Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 753 | Date: 02-Apr-1987
વહેલાં રે વહેલાં આવજો રે માડી
Vahēlāṁ rē vahēlāṁ āvajō rē māḍī

નવરાત્રિ (Navratri)

Hymn No. 753 | Date: 02-Apr-1987

વહેલાં રે વહેલાં આવજો રે માડી

  No Audio

vahēlāṁ rē vahēlāṁ āvajō rē māḍī

નવરાત્રિ (Navratri)

1987-04-02 1987-04-02 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11742 વહેલાં રે વહેલાં આવજો રે માડી વહેલાં રે વહેલાં આવજો રે માડી

આવી છે આજ તો નોરતાની રાત

ખાલી ગઈ અનેક, જોજે ખાલી ન જાય આજની રાત - વહેલાં...

આશધરી અમે આવ્યા રે, પૂરી કરજે અમારી આશ - વહેલાં...

દુઃખિયા તો અમે છીએ રે, દુઃખડા હવે કાપી નાંખ - વહેલાં...

ન કાંઈ અમે જાણીયે રે, છીએ અમે તો તારા બાળ - વહેલાં...

સમય વીત્યો છે ઘણો રે, જોઈ રહ્યાં છીએ તારી વાટ - વહેલાં...

હવે આજ તો માડી રે, કરતી ના અમને તું નિરાશ - વહેલાં...

થઈ ભૂલો અમારી અનેક રે, કરજે માડી તું અમને માફ - વહેલાં...

બીજું ન કાંઈ અમે જાણીયે રે, છે તું તો જગની માત - વહેલાં...

સદા તુજ હૈયે તો ટપકે છે, અમારા માટે તો વહાલ - વહેલાં...

હવે દૂર ના તું રહેતી રે, દર્શન તારા દેજે આજ - વહેલાં...
View Original Increase Font Decrease Font


વહેલાં રે વહેલાં આવજો રે માડી

આવી છે આજ તો નોરતાની રાત

ખાલી ગઈ અનેક, જોજે ખાલી ન જાય આજની રાત - વહેલાં...

આશધરી અમે આવ્યા રે, પૂરી કરજે અમારી આશ - વહેલાં...

દુઃખિયા તો અમે છીએ રે, દુઃખડા હવે કાપી નાંખ - વહેલાં...

ન કાંઈ અમે જાણીયે રે, છીએ અમે તો તારા બાળ - વહેલાં...

સમય વીત્યો છે ઘણો રે, જોઈ રહ્યાં છીએ તારી વાટ - વહેલાં...

હવે આજ તો માડી રે, કરતી ના અમને તું નિરાશ - વહેલાં...

થઈ ભૂલો અમારી અનેક રે, કરજે માડી તું અમને માફ - વહેલાં...

બીજું ન કાંઈ અમે જાણીયે રે, છે તું તો જગની માત - વહેલાં...

સદા તુજ હૈયે તો ટપકે છે, અમારા માટે તો વહાલ - વહેલાં...

હવે દૂર ના તું રહેતી રે, દર્શન તારા દેજે આજ - વહેલાં...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

vahēlāṁ rē vahēlāṁ āvajō rē māḍī

āvī chē āja tō nōratānī rāta

khālī gaī anēka, jōjē khālī na jāya ājanī rāta - vahēlāṁ...

āśadharī amē āvyā rē, pūrī karajē amārī āśa - vahēlāṁ...

duḥkhiyā tō amē chīē rē, duḥkhaḍā havē kāpī nāṁkha - vahēlāṁ...

na kāṁī amē jāṇīyē rē, chīē amē tō tārā bāla - vahēlāṁ...

samaya vītyō chē ghaṇō rē, jōī rahyāṁ chīē tārī vāṭa - vahēlāṁ...

havē āja tō māḍī rē, karatī nā amanē tuṁ nirāśa - vahēlāṁ...

thaī bhūlō amārī anēka rē, karajē māḍī tuṁ amanē māpha - vahēlāṁ...

bījuṁ na kāṁī amē jāṇīyē rē, chē tuṁ tō jaganī māta - vahēlāṁ...

sadā tuja haiyē tō ṭapakē chē, amārā māṭē tō vahāla - vahēlāṁ...

havē dūra nā tuṁ rahētī rē, darśana tārā dējē āja - vahēlāṁ...
English Explanation Increase Font Decrease Font


He is saying...

Please shower your grace quickly, O Mother, please shower your grace.

Today is the night of the nine auspicious nights(Norta).

Many nights have passed without your presence, please make sure you are here today with us.

We are very hopeful that today you will fulfil our wish.

We are miserable, please take away our grief.

We are ignorant, but we are your children.

We have waited for you for a long time,

Today, O Mother, don't disappoint us.

We have committed many mistakes,

Today, please forgive us.

We don't understand anything else other than, you are the Mother of the world.

Your heart is filled with love for us, yes, love for us.

Please don't stay away,

Today, please give us the vision of yours.

Kaka here is cajoling Divine Mother like a child, saying, I am your child, I know I have made many mistakes,but I have waited for you for very long time. And today is a special day for you and me both,and you have so much love for me that you will hopefully come to meet me. I am eagerly waiting for your vision. O Mother, shower your grace!!!!
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 753 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...751752753...Last