Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 676 | Date: 08-Jan-1987
એકલો આવ્યો જગમાં, તું જગમાંથી જાશે એકલો
Ēkalō āvyō jagamāṁ, tuṁ jagamāṁthī jāśē ēkalō

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 676 | Date: 08-Jan-1987

એકલો આવ્યો જગમાં, તું જગમાંથી જાશે એકલો

  No Audio

ēkalō āvyō jagamāṁ, tuṁ jagamāṁthī jāśē ēkalō

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1987-01-08 1987-01-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11665 એકલો આવ્યો જગમાં, તું જગમાંથી જાશે એકલો એકલો આવ્યો જગમાં, તું જગમાંથી જાશે એકલો

   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું રાખે

સાથ ના દીધો અન્યને, અન્યનો સાથ કેમ માંગે

   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું રાખે

ખોટા એવા કંઈક ભાવો અન્ય માટે તું બાંધે

   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું રાખે

અન્યના કાજે ઘસાતાં અચકાયે, લેવા કેમ દોડયો જાયે

   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું રાખે

સાથ દેવા ટાણે, દોષ અન્યના નજરમાં રાખે

   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું રાખે

દોષ તો હૈયે છુપાવી, તારા ગુણના ગુણગાન ગાયે

   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું તો રાખે

સાથ અન્યને દેવા ટાણે, બહુ બહુ બહાનાં જ્યાં કાઢે

   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું તો રાખે

ચાલ્યો નથી પ્રભુની રાહે, પ્રભુ તારી રાહે કેમ ચાલે

   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું તો રાખે

ડર મૃત્યુનો આવતા નજદીક, યાદ બધું તો આવે

   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું તો રાખે

દયા નથી વરસાવી હૈયે, પ્રભુની દયા કેમ માગે

   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું તો રાખે
View Original Increase Font Decrease Font


એકલો આવ્યો જગમાં, તું જગમાંથી જાશે એકલો

   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું રાખે

સાથ ના દીધો અન્યને, અન્યનો સાથ કેમ માંગે

   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું રાખે

ખોટા એવા કંઈક ભાવો અન્ય માટે તું બાંધે

   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું રાખે

અન્યના કાજે ઘસાતાં અચકાયે, લેવા કેમ દોડયો જાયે

   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું રાખે

સાથ દેવા ટાણે, દોષ અન્યના નજરમાં રાખે

   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું રાખે

દોષ તો હૈયે છુપાવી, તારા ગુણના ગુણગાન ગાયે

   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું તો રાખે

સાથ અન્યને દેવા ટાણે, બહુ બહુ બહાનાં જ્યાં કાઢે

   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું તો રાખે

ચાલ્યો નથી પ્રભુની રાહે, પ્રભુ તારી રાહે કેમ ચાલે

   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું તો રાખે

ડર મૃત્યુનો આવતા નજદીક, યાદ બધું તો આવે

   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું તો રાખે

દયા નથી વરસાવી હૈયે, પ્રભુની દયા કેમ માગે

   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું તો રાખે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ēkalō āvyō jagamāṁ, tuṁ jagamāṁthī jāśē ēkalō

   anyanā sāthanī haiyē, apēkṣā kēma tuṁ rākhē

sātha nā dīdhō anyanē, anyanō sātha kēma māṁgē

   anyanā sāthanī haiyē, apēkṣā kēma tuṁ rākhē

khōṭā ēvā kaṁīka bhāvō anya māṭē tuṁ bāṁdhē

   anyanā sāthanī haiyē, apēkṣā kēma tuṁ rākhē

anyanā kājē ghasātāṁ acakāyē, lēvā kēma dōḍayō jāyē

   anyanā sāthanī haiyē, apēkṣā kēma tuṁ rākhē

sātha dēvā ṭāṇē, dōṣa anyanā najaramāṁ rākhē

   anyanā sāthanī haiyē, apēkṣā kēma tuṁ rākhē

dōṣa tō haiyē chupāvī, tārā guṇanā guṇagāna gāyē

   anyanā sāthanī haiyē, apēkṣā kēma tuṁ tō rākhē

sātha anyanē dēvā ṭāṇē, bahu bahu bahānāṁ jyāṁ kāḍhē

   anyanā sāthanī haiyē, apēkṣā kēma tuṁ tō rākhē

cālyō nathī prabhunī rāhē, prabhu tārī rāhē kēma cālē

   anyanā sāthanī haiyē, apēkṣā kēma tuṁ tō rākhē

ḍara mr̥tyunō āvatā najadīka, yāda badhuṁ tō āvē

   anyanā sāthanī haiyē, apēkṣā kēma tuṁ tō rākhē

dayā nathī varasāvī haiyē, prabhunī dayā kēma māgē

   anyanā sāthanī haiyē, apēkṣā kēma tuṁ tō rākhē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this bhajan, Shri Devendra Gia, our Guruji, Kaka is very simply teaching about one's own behaviour on one side and one's expectations on the other side.

He is saying...

The fact of life is that you have come alone in this world and you will go alone also, then why do you expect anyone to be with you.

When you haven't been around someone or have hesitated to help someone, then why would you expect someone to be with you.

At the time of giving support, you make many excuses, you focus on their faults, ignore your own shortcomings and praise yourself only, then why would you expect someone to be with you.

When you haven't walked on God's path, then why would God walk with you. When you don't show any compassion, then why would you ask for compassion from God.

When you get closer to your death, then you remember all of it and regret it. But it's too late then.

So, Kaka here is explaining that

Help a person with full generosity.

Love a person with full heart, despite their imperfections.

Focus on God with full devotion.

Spread love and compassion all around you.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 676 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...676677678...Last