BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 676 | Date: 08-Jan-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

એકલો આવ્યો જગમાં, તું જગમાંથી જાશે એકલો

  No Audio

Eklo Avyo Jag Ma, Tu Jag Mathi Jashe Eklo

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1987-01-08 1987-01-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11665 એકલો આવ્યો જગમાં, તું જગમાંથી જાશે એકલો એકલો આવ્યો જગમાં, તું જગમાંથી જાશે એકલો
   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું રાખે
સાથ ના દીધો અન્યને, અન્યનો સાથ કેમ માંગે
   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું રાખે
ખોટા એવા કંઈક ભાવો અન્ય માટે તું બાંધે
   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું રાખે
અન્યના કાજે ઘસાતાં અચકાયે, લેવા કેમ દોડયો જાયે
   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું રાખે
સાથ દેવા ટાણે, દોષ અન્યના નજરમાં રાખે
   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું રાખે
દોષ તો હૈયે છુપાવી, તારા ગુણના ગુણગાન ગાયે
   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું તો રાખે
સાથ અન્યને દેવા ટાણે, બહુ બહુ બ્હાનાં જ્યાં કાઢે
   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું તો રાખે
ચાલ્યો નથી પ્રભુની રાહે, પ્રભુ તારી રાહે કેમ ચાલે
   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું તો રાખે
ડર મૃત્યુનો આવતા નજદીક, યાદ બધું તો આવે
   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું તો રાખે
દયા નથી વરસાવી હૈયે, પ્રભુની દયા કેમ માંગે
   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું તો રાખે
Gujarati Bhajan no. 676 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
એકલો આવ્યો જગમાં, તું જગમાંથી જાશે એકલો
   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું રાખે
સાથ ના દીધો અન્યને, અન્યનો સાથ કેમ માંગે
   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું રાખે
ખોટા એવા કંઈક ભાવો અન્ય માટે તું બાંધે
   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું રાખે
અન્યના કાજે ઘસાતાં અચકાયે, લેવા કેમ દોડયો જાયે
   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું રાખે
સાથ દેવા ટાણે, દોષ અન્યના નજરમાં રાખે
   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું રાખે
દોષ તો હૈયે છુપાવી, તારા ગુણના ગુણગાન ગાયે
   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું તો રાખે
સાથ અન્યને દેવા ટાણે, બહુ બહુ બ્હાનાં જ્યાં કાઢે
   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું તો રાખે
ચાલ્યો નથી પ્રભુની રાહે, પ્રભુ તારી રાહે કેમ ચાલે
   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું તો રાખે
ડર મૃત્યુનો આવતા નજદીક, યાદ બધું તો આવે
   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું તો રાખે
દયા નથી વરસાવી હૈયે, પ્રભુની દયા કેમ માંગે
   અન્યના સાથની હૈયે, અપેક્ષા કેમ તું તો રાખે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
ēkalō āvyō jagamāṁ, tuṁ jagamāṁthī jāśē ēkalō
anyanā sāthanī haiyē, apēkṣā kēma tuṁ rākhē
sātha nā dīdhō anyanē, anyanō sātha kēma māṁgē
anyanā sāthanī haiyē, apēkṣā kēma tuṁ rākhē
khōṭā ēvā kaṁīka bhāvō anya māṭē tuṁ bāṁdhē
anyanā sāthanī haiyē, apēkṣā kēma tuṁ rākhē
anyanā kājē ghasātāṁ acakāyē, lēvā kēma dōḍayō jāyē
anyanā sāthanī haiyē, apēkṣā kēma tuṁ rākhē
sātha dēvā ṭāṇē, dōṣa anyanā najaramāṁ rākhē
anyanā sāthanī haiyē, apēkṣā kēma tuṁ rākhē
dōṣa tō haiyē chupāvī, tārā guṇanā guṇagāna gāyē
anyanā sāthanī haiyē, apēkṣā kēma tuṁ tō rākhē
sātha anyanē dēvā ṭāṇē, bahu bahu bhānāṁ jyāṁ kāḍhē
anyanā sāthanī haiyē, apēkṣā kēma tuṁ tō rākhē
cālyō nathī prabhunī rāhē, prabhu tārī rāhē kēma cālē
anyanā sāthanī haiyē, apēkṣā kēma tuṁ tō rākhē
ḍara mr̥tyunō āvatā najadīka, yāda badhuṁ tō āvē
anyanā sāthanī haiyē, apēkṣā kēma tuṁ tō rākhē
dayā nathī varasāvī haiyē, prabhunī dayā kēma māṁgē
anyanā sāthanī haiyē, apēkṣā kēma tuṁ tō rākhē

Explanation in English
In this bhajan, Shri Devendra Gia, our Guruji, Kaka (Satguru Devendra Ghia) is very simply teaching about one's own behaviour on one side and one's expectations on the other side.
He is saying...
The fact of life is that you have come alone in this world and you will go alone also, then why do you expect anyone to be with you.
When you haven't been around someone or have hesitated to help someone, then why would you expect someone to be with you.
At the time of giving support, you make many excuses, you focus on their faults, ignore your own shortcomings and praise yourself only, then why would you expect someone to be with you.
When you haven't walked on God's path, then why would God walk with you. When you don't show any compassion, then why would you ask for compassion from God.
When you get closer to your death, then you remember all of it and regret it. But it's too late then.
So, Kaka (Satguru Devendra Ghia) here is explaining that
Help a person with full generosity.
Love a person with full heart, despite their imperfections.
Focus on God with full devotion.
Spread love and compassion all around you.

First...676677678679680...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall