BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 722 | Date: 02-Mar-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

બનાવી મંદિરો મંદિરો, રહ્યો પૂજી માનવ મૂર્તિ તારી

  No Audio

Banavi Mandiro Mandiro Rahyo Puji Manav Murti Tari

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1987-03-02 1987-03-02 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11711 બનાવી મંદિરો મંદિરો, રહ્યો પૂજી માનવ મૂર્તિ તારી બનાવી મંદિરો મંદિરો, રહ્યો પૂજી માનવ મૂર્તિ તારી
ગયો ચૂકી પૂજવું, મનમંદિરે મૂર્તિ તારી તો સ્થાપી
ના રહી શકે તારી મૂર્તિ, મંદિરની તો સાથે ને સાથે
રહેશે તો મૂર્તિ મનમંદિરની તો સદાયે પાસે ને પાસે
રહેશે વિક્ષેપ સદા તને બહારનો ને અંદરનો તો મંદિરે
નડશે વિક્ષેપ તારો પોતાનો તને તો મનમંદિરે
પડશે ભૂલવી તારી ને અન્યની હાજરી દેવમંદિરે
રહેશે ભૂલવી તારી પોતાની હાજરી તો મનમંદિરે
હશે વાતાવરણ તો મંદિરે ધૂપ ને સુગંધે મ્હેકતું પડશે રાખવું મ્હેકતું સત્કર્મોથી આંગણું મનમંદિરનું
બનશે મુશ્કેલ મળવી એકલતા તો સદા દેવમંદિરે
પડશે મુશ્કેલ ગોતવી એકલતા તો નિજ મનમંદિરે
હશે તું અને મૂર્તિ `મા' ની, સદા સામે તો મનમંદિરે
જાજે તું ઓગળી એમાં સ્થાપી મૂર્તિ સદા મનમંદિરે
Gujarati Bhajan no. 722 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
બનાવી મંદિરો મંદિરો, રહ્યો પૂજી માનવ મૂર્તિ તારી
ગયો ચૂકી પૂજવું, મનમંદિરે મૂર્તિ તારી તો સ્થાપી
ના રહી શકે તારી મૂર્તિ, મંદિરની તો સાથે ને સાથે
રહેશે તો મૂર્તિ મનમંદિરની તો સદાયે પાસે ને પાસે
રહેશે વિક્ષેપ સદા તને બહારનો ને અંદરનો તો મંદિરે
નડશે વિક્ષેપ તારો પોતાનો તને તો મનમંદિરે
પડશે ભૂલવી તારી ને અન્યની હાજરી દેવમંદિરે
રહેશે ભૂલવી તારી પોતાની હાજરી તો મનમંદિરે
હશે વાતાવરણ તો મંદિરે ધૂપ ને સુગંધે મ્હેકતું પડશે રાખવું મ્હેકતું સત્કર્મોથી આંગણું મનમંદિરનું
બનશે મુશ્કેલ મળવી એકલતા તો સદા દેવમંદિરે
પડશે મુશ્કેલ ગોતવી એકલતા તો નિજ મનમંદિરે
હશે તું અને મૂર્તિ `મા' ની, સદા સામે તો મનમંદિરે
જાજે તું ઓગળી એમાં સ્થાપી મૂર્તિ સદા મનમંદિરે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
banāvī maṁdirō maṁdirō, rahyō pūjī mānava mūrti tārī
gayō cūkī pūjavuṁ, manamaṁdirē mūrti tārī tō sthāpī
nā rahī śakē tārī mūrti, maṁdiranī tō sāthē nē sāthē
rahēśē tō mūrti manamaṁdiranī tō sadāyē pāsē nē pāsē
rahēśē vikṣēpa sadā tanē bahāranō nē aṁdaranō tō maṁdirē
naḍaśē vikṣēpa tārō pōtānō tanē tō manamaṁdirē
paḍaśē bhūlavī tārī nē anyanī hājarī dēvamaṁdirē
rahēśē bhūlavī tārī pōtānī hājarī tō manamaṁdirē
haśē vātāvaraṇa tō maṁdirē dhūpa nē sugaṁdhē mhēkatuṁ paḍaśē rākhavuṁ mhēkatuṁ satkarmōthī āṁgaṇuṁ manamaṁdiranuṁ
banaśē muśkēla malavī ēkalatā tō sadā dēvamaṁdirē
paḍaśē muśkēla gōtavī ēkalatā tō nija manamaṁdirē
haśē tuṁ anē mūrti `mā' nī, sadā sāmē tō manamaṁdirē
jājē tuṁ ōgalī ēmāṁ sthāpī mūrti sadā manamaṁdirē

Explanation in English
In this very beautiful bhajan of introspection, Shri Devendra Ghia, our Guruji, fondly called Pujya Kaka (Satguru Devendra Ghia) is illuminating us on our ways of worship.
He is saying...
Creating many many temples, humans are worshipping your idol in there.
While actually, he is making a mistake of not worshipping you in his own temple of heart.
Idol of temple can not be with you at all times, while idol of the temple of your heart can not be away from you at any time.
In the temple, you are distracted by physical proximity of inside and outside, while, in temple of your heart, you are distracted by your own thoughts.
In the temple, you will have to forget about presence of others, while, in the temple of your heart, you will have to forget about your own self.
Atmosphere in temple, is scented with Dhoop (incense), and perfume, while in temple of your heart, atmosphere is scented with your noble karmas (actions).
It will be difficult to get isolation (physical) in the temple, while, in temple of your heart, it will be difficult to find isolation because of clutter of your thoughts.
In temple of your heart, it will be only you and idol of Divine Mother, please immerse yourself in that idol of Divine Mother in oneness.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining that worshipping is not an external activity of going into the temple and trying to focus and connect with Divine, it is a most intimate and internal activity of your heart, emotions, feelings and devotion. When you worship from within the depth of your heart, leaving all your thoughts, and focus in Divine, then your God is invoked within you only. The power of spiritual forces is within you only.

First...721722723724725...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall