Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 715 | Date: 23-Feb-1987
જગમાં આવ્યો તું તો, દૂધ માડીનું તારી પાસે તો માગે
Jagamāṁ āvyō tuṁ tō, dūdha māḍīnuṁ tārī pāsē tō māgē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 715 | Date: 23-Feb-1987

જગમાં આવ્યો તું તો, દૂધ માડીનું તારી પાસે તો માગે

  No Audio

jagamāṁ āvyō tuṁ tō, dūdha māḍīnuṁ tārī pāsē tō māgē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1987-02-23 1987-02-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11704 જગમાં આવ્યો તું તો, દૂધ માડીનું તારી પાસે તો માગે જગમાં આવ્યો તું તો, દૂધ માડીનું તારી પાસે તો માગે

ના કરજે તું કર્મો એવાં, દૂધ માડીનું જોજે ના લાજે

હસતા હસતા કર્યો છે મોટો, સહ્યા દુઃખ ખૂબ તારા કાજે

ધરી આશા હૈયે, કીધો મોટો, બદલો સાચો તો ચૂકવજે

રૂંવે રૂંવે ભર્યા છે ઊપકાર એના, બદલો એનો વાળજે

માંદે, સાજે કરી તારી સેવા, સેવા એની તો કરજે

દુઃખ દબાવી હૈયે, હસતો તને રાખ્યો, હસતી હવે તું રાખજે

પીધું નથી પાણી, તરસ્યો રાખી ને તને, પ્યાસ આશાની બુઝાવજે

સદા સુવાડી, સૂતી પોતે, નિંદર મીઠી એની ના હરી લેજે

ઝીલી સંસાર તાપ દીધો છાંયડો મીઠો, તાપમાં એને ના તપાવજે

ઉતરશે કૃપા એની મીઠી, આંતરડી સદા તો એની ઠારજે
Increase Font Decrease Font

જગમાં આવ્યો તું તો, દૂધ માડીનું તારી પાસે તો માગે

ના કરજે તું કર્મો એવાં, દૂધ માડીનું જોજે ના લાજે

હસતા હસતા કર્યો છે મોટો, સહ્યા દુઃખ ખૂબ તારા કાજે

ધરી આશા હૈયે, કીધો મોટો, બદલો સાચો તો ચૂકવજે

રૂંવે રૂંવે ભર્યા છે ઊપકાર એના, બદલો એનો વાળજે

માંદે, સાજે કરી તારી સેવા, સેવા એની તો કરજે

દુઃખ દબાવી હૈયે, હસતો તને રાખ્યો, હસતી હવે તું રાખજે

પીધું નથી પાણી, તરસ્યો રાખી ને તને, પ્યાસ આશાની બુઝાવજે

સદા સુવાડી, સૂતી પોતે, નિંદર મીઠી એની ના હરી લેજે

ઝીલી સંસાર તાપ દીધો છાંયડો મીઠો, તાપમાં એને ના તપાવજે

ઉતરશે કૃપા એની મીઠી, આંતરડી સદા તો એની ઠારજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
jagamāṁ āvyō tuṁ tō, dūdha māḍīnuṁ tārī pāsē tō māgē

nā karajē tuṁ karmō ēvāṁ, dūdha māḍīnuṁ jōjē nā lājē

hasatā hasatā karyō chē mōṭō, sahyā duḥkha khūba tārā kājē

dharī āśā haiyē, kīdhō mōṭō, badalō sācō tō cūkavajē

rūṁvē rūṁvē bharyā chē ūpakāra ēnā, badalō ēnō vālajē

māṁdē, sājē karī tārī sēvā, sēvā ēnī tō karajē

duḥkha dabāvī haiyē, hasatō tanē rākhyō, hasatī havē tuṁ rākhajē

pīdhuṁ nathī pāṇī, tarasyō rākhī nē tanē, pyāsa āśānī bujhāvajē

sadā suvāḍī, sūtī pōtē, niṁdara mīṭhī ēnī nā harī lējē

jhīlī saṁsāra tāpa dīdhō chāṁyaḍō mīṭhō, tāpamāṁ ēnē nā tapāvajē

utaraśē kr̥pā ēnī mīṭhī, āṁtaraḍī sadā tō ēnī ṭhārajē
Increase Font Decrease Font

English Explanation
In this beautiful bhajan, Shri Devendra Ghia, our Guruji, fondly called Pujya Kaka is elaborating on selfless love of a Mother for her child.
He is saying...
You have come in this world because of your mother, you need to fulfil your obligations towards her.
Do not do such karmas (deeds) that she is put to shame.
She has nurtured you with pleasure, and she has suffered lot of pain and sorrow for you.
With lot of hope, she has nurtured you, please fulfil your obligations truthfully.
Your whole being is obliged to her, now, you need to repay her.
She took care of you in your sickness and health, now, you need to serve her.
Holding her pain inside, she kept you happy, now, you need to keep her happy.
She didn't drink water without quenching your thirst first, now you need to quench her thirst of hope in you.
She always made you sleep first, then only she slept, now you should not snatch away her happy sleep.
Bearing the brunt of this world, she protected you, now, you need to protect her.
She will shower grace upon you, please keep her joyful and peaceful.
Kaka is explaining that your mother has given birth to you, and you should fulfil all your obligations towards her. At the same time, Divine Mother is the creator of this world and you. Her energy is keeping you alive to fulfil all other obligations. So first and foremost, you need to fulfil your obligation and be thankful to her.
Gujarati Bhajan no. 715 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...715716717...Last