Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 668 | Date: 03-Jan-1987
કર્તા, તું તો જો તારી સૃષ્ટિને જરા
Kartā, tuṁ tō jō tārī sr̥ṣṭinē jarā

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

Hymn No. 668 | Date: 03-Jan-1987

કર્તા, તું તો જો તારી સૃષ્ટિને જરા

  No Audio

kartā, tuṁ tō jō tārī sr̥ṣṭinē jarā

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

1987-01-03 1987-01-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11657 કર્તા, તું તો જો તારી સૃષ્ટિને જરા કર્તા, તું તો જો તારી સૃષ્ટિને જરા

   તારો માનવી આજ તો તુજને વેંચી રહ્યો

રચી સૃષ્ટિ સુંદર, કેમ તું સૂઈ ગયો

   તારો માનવી આજ તો તુજને વેંચી રહ્યો

દીધાં પવન, પ્રકાશ, પાણી મફત, આજ

   તારો માનવી, કબજો એનો જમાવી ગયો

વંચિત રાખીને તારા બાળને

   તારો માનવી આજ તો તને વેંચી રહ્યો

પૂજતાં પૂજતાં તને, ખુદ ખુદને એ પુજાવી રહ્યો

   તારો માનવી આજ તો તને વેંચી રહ્યો

કરુણાને મારી ઠોકર, અંદરોઅંદર ઝઘડી રહ્યો

   તારો માનવી આજ તો તને વેંચી રહ્યો

કાળાંધોળાં કરી, આજ તને એ બનાવી રહ્યો

   તારો માનવી આજ તો તને વેંચી રહ્યો

થાકીપાકી એ તો મંદિરે પહોંચી ગયો

   તારો માનવી આજ તો તને વેંચી રહ્યો

સીધો ના રહેતા, મંદિરને હાટ બનાવી રહ્યો

   તારો માનવી આજ તો તને વેંચી રહ્યો

ધરાવી પ્રસાદ, પ્રસાદને પણ એ વેંચી રહ્યો

   તારો માનવી આજ તો તને વેંચી રહ્યો
Increase Font Decrease Font

કર્તા, તું તો જો તારી સૃષ્ટિને જરા

   તારો માનવી આજ તો તુજને વેંચી રહ્યો

રચી સૃષ્ટિ સુંદર, કેમ તું સૂઈ ગયો

   તારો માનવી આજ તો તુજને વેંચી રહ્યો

દીધાં પવન, પ્રકાશ, પાણી મફત, આજ

   તારો માનવી, કબજો એનો જમાવી ગયો

વંચિત રાખીને તારા બાળને

   તારો માનવી આજ તો તને વેંચી રહ્યો

પૂજતાં પૂજતાં તને, ખુદ ખુદને એ પુજાવી રહ્યો

   તારો માનવી આજ તો તને વેંચી રહ્યો

કરુણાને મારી ઠોકર, અંદરોઅંદર ઝઘડી રહ્યો

   તારો માનવી આજ તો તને વેંચી રહ્યો

કાળાંધોળાં કરી, આજ તને એ બનાવી રહ્યો

   તારો માનવી આજ તો તને વેંચી રહ્યો

થાકીપાકી એ તો મંદિરે પહોંચી ગયો

   તારો માનવી આજ તો તને વેંચી રહ્યો

સીધો ના રહેતા, મંદિરને હાટ બનાવી રહ્યો

   તારો માનવી આજ તો તને વેંચી રહ્યો

ધરાવી પ્રસાદ, પ્રસાદને પણ એ વેંચી રહ્યો

   તારો માનવી આજ તો તને વેંચી રહ્યો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
kartā, tuṁ tō jō tārī sr̥ṣṭinē jarā

   tārō mānavī āja tō tujanē vēṁcī rahyō

racī sr̥ṣṭi suṁdara, kēma tuṁ sūī gayō

   tārō mānavī āja tō tujanē vēṁcī rahyō

dīdhāṁ pavana, prakāśa, pāṇī maphata, āja

   tārō mānavī, kabajō ēnō jamāvī gayō

vaṁcita rākhīnē tārā bālanē

   tārō mānavī āja tō tanē vēṁcī rahyō

pūjatāṁ pūjatāṁ tanē, khuda khudanē ē pujāvī rahyō

   tārō mānavī āja tō tanē vēṁcī rahyō

karuṇānē mārī ṭhōkara, aṁdarōaṁdara jhaghaḍī rahyō

   tārō mānavī āja tō tanē vēṁcī rahyō

kālāṁdhōlāṁ karī, āja tanē ē banāvī rahyō

   tārō mānavī āja tō tanē vēṁcī rahyō

thākīpākī ē tō maṁdirē pahōṁcī gayō

   tārō mānavī āja tō tanē vēṁcī rahyō

sīdhō nā rahētā, maṁdiranē hāṭa banāvī rahyō

   tārō mānavī āja tō tanē vēṁcī rahyō

dharāvī prasāda, prasādanē paṇa ē vēṁcī rahyō

   tārō mānavī āja tō tanē vēṁcī rahyō
Increase Font Decrease Font

English Explanation
In this bhajan, Shri Devendra Ghia, our Guruji, fondly called Pujya Kaka is throwing light on the degraded state of mind of humans today.
He is saying...
O Divine, you are the doer, just look at your creation,
Today, a human created by you is only selling you.
After creating such a beautiful world, why did you fall off to sleep,
Today, a human created by you is only selling you.
You gave air, light, water free of charge,
Today, your human is claiming the ownership.
Keeping your child stranded,
Today, a human created by you is only selling you.
Worshipping you, he made others to start worshipping him,
Today, a human created by you is only selling you.
Kicking the compassion away, they are fighting among each other,
Today, a human created by you is only selling you.
By being untruthful, he is fooling you,
Today a human created by you is only selling you.
Feeling overwhelmed, ultimately, he reaches your temple,
Not being straight, he is claiming the temple also,
Offering Prasad (sacrament), he is selling your Prasad (sacrament) also,
Today, a human created by you is only selling you.
Kaka is explaining the level to which humans have stooped down to in today's day and age.
Gujarati Bhajan no. 668 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...667668669...Last