BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 717 | Date: 27-Feb-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

છે શુદ્ધ સનાતન બ્રહ્મ તું, હે જગજનની, હે જગમાતા

  No Audio

Che Shuddh Sanatan Brahma Tu, Hey Jag Janani, Hey Jag Mata

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)


1987-02-27 1987-02-27 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11706 છે શુદ્ધ સનાતન બ્રહ્મ તું, હે જગજનની, હે જગમાતા છે શુદ્ધ સનાતન બ્રહ્મ તું, હે જગજનની, હે જગમાતા
છે નિરાકાર ને સાકાર પણ તું, હે જગજનની હે જગમાતા
છે સૃષ્ટિકાળે બનતી સર્જનકારી, હે જગજનની હે માત મારી
પ્રલયકાળે બનતી તું વિકરાળી, હે જગજનની હે માત મારી
પાલનકર્તા છે જગની, તું તો કૃપાળી, હે જગજનની હે માત મારી
રક્ષણ કરતી સદા છે તું તો દયાળી, હે જગજનની હે માત મારી
તેજનું પણ તેજ છે પરમ તેજવાળી, હે જગજનની હે માત મારી
જ્ઞાનથી પણ છે, છે તું સદા જ્ઞાનકારી, હે જગજનની હે માત મારી
ધર્મને ધારી, બને તું રક્ષણહારી, હે જગજનની હે માત મારી
અમ તણાં પાપોને છે બાળનારી, હે જગજનની હે માત મારી
વેદપુરાણ, ઋષિમુનિઓથી વંદનકારી, હે જગજનની હે માત મારી
આર્તજનો ને ભક્તોની ભીડ ભાંગનારી, હે જગજનની હે માત મારી
Gujarati Bhajan no. 717 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
છે શુદ્ધ સનાતન બ્રહ્મ તું, હે જગજનની, હે જગમાતા
છે નિરાકાર ને સાકાર પણ તું, હે જગજનની હે જગમાતા
છે સૃષ્ટિકાળે બનતી સર્જનકારી, હે જગજનની હે માત મારી
પ્રલયકાળે બનતી તું વિકરાળી, હે જગજનની હે માત મારી
પાલનકર્તા છે જગની, તું તો કૃપાળી, હે જગજનની હે માત મારી
રક્ષણ કરતી સદા છે તું તો દયાળી, હે જગજનની હે માત મારી
તેજનું પણ તેજ છે પરમ તેજવાળી, હે જગજનની હે માત મારી
જ્ઞાનથી પણ છે, છે તું સદા જ્ઞાનકારી, હે જગજનની હે માત મારી
ધર્મને ધારી, બને તું રક્ષણહારી, હે જગજનની હે માત મારી
અમ તણાં પાપોને છે બાળનારી, હે જગજનની હે માત મારી
વેદપુરાણ, ઋષિમુનિઓથી વંદનકારી, હે જગજનની હે માત મારી
આર્તજનો ને ભક્તોની ભીડ ભાંગનારી, હે જગજનની હે માત મારી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
chē śuddha sanātana brahma tuṁ, hē jagajananī, hē jagamātā
chē nirākāra nē sākāra paṇa tuṁ, hē jagajananī hē jagamātā
chē sr̥ṣṭikālē banatī sarjanakārī, hē jagajananī hē māta mārī
pralayakālē banatī tuṁ vikarālī, hē jagajananī hē māta mārī
pālanakartā chē jaganī, tuṁ tō kr̥pālī, hē jagajananī hē māta mārī
rakṣaṇa karatī sadā chē tuṁ tō dayālī, hē jagajananī hē māta mārī
tējanuṁ paṇa tēja chē parama tējavālī, hē jagajananī hē māta mārī
jñānathī paṇa chē, chē tuṁ sadā jñānakārī, hē jagajananī hē māta mārī
dharmanē dhārī, banē tuṁ rakṣaṇahārī, hē jagajananī hē māta mārī
ama taṇāṁ pāpōnē chē bālanārī, hē jagajananī hē māta mārī
vēdapurāṇa, r̥ṣimuniōthī vaṁdanakārī, hē jagajananī hē māta mārī
ārtajanō nē bhaktōnī bhīḍa bhāṁganārī, hē jagajananī hē māta mārī

Explanation in English
He is saying...
You are symbol of purity, you are eternal and you are truth, O universal Mother, O Mother of this world.
You are formless and also manifested in many forms, O universal Mother, O Mother of this world.
At the time of creation, you have been a creator, O Mother of this world, O My Mother.
At the time of upheaval, you been the Saviour, O Mother of this world, O My Mother.
You are the nurturer of this world, you are gracious, O Mother of this world, O My Mother.
You are always protective and you are compassionate, O Mother of this world, O My Mother.
You are brighter than bright, you are so radiant, O Mother of this world, O My Mother.
You are above all knowledge and wisdom, you are powerhouse of knowledge, O Mother of this world, O My Mother.
With righteousness, you become the protector, O Mother of this world, O My Mother .
You are the one who burns away our sins, O Mother of this world, O My Mother.
You are saluted in Vedpurans (scriptures) and by sages.
You always take care of your devotees and bestow grace upon them, O Mother of this world, O My Mother.

First...716717718719720...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall