BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 713 | Date: 25-Feb-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

હાલ રે મનવા, તું હાલ ને હાલ

  No Audio

Haal Re Manva, Tu Haal Ne Haal

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)


1987-02-25 1987-02-25 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11702 હાલ રે મનવા, તું હાલ ને હાલ હાલ રે મનવા, તું હાલ ને હાલ
જાવું છે આજ તો `મા’ ને દ્વાર
આડી ને અવળી, છોડી દે બધી તું વાત - જાવું...
જાગ્યો છે હૈયામાં, જ્યાં આ શુભ વિચાર - જાવું...
સાચા ને ખોટા આજ બહાના તું ન કાઢ - જાવું...
માગું છું આજ તો તારો જ સાથ - જાવું...
રોજ રોજ તું મને બધે ઘસડી જાય - જાવું...
આજ તો લઈ જવો છે તને `મા’ ની પાસ - જાવું...
જનમોજનમથી હું તો જોઈ રહ્યો વાટ - જાવું...
કરતો ના ઢીલ, ના હવે સમય તો વિતાવ - જાવું...
દ્વારે પહોંચતા એના થાશે તો ઉદ્ધાર - જાવું...
Gujarati Bhajan no. 713 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
હાલ રે મનવા, તું હાલ ને હાલ
જાવું છે આજ તો `મા’ ને દ્વાર
આડી ને અવળી, છોડી દે બધી તું વાત - જાવું...
જાગ્યો છે હૈયામાં, જ્યાં આ શુભ વિચાર - જાવું...
સાચા ને ખોટા આજ બહાના તું ન કાઢ - જાવું...
માગું છું આજ તો તારો જ સાથ - જાવું...
રોજ રોજ તું મને બધે ઘસડી જાય - જાવું...
આજ તો લઈ જવો છે તને `મા’ ની પાસ - જાવું...
જનમોજનમથી હું તો જોઈ રહ્યો વાટ - જાવું...
કરતો ના ઢીલ, ના હવે સમય તો વિતાવ - જાવું...
દ્વારે પહોંચતા એના થાશે તો ઉદ્ધાર - જાવું...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
hāla rē manavā, tuṁ hāla nē hāla
jāvuṁ chē āja tō `mā' nē dvāra
āḍī nē avalī, chōḍī dē badhī tuṁ vāta - jāvuṁ...
jāgyō chē haiyāmāṁ, jyāṁ ā śubha vicāra - jāvuṁ...
sācā nē khōṭā āja bahānā tuṁ na kāḍha - jāvuṁ...
māguṁ chuṁ āja tō tārō ja sātha - jāvuṁ...
rōja rōja tuṁ manē badhē ghasaḍī jāya - jāvuṁ...
āja tō laī javō chē tanē `mā' nī pāsa - jāvuṁ...
janamōjanamathī huṁ tō jōī rahyō vāṭa - jāvuṁ...
karatō nā ḍhīla, nā havē samaya tō vitāva - jāvuṁ...
dvārē pahōṁcatā ēnā thāśē tō uddhāra - jāvuṁ...

Explanation in English
In this sweet but profound Gujarati bhajan, Shri Devendra Ghia(Kaka) is having a conversation with his own consciousness.
There two entities here- himself and his consciousness.
He is talking...
Come on my consciousness,
Come on right now and right now,
I want to go and knock on Divine Mother 's door.
Today, you leave all your stories from here and there aside, since I have got such a beautiful thought in my heart to go and meet Divine.
Today, you please don't make right or wrong excuses, when I am asking you to come with me to go and meet Divine.
Every day, you drag me here and there, today I am going to take you with me to meet Divine.
I have been waiting for this since many lives, now don't delay any more, O My Consciousness.
Going to Divine Mother 's abode will get us salvation and union with Divine.

First...711712713714715...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall