામાં એને તો સમાવું

એવી મારી `મા’ નું તો મુખડું લાગે અતિ સોહામણું
View Original Increase Font Decrease Font


છે ચંદ્રને પણ શરમાવે એવું તો મુખડું `મા’ નું

મુખડાનું તેજ તો, સૂરજને પણ પાડે છે ઝાંખું

અંગેઅંગથી ઝરે છે, શક્તિનું તો ઝરણું ઝાઝું

એવી મારી `મા’ નું તો મુખડું લાગે અતિ સોહામણું

ઝરતી રહે છે તો સદા, એની પ્રેમની તો ધારા

ધરાયે નહિ કદી, નહાતાં એમાં, મનડું મારું

નીરખતા સદા એને, હું તો પ્રેમનું બિંદુ પામું

એવી મારી `મા’ નું તો મુખડું લાગે અતિ સોહામણું

દર્શન થાતા એના, જગ સારું એમાં તો નિહાળું

સદા પરમતેજથી ભરેલું, લાગે અતિ એ પ્યારું

દર્શન કરતા એનું, સુખદુઃખ તો જગના વિસારું

એવી મારી `મા’ નું, તો મુખડું લાગે અતિ સોહમણું

વીસરી જગની પ્રીત સારી, પ્રીત તો એનાથી બાંધું

જગ સારાને તો વિસરું, ખુદ ખુદને પણ વિસરાવું

લાગે સદા એ તો વહાલું, હૈયામાં એને તો સમાવું

એવી મારી `મા’ નું તો મુખડું લાગે અતિ સોહામણું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē caṁdranē paṇa śaramāvē ēvuṁ tō mukhaḍuṁ `mā' nuṁ

mukhaḍānuṁ tēja tō, sūrajanē paṇa pāḍē chē jhāṁkhuṁ

aṁgēaṁgathī jharē chē, śaktinuṁ tō jharaṇuṁ jhājhuṁ

ēvī mārī `mā' nuṁ tō mukhaḍuṁ lāgē ati sōhāmaṇuṁ

jharatī rahē chē tō sadā, ēnī prēmanī tō dhārā

dharāyē nahi kadī, nahātāṁ ēmāṁ, manaḍuṁ māruṁ

nīrakhatā sadā ēnē, huṁ tō prēmanuṁ biṁdu pāmuṁ

ēvī mārī `mā' nuṁ tō mukhaḍuṁ lāgē ati sōhāmaṇuṁ

darśana thātā ēnā, jaga sāruṁ ēmāṁ tō nihāluṁ

sadā paramatējathī bharēluṁ, lāgē ati ē pyāruṁ

darśana karatā ēnuṁ, sukhaduḥkha tō jaganā visāruṁ

ēvī mārī `mā' nuṁ, tō mukhaḍuṁ lāgē ati sōhamaṇuṁ

vīsarī jaganī prīta sārī, prīta tō ēnāthī bāṁdhuṁ

jaga sārānē tō visaruṁ, khuda khudanē paṇa visarāvuṁ

lāgē sadā ē tō vahāluṁ, haiyāmāṁ ēnē tō samāvuṁ

ēvī mārī `mā' nuṁ tō mukhaḍuṁ lāgē ati sōhāmaṇuṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this beautiful bhajan, our Guruji, Kaka also known as Shri Devendra Ghia is picturing Divine Mother's beautiful face and feeling the vibrations of the beauty of Divine Mother.

He is saying...

Maa's(Divine Mother) face is so beautiful, that even moon has to shy away.

The glow on Maa's(Divine Mother) face is so bright that even sun looks faded.

Energy is pouring like a flow of stream from every limb of Divine Mother,

Beauty like that of my Mother, her face is so beautiful.

Her stream of love is flowing eternally, my heart is never satisfied taking a dip in this stream.

Gazing at her, I always feel drops of her love falling on me.

Beauty like that of my Mother, her face is so beautiful.

Getting the vision of hers, I see the whole world within her.

Her face is always glowing with beauty and shine, and is very dear to me.

Getting the glimpse of her, I forget the pains and sorrows of the world,

Beauty like that of my Mother, her face is so beautiful.

Forgetting all connection of this world, I want to connect with you.

Wanting to forget this world, I am wanting to forget myself also.

Your beautiful face is so dear to me , I am always keeping it in my heart.

Beauty like that of my Mother, her face is so beautiful.

Kaka's visualisation of Divine Mother is so touching and vivid that Divine Mother 's face gets enamoured in our hearts as well. Though Divine Mother is formless, we do pray to her imagining some form. And beautiful form appears in front of our eyes.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 666 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...664665666...Last