BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 698 | Date: 05-Feb-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

ભરશે ડગલું એક સામે `મા' ની, ડગલાં બે સામે એ આવશે

  No Audio

Bharshe Daglu Ek Saame' Maa ' Ni, Dagla Be Saame Eh Avashe

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1987-02-05 1987-02-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11687 ભરશે ડગલું એક સામે `મા' ની, ડગલાં બે સામે એ આવશે ભરશે ડગલું એક સામે `મા' ની, ડગલાં બે સામે એ આવશે,
   હટશે ડગલું જો તું પાછું, મેળાપ તારો તો સદા ઠેલાશે
કરશે તૈયારી સાચી મેળાપની, મેળાપ તો થઈ જાશે
   રાખીશ મનડાંને જો ફરતું, મેળાપ `મા' નો તો નવ થાશે
મોકા ગુમાવ્યા અનેક, મોકા વધુ હવે ના ગુમાવતો
   ભરશે જો ડગલાં તું પાછા, મેળાપ `મા' નો તો નવ થાશે
સદા એ તો તૈયાર છે મળવા, તૈયારી કાચી તારી ન રાખતો
   હટશે જો તું ડગલું પાછું, મેળાપ `મા' નો તો નવ થાશે
સદા નજર તુજ પર એ રાખે, નજર એનાથી નવ બચાશે
   હટશે જો તું ડગલું પાછું, મેળાપ `મા' નો તો નવ થાશે
ઝંખના હશે મેળાપની સાચી, ઝંખના પૂરી એ તો થાશે
   હટશે જો તું ડગલું પાછું, મેળાપ `મા' નો તો નવ થાશે
ઝંખજે હૈયે દયા એની, અહં હૈયે પૂરો કાઢી નાખજે
   હટશે જો તું ડગલું પાછું, મેળાપ `મા' નો તો નવ થાશે
કરતો રહેજે કર્મો તારા, `મા' પર હૈયે ભરોસો સદા રાખજે
   હટશે જો તું ડગલું પાછું, મેળાપ `મા' નો તો નવ થાશે
Gujarati Bhajan no. 698 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ભરશે ડગલું એક સામે `મા' ની, ડગલાં બે સામે એ આવશે,
   હટશે ડગલું જો તું પાછું, મેળાપ તારો તો સદા ઠેલાશે
કરશે તૈયારી સાચી મેળાપની, મેળાપ તો થઈ જાશે
   રાખીશ મનડાંને જો ફરતું, મેળાપ `મા' નો તો નવ થાશે
મોકા ગુમાવ્યા અનેક, મોકા વધુ હવે ના ગુમાવતો
   ભરશે જો ડગલાં તું પાછા, મેળાપ `મા' નો તો નવ થાશે
સદા એ તો તૈયાર છે મળવા, તૈયારી કાચી તારી ન રાખતો
   હટશે જો તું ડગલું પાછું, મેળાપ `મા' નો તો નવ થાશે
સદા નજર તુજ પર એ રાખે, નજર એનાથી નવ બચાશે
   હટશે જો તું ડગલું પાછું, મેળાપ `મા' નો તો નવ થાશે
ઝંખના હશે મેળાપની સાચી, ઝંખના પૂરી એ તો થાશે
   હટશે જો તું ડગલું પાછું, મેળાપ `મા' નો તો નવ થાશે
ઝંખજે હૈયે દયા એની, અહં હૈયે પૂરો કાઢી નાખજે
   હટશે જો તું ડગલું પાછું, મેળાપ `મા' નો તો નવ થાશે
કરતો રહેજે કર્મો તારા, `મા' પર હૈયે ભરોસો સદા રાખજે
   હટશે જો તું ડગલું પાછું, મેળાપ `મા' નો તો નવ થાશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
bharaśē ḍagaluṁ ēka sāmē `mā' nī, ḍagalāṁ bē sāmē ē āvaśē,
haṭaśē ḍagaluṁ jō tuṁ pāchuṁ, mēlāpa tārō tō sadā ṭhēlāśē
karaśē taiyārī sācī mēlāpanī, mēlāpa tō thaī jāśē
rākhīśa manaḍāṁnē jō pharatuṁ, mēlāpa `mā' nō tō nava thāśē
mōkā gumāvyā anēka, mōkā vadhu havē nā gumāvatō
bharaśē jō ḍagalāṁ tuṁ pāchā, mēlāpa `mā' nō tō nava thāśē
sadā ē tō taiyāra chē malavā, taiyārī kācī tārī na rākhatō
haṭaśē jō tuṁ ḍagaluṁ pāchuṁ, mēlāpa `mā' nō tō nava thāśē
sadā najara tuja para ē rākhē, najara ēnāthī nava bacāśē
haṭaśē jō tuṁ ḍagaluṁ pāchuṁ, mēlāpa `mā' nō tō nava thāśē
jhaṁkhanā haśē mēlāpanī sācī, jhaṁkhanā pūrī ē tō thāśē
haṭaśē jō tuṁ ḍagaluṁ pāchuṁ, mēlāpa `mā' nō tō nava thāśē
jhaṁkhajē haiyē dayā ēnī, ahaṁ haiyē pūrō kāḍhī nākhajē
haṭaśē jō tuṁ ḍagaluṁ pāchuṁ, mēlāpa `mā' nō tō nava thāśē
karatō rahējē karmō tārā, `mā' para haiyē bharōsō sadā rākhajē
haṭaśē jō tuṁ ḍagaluṁ pāchuṁ, mēlāpa `mā' nō tō nava thāśē

Explanation in English
In this Gujarati bhajan,
He is saying...
When you take one step in the direction of Divine Mother, she will take two steps towards you.
If you take a step backwards, your union with Divine will be delayed.
If you prepare correctly for the union, there is no chance for it to not happen.
If you keep your mind unfocused and wandering, union with Divine Mother will not happen.
You have missed many opportunities, now, don’t miss out on any,
If you take a step backwards, union with Divine Mother will not happen.
She is always ready to meet you, still you are the one not prepared.
She is always watching you, understand that you will not be able to get away from her watch,
If you take a step backwards, union with Divine Mother will not happen.
If you truly desire to meet with her, then surely, your desire will be fulfilled.
If heart longs for her compassion, and if your ego is totally discarded from your heart,
If you take a step backwards, union with Divine Mother will not happen.
You must keep on making your efforts, and you must keep absolute faith in Divine Mother,
If you take a step backwards, union with Divine Mother will not happen.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining that God is always ready to be acknowledged, its just that all of us aspirant of spiritual matters, when it comes to actions, preparations and living of truly spiritual life, we find ourselves awfully deficient. To be disciplined in one’s thoughts, actions and preparations, is the foundation of spiritual awareness and growth. And complete faith and focus in Divine is the invaluable treasure in your hands.

First...696697698699700...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall