BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 675 | Date: 08-Jan-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

સંસાર સાગરે ખાયે ઝોલા, જીવનનૈયા તો માડી મારી

  No Audio

Sansar Sagare Khaye Zola, Jeevan Naiya To Madi Mari

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)


1987-01-08 1987-01-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11664 સંસાર સાગરે ખાયે ઝોલા, જીવનનૈયા તો માડી મારી સંસાર સાગરે ખાયે ઝોલા, જીવનનૈયા તો માડી મારી
   જીવી રહ્યો છું હું તો માડી બસ એક તો તારે સહારે
જીવનના ઘાએ નાખી છે ભૂંસી જીવનની મારી યાદો
   જીવી રહ્યો છું હું તો માડી બસ એક તો તારે સહારે
રહ્યાં છે છૂટતાં અધવચ્ચેથી, જીવનતણાં બધાં સાથો
   જીવી રહ્યો છું હું તો માડી બસ એક તો તારે સહારે
નીકળી શક્તા નથી હવે વધુ, તો નયનોથી આંસુ
   જીવી રહ્યો છું હું તો માડી બસ એક તો તારે સહારે
છવાયો છે અંધકાર જીવનમાં, સૂઝે ન કોઈ આરો
   જીવી રહ્યો છું હું તો માડી બસ એક તો તારે સહારે
સૂઝતી નથી જીવનમાં ક્યાંય, કોઈ તો સાચી રાહો
   જીવી રહ્યો છું હું તો માડી, બસ એક તો તારે સહારે
ગુમાવી બેઠો છું હૈયેથી સુખ શાંતિ તો તમામો
   જીવી રહ્યો છું હું તો માડી બસ એક તો તારે સહારે
નજરમાં નથી દેખાતો, માડી તો ક્યાંયે કિનારો
   જીવી રહ્યો છું હું તો માડી બસ એક તો તારે સહારે
હેઠાં પડયા છે હાથો મારા કર્યા છે યત્નો બધાએ
   જીવી રહ્યો છું હું તો માડી બસ એક તો તારે સહારે
દુઃખ પણ દુઃખ ના દઈ શકે, છે હાલત એવી રે
   જીવી રહ્યો છું હું તો માડી બસ એક તો તારે સહારે
સ્વીકારજે વિનંતી અમારી, રાખજે મુજને ચરણે તારે
   જીવી રહ્યો છું હું તો માડી બસ એક તો તારે સહારે
Gujarati Bhajan no. 675 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
સંસાર સાગરે ખાયે ઝોલા, જીવનનૈયા તો માડી મારી
   જીવી રહ્યો છું હું તો માડી બસ એક તો તારે સહારે
જીવનના ઘાએ નાખી છે ભૂંસી જીવનની મારી યાદો
   જીવી રહ્યો છું હું તો માડી બસ એક તો તારે સહારે
રહ્યાં છે છૂટતાં અધવચ્ચેથી, જીવનતણાં બધાં સાથો
   જીવી રહ્યો છું હું તો માડી બસ એક તો તારે સહારે
નીકળી શક્તા નથી હવે વધુ, તો નયનોથી આંસુ
   જીવી રહ્યો છું હું તો માડી બસ એક તો તારે સહારે
છવાયો છે અંધકાર જીવનમાં, સૂઝે ન કોઈ આરો
   જીવી રહ્યો છું હું તો માડી બસ એક તો તારે સહારે
સૂઝતી નથી જીવનમાં ક્યાંય, કોઈ તો સાચી રાહો
   જીવી રહ્યો છું હું તો માડી, બસ એક તો તારે સહારે
ગુમાવી બેઠો છું હૈયેથી સુખ શાંતિ તો તમામો
   જીવી રહ્યો છું હું તો માડી બસ એક તો તારે સહારે
નજરમાં નથી દેખાતો, માડી તો ક્યાંયે કિનારો
   જીવી રહ્યો છું હું તો માડી બસ એક તો તારે સહારે
હેઠાં પડયા છે હાથો મારા કર્યા છે યત્નો બધાએ
   જીવી રહ્યો છું હું તો માડી બસ એક તો તારે સહારે
દુઃખ પણ દુઃખ ના દઈ શકે, છે હાલત એવી રે
   જીવી રહ્યો છું હું તો માડી બસ એક તો તારે સહારે
સ્વીકારજે વિનંતી અમારી, રાખજે મુજને ચરણે તારે
   જીવી રહ્યો છું હું તો માડી બસ એક તો તારે સહારે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
saṁsāra sāgarē khāyē jhōlā, jīvananaiyā tō māḍī mārī
jīvī rahyō chuṁ huṁ tō māḍī basa ēka tō tārē sahārē
jīvananā ghāē nākhī chē bhūṁsī jīvananī mārī yādō
jīvī rahyō chuṁ huṁ tō māḍī basa ēka tō tārē sahārē
rahyāṁ chē chūṭatāṁ adhavaccēthī, jīvanataṇāṁ badhāṁ sāthō
jīvī rahyō chuṁ huṁ tō māḍī basa ēka tō tārē sahārē
nīkalī śaktā nathī havē vadhu, tō nayanōthī āṁsu
jīvī rahyō chuṁ huṁ tō māḍī basa ēka tō tārē sahārē
chavāyō chē aṁdhakāra jīvanamāṁ, sūjhē na kōī ārō
jīvī rahyō chuṁ huṁ tō māḍī basa ēka tō tārē sahārē
sūjhatī nathī jīvanamāṁ kyāṁya, kōī tō sācī rāhō
jīvī rahyō chuṁ huṁ tō māḍī, basa ēka tō tārē sahārē
gumāvī bēṭhō chuṁ haiyēthī sukha śāṁti tō tamāmō
jīvī rahyō chuṁ huṁ tō māḍī basa ēka tō tārē sahārē
najaramāṁ nathī dēkhātō, māḍī tō kyāṁyē kinārō
jīvī rahyō chuṁ huṁ tō māḍī basa ēka tō tārē sahārē
hēṭhāṁ paḍayā chē hāthō mārā karyā chē yatnō badhāē
jīvī rahyō chuṁ huṁ tō māḍī basa ēka tō tārē sahārē
duḥkha paṇa duḥkha nā daī śakē, chē hālata ēvī rē
jīvī rahyō chuṁ huṁ tō māḍī basa ēka tō tārē sahārē
svīkārajē vinaṁtī amārī, rākhajē mujanē caraṇē tārē
jīvī rahyō chuṁ huṁ tō māḍī basa ēka tō tārē sahārē

Explanation in English
In this prayer bhajan, Shri Devendra Ghia, our Guruji, fondly called Pujya Kaka (Satguru Devendra Ghia) is narrating his state in this life and asking for Divine Mother to shower grace upon him to take him under the umbrella of her grace.
He is praying...
In the ocean of this worldly affairs, the boat of my life is wobbling,
I am living, O Mother, only on your recourse.
The blows of this life has erased the memories of my life,
I am living, O Mother, only on your recourse.
Halfway in the middle, my companions are lost,
Now I cannot even shed tears anymore,
The darkness is spread everywhere, and cannot find any solution,
Cannot find the right path in life,
I am living, O Mother, only on your recourse.
I have lost all my peace and serenity,
I cannot see, O Mother, any end of it.
My hands have given up doing all the efforts,
The grief also cannot give anymore grief, such is my condition,
I am living, O Mother, only on your recourse.
Please accept my request and keep me under your shelter near your feet,
I am living, O Mother, only on your recourse.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining his despair of this worldly life and his yearning to be with Divine Mother.

First...671672673674675...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall