Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 741 | Date: 14-Mar-1987
તારા ઝાંઝરનો ઝમકાર, તારા કંગનનો રણકાર
Tārā jhāṁjharanō jhamakāra, tārā kaṁgananō raṇakāra

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 741 | Date: 14-Mar-1987

તારા ઝાંઝરનો ઝમકાર, તારા કંગનનો રણકાર

  No Audio

tārā jhāṁjharanō jhamakāra, tārā kaṁgananō raṇakāra

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1987-03-14 1987-03-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11730 તારા ઝાંઝરનો ઝમકાર, તારા કંગનનો રણકાર તારા ઝાંઝરનો ઝમકાર, તારા કંગનનો રણકાર

   લાગે માડી, સદાયે એ તો મીઠો

તારા મિલનની આશ, વ્યાપે હૈયે એનો તલસાટ

   લાગે માડી, સદાયે એ તો મીઠો

તારા આવ્યાના ભણકાર, મચાવે હૈયે ઉચાટ

   લાગે માડી, સદાયે એ તો મીઠો

સાંભળી તારું નામ, હૈયે જાગે તો ઝણકાર

   લાગે માડી, સદાયે એ તો મીઠો

કાર્યો તું તો કરતી જાય, આનંદ હૈયે ના સમાય

   લાગે માડી, સદાયે એ તો મીઠો

પગલાં પડતાં જાય, મુખડું તારું તો મલકાય

   લાગે માડી, સદાયે એ તો મીઠો

દર્શન તારા કરવા `મા’, વધે હૈયે તલસાટ

   લાગે માડી, સદાયે એ તો મીઠો

મનડું તને રટતું જાય, શાંતિ હૈયે તો છવાય

   લાગે માડી, સદાયે એ તો મીઠો

હૈયું તને કહેતું જાય, ખાલી એ તો થાતું જાય

   લાગે માડી, સદાયે એ તો મીઠો

નીરખી, નીરખી તુજને માત, હૈયું ભૂલે તો ભાન

   લાગે માડી, સદાયે એ તો મીઠો
View Original Increase Font Decrease Font


તારા ઝાંઝરનો ઝમકાર, તારા કંગનનો રણકાર

   લાગે માડી, સદાયે એ તો મીઠો

તારા મિલનની આશ, વ્યાપે હૈયે એનો તલસાટ

   લાગે માડી, સદાયે એ તો મીઠો

તારા આવ્યાના ભણકાર, મચાવે હૈયે ઉચાટ

   લાગે માડી, સદાયે એ તો મીઠો

સાંભળી તારું નામ, હૈયે જાગે તો ઝણકાર

   લાગે માડી, સદાયે એ તો મીઠો

કાર્યો તું તો કરતી જાય, આનંદ હૈયે ના સમાય

   લાગે માડી, સદાયે એ તો મીઠો

પગલાં પડતાં જાય, મુખડું તારું તો મલકાય

   લાગે માડી, સદાયે એ તો મીઠો

દર્શન તારા કરવા `મા’, વધે હૈયે તલસાટ

   લાગે માડી, સદાયે એ તો મીઠો

મનડું તને રટતું જાય, શાંતિ હૈયે તો છવાય

   લાગે માડી, સદાયે એ તો મીઠો

હૈયું તને કહેતું જાય, ખાલી એ તો થાતું જાય

   લાગે માડી, સદાયે એ તો મીઠો

નીરખી, નીરખી તુજને માત, હૈયું ભૂલે તો ભાન

   લાગે માડી, સદાયે એ તો મીઠો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

tārā jhāṁjharanō jhamakāra, tārā kaṁgananō raṇakāra

   lāgē māḍī, sadāyē ē tō mīṭhō

tārā milananī āśa, vyāpē haiyē ēnō talasāṭa

   lāgē māḍī, sadāyē ē tō mīṭhō

tārā āvyānā bhaṇakāra, macāvē haiyē ucāṭa

   lāgē māḍī, sadāyē ē tō mīṭhō

sāṁbhalī tāruṁ nāma, haiyē jāgē tō jhaṇakāra

   lāgē māḍī, sadāyē ē tō mīṭhō

kāryō tuṁ tō karatī jāya, ānaṁda haiyē nā samāya

   lāgē māḍī, sadāyē ē tō mīṭhō

pagalāṁ paḍatāṁ jāya, mukhaḍuṁ tāruṁ tō malakāya

   lāgē māḍī, sadāyē ē tō mīṭhō

darśana tārā karavā `mā', vadhē haiyē talasāṭa

   lāgē māḍī, sadāyē ē tō mīṭhō

manaḍuṁ tanē raṭatuṁ jāya, śāṁti haiyē tō chavāya

   lāgē māḍī, sadāyē ē tō mīṭhō

haiyuṁ tanē kahētuṁ jāya, khālī ē tō thātuṁ jāya

   lāgē māḍī, sadāyē ē tō mīṭhō

nīrakhī, nīrakhī tujanē māta, haiyuṁ bhūlē tō bhāna

   lāgē māḍī, sadāyē ē tō mīṭhō
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this one more devotional, Gujarati bhajan,

He is communicating...

Chiming of your anklet, and clanging of your bangles, O Mother, these sounds feel so sweet.

Hope of meeting with you is hankering in my heart, O Mother, this yearning feels so sweet.

Indication of your coming is creating such a suspense in my heart, O Mother, this suspense feels so sweet.

Overhearing your name, my heartbeat rises, O Mother, this rise feels so sweet.

You keep on performing my deeds, my joy doesn't contain in my heart, O Mother, this joy feels so sweet.

You steps are heard, and you face is smiling, O Mother, it feels so sweet.

To get vision of you, O Mother, my heart is longing, it feels so sweet.

I am chanting your name, and peace prevails in my heart, this peace feels so sweet.

I am pouring my feelings out to you, and my heart feels so light, O Mother, this lightness feels so sweet.

Looking at you, admiring you, O Mother, I lose my consciousness, this state feels so sweet.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 741 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...739740741...Last