BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 724 | Date: 04-Mar-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

હે જગજનની, હે જગદંબા માડી મારી, મુજની રક્ષા કરો

  Audio

Hey Jagjanani, Hey Jagdamba Madi Mari Muj Ni Raksha Karo

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)


1987-03-04 1987-03-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11713 હે જગજનની, હે જગદંબા માડી મારી, મુજની રક્ષા કરો હે જગજનની, હે જગદંબા માડી મારી, મુજની રક્ષા કરો
મચ્યાં છે હૈયે તાંડવો વિકારના, મારી એનાથી રક્ષા કરો
બેસું હું જ્યાં તુજ સામે જરી, ચિત્તડું મારું જાએ તો ભાગી
કૃપા કરી હવે તો માડી, ચિત્તડું મારું તો તુજમાં સ્થિર કરો
કર્મો મારા મને સદા સતાવે, `મા’ કર્મો તણાં પરિપાક હરો
કરજે દયા સદા એવી માડી, શુદ્ધ કર્મોમાં શક્તિ ભરો
કામ-ક્રોધના માર લાગે ઘણાં, સદા એના તો તાપ હરો
સદા મારા હૈયાને શુદ્ધ કરો, લોભ-લાલચમાંથી મુક્ત કરો
કૂડકપટ સદા દૂર કરો, હૈયું સદા પ્રેમે ઉજવળ કરો
હૈયે ફેલાવી પ્રકાશ તારો, મારા અજ્ઞાન તિમિર તો દૂર કરો
અશાંત રહેતા હૈયાને મારા, શાંતિનું સદા દાન કરો
મુજ દૃષ્ટિ તુજમાં સ્થિર કરો, હૈયેથી સદા ભેદભાવ હરો
કાળની કાળ છે તું તો, મુજ હૈયાનો ડર તો સદા દૂર કરો
યત્નો સદા રહું કરતો, મુજ યત્નો તુજમાં સ્થિર કરો
https://www.youtube.com/watch?v=mS95y3ADZTQ
Gujarati Bhajan no. 724 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
હે જગજનની, હે જગદંબા માડી મારી, મુજની રક્ષા કરો
મચ્યાં છે હૈયે તાંડવો વિકારના, મારી એનાથી રક્ષા કરો
બેસું હું જ્યાં તુજ સામે જરી, ચિત્તડું મારું જાએ તો ભાગી
કૃપા કરી હવે તો માડી, ચિત્તડું મારું તો તુજમાં સ્થિર કરો
કર્મો મારા મને સદા સતાવે, `મા’ કર્મો તણાં પરિપાક હરો
કરજે દયા સદા એવી માડી, શુદ્ધ કર્મોમાં શક્તિ ભરો
કામ-ક્રોધના માર લાગે ઘણાં, સદા એના તો તાપ હરો
સદા મારા હૈયાને શુદ્ધ કરો, લોભ-લાલચમાંથી મુક્ત કરો
કૂડકપટ સદા દૂર કરો, હૈયું સદા પ્રેમે ઉજવળ કરો
હૈયે ફેલાવી પ્રકાશ તારો, મારા અજ્ઞાન તિમિર તો દૂર કરો
અશાંત રહેતા હૈયાને મારા, શાંતિનું સદા દાન કરો
મુજ દૃષ્ટિ તુજમાં સ્થિર કરો, હૈયેથી સદા ભેદભાવ હરો
કાળની કાળ છે તું તો, મુજ હૈયાનો ડર તો સદા દૂર કરો
યત્નો સદા રહું કરતો, મુજ યત્નો તુજમાં સ્થિર કરો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
hē jagajananī, hē jagadaṁbā māḍī mārī, mujanī rakṣā karō
macyāṁ chē haiyē tāṁḍavō vikāranā, mārī ēnāthī rakṣā karō
bēsuṁ huṁ jyāṁ tuja sāmē jarī, cittaḍuṁ māruṁ jāē tō bhāgī
kr̥pā karī havē tō māḍī, cittaḍuṁ māruṁ tō tujamāṁ sthira karō
karmō mārā manē sadā satāvē, `mā' karmō taṇāṁ paripāka harō
karajē dayā sadā ēvī māḍī, śuddha karmōmāṁ śakti bharō
kāma-krōdhanā māra lāgē ghaṇāṁ, sadā ēnā tō tāpa harō
sadā mārā haiyānē śuddha karō, lōbha-lālacamāṁthī mukta karō
kūḍakapaṭa sadā dūra karō, haiyuṁ sadā prēmē ujavala karō
haiyē phēlāvī prakāśa tārō, mārā ajñāna timira tō dūra karō
aśāṁta rahētā haiyānē mārā, śāṁtinuṁ sadā dāna karō
muja dr̥ṣṭi tujamāṁ sthira karō, haiyēthī sadā bhēdabhāva harō
kālanī kāla chē tuṁ tō, muja haiyānō ḍara tō sadā dūra karō
yatnō sadā rahuṁ karatō, muja yatnō tujamāṁ sthira karō

Explanation in English
In this bhajan, he is praying to Divine Mother and asking for her protection from his own bad attributes.
He is praying...
O Mother of this world, O Mother Jagdamba (Divine Mother), please protect me.
There is a fierce dance of my bad attributes happening in my heart, please protect me from them.
When I sit in front you, my consciousness runs away in all other directions, please shower your grace upon me , O Mother, that my consciousness remains focused in you.
My Karmas (actions) are harassing me, O Mother, please take away the burden of its maturation.
Please bestow such kindness in me that your energy is filled in my heart to do only noble karmas (actions).
I feel the brunt of my lust and anger, please remove the impact of it.
Please purify my heart and release me from greed and temptation.
Please remove tendencies of deception in me, and brighten my heart only with love.
Please illuminate my heart with your light and please remove my ignorance.
Please take care of my restless heart and give me a gift of peace and calm.
Please help me focus only in you, and take away tendencies of discrimination from my heart.
You are a destroyer of a destroyer, please destroy fear from my heart.
I always make my efforts, please steer my efforts only in your direction.
Kaka's humble prayer amplifies his devotion and faith and surrender in Divine Mother.

હે જગજનની, હે જગદંબા માડી મારી, મુજની રક્ષા કરોહે જગજનની, હે જગદંબા માડી મારી, મુજની રક્ષા કરો
મચ્યાં છે હૈયે તાંડવો વિકારના, મારી એનાથી રક્ષા કરો
બેસું હું જ્યાં તુજ સામે જરી, ચિત્તડું મારું જાએ તો ભાગી
કૃપા કરી હવે તો માડી, ચિત્તડું મારું તો તુજમાં સ્થિર કરો
કર્મો મારા મને સદા સતાવે, `મા’ કર્મો તણાં પરિપાક હરો
કરજે દયા સદા એવી માડી, શુદ્ધ કર્મોમાં શક્તિ ભરો
કામ-ક્રોધના માર લાગે ઘણાં, સદા એના તો તાપ હરો
સદા મારા હૈયાને શુદ્ધ કરો, લોભ-લાલચમાંથી મુક્ત કરો
કૂડકપટ સદા દૂર કરો, હૈયું સદા પ્રેમે ઉજવળ કરો
હૈયે ફેલાવી પ્રકાશ તારો, મારા અજ્ઞાન તિમિર તો દૂર કરો
અશાંત રહેતા હૈયાને મારા, શાંતિનું સદા દાન કરો
મુજ દૃષ્ટિ તુજમાં સ્થિર કરો, હૈયેથી સદા ભેદભાવ હરો
કાળની કાળ છે તું તો, મુજ હૈયાનો ડર તો સદા દૂર કરો
યત્નો સદા રહું કરતો, મુજ યત્નો તુજમાં સ્થિર કરો
1987-03-04https://i.ytimg.com/vi/mS95y3ADZTQ/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=mS95y3ADZTQ
First...721722723724725...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall