Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 748 | Date: 20-Mar-1987
સીમા રહિત છે તું તો માતા, તારી સીમાને કોઈ સીમા નથી
Sīmā rahita chē tuṁ tō mātā, tārī sīmānē kōī sīmā nathī

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 748 | Date: 20-Mar-1987

સીમા રહિત છે તું તો માતા, તારી સીમાને કોઈ સીમા નથી

  Audio

sīmā rahita chē tuṁ tō mātā, tārī sīmānē kōī sīmā nathī

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1987-03-20 1987-03-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11737 સીમા રહિત છે તું તો માતા, તારી સીમાને કોઈ સીમા નથી સીમા રહિત છે તું તો માતા, તારી સીમાને કોઈ સીમા નથી

દયાની છે તું તો દાતા, તારી દયાને કોઈ સીમા નથી

પ્રેમના છીએ અમે તો પ્યાસા, તારા પ્રેમને કોઈ સીમા નથી

કૃપાળુ છે સદા તું તો માતા, તારી કૃપાને કોઈ સીમા નથી

જ્ઞાનની છે તું તો જ્ઞાતા, તારા જ્ઞાનને તો કોઈ સીમા નથી

ગુણની છે તું તો ગુણદાતા, તારા ગુણને તો સીમા નથી

વાણીની છે તું તો દાતા, તારી વાણીને કોઈ સીમા નથી

ભક્તિની છે તું તો દાતા, તારી ભક્તિને તો કોઈ સીમા નથી

વિરાટમાં પણ વિરાટ છે તું માતા, તારા વિસ્તારની કોઈ સીમા નથી

અલ્પમાં અલ્પ છે તું તો માતા, તારી સૂક્ષ્મતાને કોઈ સીમા નથી

શક્તિની છે તું તો દાતા, તારી શક્તિ ને કોઈ સીમા નથી
https://www.youtube.com/watch?v=0MKKarqbKgw
View Original Increase Font Decrease Font


સીમા રહિત છે તું તો માતા, તારી સીમાને કોઈ સીમા નથી

દયાની છે તું તો દાતા, તારી દયાને કોઈ સીમા નથી

પ્રેમના છીએ અમે તો પ્યાસા, તારા પ્રેમને કોઈ સીમા નથી

કૃપાળુ છે સદા તું તો માતા, તારી કૃપાને કોઈ સીમા નથી

જ્ઞાનની છે તું તો જ્ઞાતા, તારા જ્ઞાનને તો કોઈ સીમા નથી

ગુણની છે તું તો ગુણદાતા, તારા ગુણને તો સીમા નથી

વાણીની છે તું તો દાતા, તારી વાણીને કોઈ સીમા નથી

ભક્તિની છે તું તો દાતા, તારી ભક્તિને તો કોઈ સીમા નથી

વિરાટમાં પણ વિરાટ છે તું માતા, તારા વિસ્તારની કોઈ સીમા નથી

અલ્પમાં અલ્પ છે તું તો માતા, તારી સૂક્ષ્મતાને કોઈ સીમા નથી

શક્તિની છે તું તો દાતા, તારી શક્તિ ને કોઈ સીમા નથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

sīmā rahita chē tuṁ tō mātā, tārī sīmānē kōī sīmā nathī

dayānī chē tuṁ tō dātā, tārī dayānē kōī sīmā nathī

prēmanā chīē amē tō pyāsā, tārā prēmanē kōī sīmā nathī

kr̥pālu chē sadā tuṁ tō mātā, tārī kr̥pānē kōī sīmā nathī

jñānanī chē tuṁ tō jñātā, tārā jñānanē tō kōī sīmā nathī

guṇanī chē tuṁ tō guṇadātā, tārā guṇanē tō sīmā nathī

vāṇīnī chē tuṁ tō dātā, tārī vāṇīnē kōī sīmā nathī

bhaktinī chē tuṁ tō dātā, tārī bhaktinē tō kōī sīmā nathī

virāṭamāṁ paṇa virāṭa chē tuṁ mātā, tārā vistāranī kōī sīmā nathī

alpamāṁ alpa chē tuṁ tō mātā, tārī sūkṣmatānē kōī sīmā nathī

śaktinī chē tuṁ tō dātā, tārī śakti nē kōī sīmā nathī
English Explanation: Increase Font Decrease Font


Kaka has written this in admiration and in glory of Maa.

MA, you are limitless, there is no boundaries to your limits!

You are so kind and giving, there is no limit to your kindness O Maa!

We are so thirsty for your love, there is no limit to your love O Maa!

you are always so gracious, there is no limit to your grace!

You are a giver of knowledge, there is no limit to your knowledge O Maa!

You are full of virtues, there is no limit to your virtues O Maa!

You are full of devotion, there is no limit to your devotion O Maa!

Maa, you are so magnanimous, there is no limit to your magnanimity!

You are so able, there is no limit to your ability!

Maa, you are giver of energy, there is no limit to your power!
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 748 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...748749750...Last