Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 706 | Date: 14-Feb-1987
કરજે દૂર માડી, મારા હૈયા તણું સર્વ અભિમાન
Karajē dūra māḍī, mārā haiyā taṇuṁ sarva abhimāna

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 706 | Date: 14-Feb-1987

કરજે દૂર માડી, મારા હૈયા તણું સર્વ અભિમાન

  No Audio

karajē dūra māḍī, mārā haiyā taṇuṁ sarva abhimāna

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1987-02-14 1987-02-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11695 કરજે દૂર માડી, મારા હૈયા તણું સર્વ અભિમાન કરજે દૂર માડી, મારા હૈયા તણું સર્વ અભિમાન

ધરતો રહું હૈયે માડી, સુખદુઃખ તો સદા સમાન

કર્મો સદા તો કરતો રહું, લેતો રહું સાથે તારું નામ

ક્રોધ હૈયેથી સદા કાઢું, દૂર કરું હૈયા તણું અભિમાન

નીરખું સદા તુજને શ્રદ્ધાથી, નીરખું તુજને સર્વમાં સમાન

કૂડકપટ સદા હું તો ભૂલું, ભૂલું લોભ-લાલચ તો તમામ

પાડું પગલાં તો તારા દ્વારે, પાડજે પગલાં તું મારે દ્વાર

માડી હું તો જાણું તુજને માતા, તું મુજને તારો પુત્ર જાણ

દીધી છે બુદ્ધિ જગમાં તેં તો, કરવા તારી તો પહેચાન

કૃપાથી તારી, આવ્યો જગમાં, કરાવજે તારી સાચી પહેચાન
View Original Increase Font Decrease Font


કરજે દૂર માડી, મારા હૈયા તણું સર્વ અભિમાન

ધરતો રહું હૈયે માડી, સુખદુઃખ તો સદા સમાન

કર્મો સદા તો કરતો રહું, લેતો રહું સાથે તારું નામ

ક્રોધ હૈયેથી સદા કાઢું, દૂર કરું હૈયા તણું અભિમાન

નીરખું સદા તુજને શ્રદ્ધાથી, નીરખું તુજને સર્વમાં સમાન

કૂડકપટ સદા હું તો ભૂલું, ભૂલું લોભ-લાલચ તો તમામ

પાડું પગલાં તો તારા દ્વારે, પાડજે પગલાં તું મારે દ્વાર

માડી હું તો જાણું તુજને માતા, તું મુજને તારો પુત્ર જાણ

દીધી છે બુદ્ધિ જગમાં તેં તો, કરવા તારી તો પહેચાન

કૃપાથી તારી, આવ્યો જગમાં, કરાવજે તારી સાચી પહેચાન
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

karajē dūra māḍī, mārā haiyā taṇuṁ sarva abhimāna

dharatō rahuṁ haiyē māḍī, sukhaduḥkha tō sadā samāna

karmō sadā tō karatō rahuṁ, lētō rahuṁ sāthē tāruṁ nāma

krōdha haiyēthī sadā kāḍhuṁ, dūra karuṁ haiyā taṇuṁ abhimāna

nīrakhuṁ sadā tujanē śraddhāthī, nīrakhuṁ tujanē sarvamāṁ samāna

kūḍakapaṭa sadā huṁ tō bhūluṁ, bhūluṁ lōbha-lālaca tō tamāma

pāḍuṁ pagalāṁ tō tārā dvārē, pāḍajē pagalāṁ tuṁ mārē dvāra

māḍī huṁ tō jāṇuṁ tujanē mātā, tuṁ mujanē tārō putra jāṇa

dīdhī chē buddhi jagamāṁ tēṁ tō, karavā tārī tō pahēcāna

kr̥pāthī tārī, āvyō jagamāṁ, karāvajē tārī sācī pahēcāna
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Shri Devendra Ghia (Kaka) is praying to Divine Mother and urging to make him overcome his shortcomings and asking Divine Mother for her grace to do just that.

He is communicating...

O Divine Mother, please draw out all my arrogance

Make me hold happiness and grief on the same level( not getting arrogant in happy state and not dwelling in grief).

Please make me do my karmas( deeds) by always taking your name.

Please discard my anger forever from my heart and destroy my ego also.

Please let me connect with you in complete faith and let me see you in everyone and everywhere.

Please make me forget my deceiving nature and make me forget my greed and temptations.

He is further asking...

O Mother, when I take steps in your direction, you also take steps in my direction.

Divine Mother I take you as my mother, you also take me as your child.

You have given me intelligence to recognise you,

With your grace, please make me recognise you.

In this bhajan, Kaka is telling that even though we are aware of our disorders, we have not been able to rectify them on our own without Divine Mother's grace. And recognise that we are helpless and all the power and energy lies in her hands. So, we need to surrender to her and create the symphony between self and Divine Mother.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 706 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...706707708...Last