Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 692 | Date: 30-Jan-1987
ખૂટશે જો ધીરજ, હારશે જો હિંમત, કામ તો પૂરા થાશે નહિ
Khūṭaśē jō dhīraja, hāraśē jō hiṁmata, kāma tō pūrā thāśē nahi

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 692 | Date: 30-Jan-1987

ખૂટશે જો ધીરજ, હારશે જો હિંમત, કામ તો પૂરા થાશે નહિ

  No Audio

khūṭaśē jō dhīraja, hāraśē jō hiṁmata, kāma tō pūrā thāśē nahi

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1987-01-30 1987-01-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11681 ખૂટશે જો ધીરજ, હારશે જો હિંમત, કામ તો પૂરા થાશે નહિ ખૂટશે જો ધીરજ, હારશે જો હિંમત, કામ તો પૂરા થાશે નહિ

ભરશે નહિ હૈયે ભાવ તો સાચા, માતા તુજથી તો રીઝશે નહિ

પ્રેમમાં ડૂબી, ના કર તું સોદા, પ્રેમ ત્યાં તો કદી રહેશે નહિ

ખાલી હૈયામાં ભરજે તું શ્રદ્ધા, બીજું કંઈ એમાં ભરતો નહિ

મળશે જીવનમાં અનુભવ અટપટા, મીઠી લીલા વિના એને સમજતો નહિ

હદ હોયે સર્વની, હશે હદ દુઃખની, હૈયેથી વિચાર આ છોડતો નહિ

યત્ન વિના કંઈ ના મળે, ભરોસે કર્મને બધું સોંપતો નહિ

આવ્યો તું એકલો, જાશે તું એકલો, અપેક્ષા સાથની રાખતો નહિ

વિચાર સારો જાગે, અમલ તું કરજે, વાટ એમાં તું જોતો નહિ

ક્રોધ જ્યારે જાગે, રાહ તું જોજે, રાહ જોવી એમાં ભૂલતો નહિ

કામ જ્યારે જાગે, નજર તારી ઢાળજે, ઊંચી નજર તું કરતો નહિ

ક્ષમા હૈયે જાગે, અમલ કરજે ત્યારે, રાહ એમાં તું જોતો નહિ
View Original Increase Font Decrease Font


ખૂટશે જો ધીરજ, હારશે જો હિંમત, કામ તો પૂરા થાશે નહિ

ભરશે નહિ હૈયે ભાવ તો સાચા, માતા તુજથી તો રીઝશે નહિ

પ્રેમમાં ડૂબી, ના કર તું સોદા, પ્રેમ ત્યાં તો કદી રહેશે નહિ

ખાલી હૈયામાં ભરજે તું શ્રદ્ધા, બીજું કંઈ એમાં ભરતો નહિ

મળશે જીવનમાં અનુભવ અટપટા, મીઠી લીલા વિના એને સમજતો નહિ

હદ હોયે સર્વની, હશે હદ દુઃખની, હૈયેથી વિચાર આ છોડતો નહિ

યત્ન વિના કંઈ ના મળે, ભરોસે કર્મને બધું સોંપતો નહિ

આવ્યો તું એકલો, જાશે તું એકલો, અપેક્ષા સાથની રાખતો નહિ

વિચાર સારો જાગે, અમલ તું કરજે, વાટ એમાં તું જોતો નહિ

ક્રોધ જ્યારે જાગે, રાહ તું જોજે, રાહ જોવી એમાં ભૂલતો નહિ

કામ જ્યારે જાગે, નજર તારી ઢાળજે, ઊંચી નજર તું કરતો નહિ

ક્ષમા હૈયે જાગે, અમલ કરજે ત્યારે, રાહ એમાં તું જોતો નહિ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

khūṭaśē jō dhīraja, hāraśē jō hiṁmata, kāma tō pūrā thāśē nahi

bharaśē nahi haiyē bhāva tō sācā, mātā tujathī tō rījhaśē nahi

prēmamāṁ ḍūbī, nā kara tuṁ sōdā, prēma tyāṁ tō kadī rahēśē nahi

khālī haiyāmāṁ bharajē tuṁ śraddhā, bījuṁ kaṁī ēmāṁ bharatō nahi

malaśē jīvanamāṁ anubhava aṭapaṭā, mīṭhī līlā vinā ēnē samajatō nahi

hada hōyē sarvanī, haśē hada duḥkhanī, haiyēthī vicāra ā chōḍatō nahi

yatna vinā kaṁī nā malē, bharōsē karmanē badhuṁ sōṁpatō nahi

āvyō tuṁ ēkalō, jāśē tuṁ ēkalō, apēkṣā sāthanī rākhatō nahi

vicāra sārō jāgē, amala tuṁ karajē, vāṭa ēmāṁ tuṁ jōtō nahi

krōdha jyārē jāgē, rāha tuṁ jōjē, rāha jōvī ēmāṁ bhūlatō nahi

kāma jyārē jāgē, najara tārī ḍhālajē, ūṁcī najara tuṁ karatō nahi

kṣamā haiyē jāgē, amala karajē tyārē, rāha ēmāṁ tuṁ jōtō nahi
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, he is talking bout various aspects of life.

He is saying...

If patience is lost and courage is defeated, then no work can get completed.

If you don’t have true emotions and feelings, Divine Mother will not be invoked.

Never do any dealings in emotions of love, then love will disappear.

Only faith, you fill in your heart, don’t occupy it with anything else.

You will meet with many experiences, negative and positive, without these experiences you will not get wisdom in life,

There is an end to everything, there will be an end to your grief also, do not forget that ever.

Without efforts, nothing is gained, don’t leave everything on destiny, the result of your karmas (actions).

You have come alone and will go alone, don’t expect anyone to join you in your journey.

When positive thought occurs in your mind, please act upon it without any delay.

When anger arises, please wait, don’t forget to wait for it.

When lust arises, please lower your eyes and control your glance.

When forgiveness occurs in heart, act upon it without any delay.

Kaka is explaining many aspects of life in this bhajan. He is explaining that always be patient and never lose courage, don’t have expectations in love and welcome all kinds of experiences in life, change is the only constant thing, nothing remains forever in life, and one must always embrace good attributes and discard bad qualities. Above all, have complete faith and devotion for Divine. Kaka’s message is very simple and very clear. As said in Gita, perform your duties without attachment for its fruits and keep mindfulness in success and failure.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 692 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...691692693...Last