Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 679 | Date: 15-Jan-1987
હરે કષ્ટ તું તો, છે સદા માત મારી દીનદયાળી
Harē kaṣṭa tuṁ tō, chē sadā māta mārī dīnadayālī

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 679 | Date: 15-Jan-1987

હરે કષ્ટ તું તો, છે સદા માત મારી દીનદયાળી

  No Audio

harē kaṣṭa tuṁ tō, chē sadā māta mārī dīnadayālī

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1987-01-15 1987-01-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11668 હરે કષ્ટ તું તો, છે સદા માત મારી દીનદયાળી હરે કષ્ટ તું તો, છે સદા માત મારી દીનદયાળી

વીત્યા સદા દિન ને રાત તો આંસુ સારી

ઘેરાયો સંકટે, સદા હાથ ઝાલી મને બહાર કાઢી

ઘેરાયો નિરાશાએ, સદા રહી છે એક આશ તારી

સુખે દુઃખે સદા સમરું તને, તું તો સદા દોડનારી

હરે હૈયા તણો અંધકાર સદા, તું તો પ્રકાશ દેનારી

દયા સદા તારી તો વરસે, સદા તું તો માફ કરનારી

સદા તું તો છે કૃપાળી, રહી સદા તું તો મંગલકારી

કંઈક પાપીઓને તાર્યા તેં તો, સદા પાપને છે તું બાળનારી

વિનંતી સ્વીકારે સહુની, સદા સર્વને બાળ જાણી

ભૂલ કદી મનમાં ના લે, ભૂલ સદા છે ભૂલનારી

છે હૈયે કલ્યાણ સહુનું સદા છે તું તો હિતકારી
View Original Increase Font Decrease Font


હરે કષ્ટ તું તો, છે સદા માત મારી દીનદયાળી

વીત્યા સદા દિન ને રાત તો આંસુ સારી

ઘેરાયો સંકટે, સદા હાથ ઝાલી મને બહાર કાઢી

ઘેરાયો નિરાશાએ, સદા રહી છે એક આશ તારી

સુખે દુઃખે સદા સમરું તને, તું તો સદા દોડનારી

હરે હૈયા તણો અંધકાર સદા, તું તો પ્રકાશ દેનારી

દયા સદા તારી તો વરસે, સદા તું તો માફ કરનારી

સદા તું તો છે કૃપાળી, રહી સદા તું તો મંગલકારી

કંઈક પાપીઓને તાર્યા તેં તો, સદા પાપને છે તું બાળનારી

વિનંતી સ્વીકારે સહુની, સદા સર્વને બાળ જાણી

ભૂલ કદી મનમાં ના લે, ભૂલ સદા છે ભૂલનારી

છે હૈયે કલ્યાણ સહુનું સદા છે તું તો હિતકારી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

harē kaṣṭa tuṁ tō, chē sadā māta mārī dīnadayālī

vītyā sadā dina nē rāta tō āṁsu sārī

ghērāyō saṁkaṭē, sadā hātha jhālī manē bahāra kāḍhī

ghērāyō nirāśāē, sadā rahī chē ēka āśa tārī

sukhē duḥkhē sadā samaruṁ tanē, tuṁ tō sadā dōḍanārī

harē haiyā taṇō aṁdhakāra sadā, tuṁ tō prakāśa dēnārī

dayā sadā tārī tō varasē, sadā tuṁ tō māpha karanārī

sadā tuṁ tō chē kr̥pālī, rahī sadā tuṁ tō maṁgalakārī

kaṁīka pāpīōnē tāryā tēṁ tō, sadā pāpanē chē tuṁ bālanārī

vinaṁtī svīkārē sahunī, sadā sarvanē bāla jāṇī

bhūla kadī manamāṁ nā lē, bhūla sadā chē bhūlanārī

chē haiyē kalyāṇa sahunuṁ sadā chē tuṁ tō hitakārī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, he is singing praises in glory of Divine Mother. In his customary style, he is communicating with Divine Mother.

He is saying...

You always get rid of all my difficulties, O My Mother, you are so compassionate.

Days and nights of mine have passed in crying in my heart,

Whenever I am surrounded by troubles, you are the one to hold my hand and lift me up.

Whenever I am surrounded by disappointments, you are the one I hope for.

In my joy and sorrow, I always remember you, and you are the one who comes running for me.

You remove the darkness from my heart, and you are the one who is my guiding light.

You always shower kindness, and you are the one who always forgives.

You are always so gracious, and you are also so auspicious.

You have uplifted so many sinners, you are the one burning their sins.

You acknowledge everyone and you take everyone as your children.

You never take mistakes of others to your heart, you are the one always forgiving their mistakes.

Your heart is filled with blessings for everyone, and you are always benevolent.

Kaka is expressing his love and devotion for Divine Mother in this bhajan.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 679 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...679680681...Last