BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 678 | Date: 12-Jan-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

તું જો સાથ ન દે માડી, તો મારે માંગવો જઈને કોનો

  No Audio

Tu Jo Saath Na De Madi, To Mare Mangvo Jaine Kono

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)


1987-01-12 1987-01-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11667 તું જો સાથ ન દે માડી, તો મારે માંગવો જઈને કોનો તું જો સાથ ન દે માડી, તો મારે માંગવો જઈને કોનો,
   મળશે જો સાથ જગનો, હશે એ તો સદાએ અધૂરો
મનડાંએ પણ સાથ ન દીધો, મળ્યો ન સાથ એનો પૂરો,
   મળશે જો સાથ જગનો, હશે એ તો સદાએ અધૂરો
વિચારો પર રાખ્યો મદાર, સદા રહ્યો એમાં અટવાયો,
   મળશે જો સાથ જગનો, હશે એ તો સદાએ અધૂરો
પ્રેમ કાજે રહ્યો સદા તડપી, તોયે ના મળ્યો એ પૂરો,
   મળશે જો સાથ જગનો, હશે એ તો સદાએ અધૂરો
માનવ પર કર્યો ભરોસો, પાછો સદાએ એમાં પડયો,
   મળશે જો સાથ જગનો, હશે એ તો સદાએ અધૂરો
શરીરમાં બંધાયો હું તો, મારું ગણતો તો એને રહ્યો,
   મળશે જો સાથ જગનો, હશે એ તો સદાએ અધૂરો
માયા બંધાઈ શરીરથી, સદા દગો એણે તો દીધો,
   મળશે જો સાથ જગનો, હશે એ તો સદાએ અધૂરો
પ્રારબ્ધ પર રાખી ભરોસો, મત્ત બની હું તો ફર્યો,
   મળશે જો સાથ જગનો, હશે એ તો સદાએ અધૂરો
ન જાણ્યા કર્મો પૂર્વજન્મના, પ્રારબ્ધથી સદા ડર્યો,
   મળશે જો સાથ જગનો, હશે એ તો સદાએ અધૂરો
ભરોસો મૂકવા જેવી છે તું, તુજમાં તો એ ના રહ્યો,
   મળશે જો સાથ જગનો, હશે એ તો સદાએ અધૂરો
સમયે શીખવ્યું, ભરોસાપાત્ર છે તું, તુજમાં ભરોસો મૂકવો,
   મળશે જો સાથ જગનો, હશે એ તો સદાએ અધૂરો
Gujarati Bhajan no. 678 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
તું જો સાથ ન દે માડી, તો મારે માંગવો જઈને કોનો,
   મળશે જો સાથ જગનો, હશે એ તો સદાએ અધૂરો
મનડાંએ પણ સાથ ન દીધો, મળ્યો ન સાથ એનો પૂરો,
   મળશે જો સાથ જગનો, હશે એ તો સદાએ અધૂરો
વિચારો પર રાખ્યો મદાર, સદા રહ્યો એમાં અટવાયો,
   મળશે જો સાથ જગનો, હશે એ તો સદાએ અધૂરો
પ્રેમ કાજે રહ્યો સદા તડપી, તોયે ના મળ્યો એ પૂરો,
   મળશે જો સાથ જગનો, હશે એ તો સદાએ અધૂરો
માનવ પર કર્યો ભરોસો, પાછો સદાએ એમાં પડયો,
   મળશે જો સાથ જગનો, હશે એ તો સદાએ અધૂરો
શરીરમાં બંધાયો હું તો, મારું ગણતો તો એને રહ્યો,
   મળશે જો સાથ જગનો, હશે એ તો સદાએ અધૂરો
માયા બંધાઈ શરીરથી, સદા દગો એણે તો દીધો,
   મળશે જો સાથ જગનો, હશે એ તો સદાએ અધૂરો
પ્રારબ્ધ પર રાખી ભરોસો, મત્ત બની હું તો ફર્યો,
   મળશે જો સાથ જગનો, હશે એ તો સદાએ અધૂરો
ન જાણ્યા કર્મો પૂર્વજન્મના, પ્રારબ્ધથી સદા ડર્યો,
   મળશે જો સાથ જગનો, હશે એ તો સદાએ અધૂરો
ભરોસો મૂકવા જેવી છે તું, તુજમાં તો એ ના રહ્યો,
   મળશે જો સાથ જગનો, હશે એ તો સદાએ અધૂરો
સમયે શીખવ્યું, ભરોસાપાત્ર છે તું, તુજમાં ભરોસો મૂકવો,
   મળશે જો સાથ જગનો, હશે એ તો સદાએ અધૂરો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
tuṁ jō sātha na dē māḍī, tō mārē māṁgavō jaīnē kōnō,
malaśē jō sātha jaganō, haśē ē tō sadāē adhūrō
manaḍāṁē paṇa sātha na dīdhō, malyō na sātha ēnō pūrō,
malaśē jō sātha jaganō, haśē ē tō sadāē adhūrō
vicārō para rākhyō madāra, sadā rahyō ēmāṁ aṭavāyō,
malaśē jō sātha jaganō, haśē ē tō sadāē adhūrō
prēma kājē rahyō sadā taḍapī, tōyē nā malyō ē pūrō,
malaśē jō sātha jaganō, haśē ē tō sadāē adhūrō
mānava para karyō bharōsō, pāchō sadāē ēmāṁ paḍayō,
malaśē jō sātha jaganō, haśē ē tō sadāē adhūrō
śarīramāṁ baṁdhāyō huṁ tō, māruṁ gaṇatō tō ēnē rahyō,
malaśē jō sātha jaganō, haśē ē tō sadāē adhūrō
māyā baṁdhāī śarīrathī, sadā dagō ēṇē tō dīdhō,
malaśē jō sātha jaganō, haśē ē tō sadāē adhūrō
prārabdha para rākhī bharōsō, matta banī huṁ tō pharyō,
malaśē jō sātha jaganō, haśē ē tō sadāē adhūrō
na jāṇyā karmō pūrvajanmanā, prārabdhathī sadā ḍaryō,
malaśē jō sātha jaganō, haśē ē tō sadāē adhūrō
bharōsō mūkavā jēvī chē tuṁ, tujamāṁ tō ē nā rahyō,
malaśē jō sātha jaganō, haśē ē tō sadāē adhūrō
samayē śīkhavyuṁ, bharōsāpātra chē tuṁ, tujamāṁ bharōsō mūkavō,
malaśē jō sātha jaganō, haśē ē tō sadāē adhūrō

Explanation in English
He is saying...
if you don't give support, O Mother, then where do I look for support,
If I get support from this world, it will always be incomplete.
Even the mind did not support properly,
Tried to contain my thoughts, still got entangled in it,
If I get support from this world, it will always be incomplete.
Kept on longing for love, still did not find love,
Kept trust in other human being, but he always backed out,
If I get support from this world, it will always be incomplete.
Got bonded with this body, became possessive of it,
Got attached to this body, though it will betray in the end,
If I get support from this world, it will always be incomplete.
Keeping faith in destiny, I became carefree,
Didn't think of karmas (actions) of previous lives, then became scared of destiny.
You are the only one to put faith in, which I failed to understand,
Time taught me that you are the only trustworthy and should put my faith only in you,
If I get support from this world, it will always be incomplete.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining that we put trust in our mind, thoughts, body, destiny, which is not worthy of putting any trust in. The most important tasks on spiritual journey is not to listen to logical reasoning mind and thoughts, which makes one think that this body is real, other humans are permanent, and this birth is the only truth. The truth is that this body is unreal, this world is transcendent, and bondage of your karmas of previous lives is existent. Only truth and support is Divine. God is that which makes life and living possible. God is omnipresent and is waiting to be acknowledged.

First...676677678679680...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall