Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 767 | Date: 18-Apr-1987
રે માડી, તારા ગુણલા ગાવા બેસું જ્યાં, (2)
Rē māḍī, tārā guṇalā gāvā bēsuṁ jyāṁ, (2)

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 767 | Date: 18-Apr-1987

રે માડી, તારા ગુણલા ગાવા બેસું જ્યાં, (2)

  No Audio

rē māḍī, tārā guṇalā gāvā bēsuṁ jyāṁ, (2)

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1987-04-18 1987-04-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11756 રે માડી, તારા ગુણલા ગાવા બેસું જ્યાં, (2) રે માડી, તારા ગુણલા ગાવા બેસું જ્યાં, (2)

   હૈયું મારું (2) તો હરખાઈ જાય

રે માડી, તારી લીલા સમજવા બેસું જ્યાં

   એ તો સમજી ના સમજાય

રે માડી દેતી અણસાર પળે ને પળે

   તોય અણસાર ચૂકી જવાય

રે માડી, તું તો કરતી ધાર્યા ને અણધાર્યા કામ

   બુદ્ધિ મારી તો ત્યાં થંભી જાય

રે માડી, હૈયાની વાત મારી, પૂરી કહું ન કહું જ્યાં

   તું તો એ પૂરી સમજી જાય

રે માડી, ખૂણે ખૂણે જગમાં, પુકાર કરે તને જ્યાં

   તું તો તરત ત્યાં પહોંચી જાય

રે માડી, અશાંત હૈયાને, તારા નામનું અમૃત મળી જાય

   એ તો ત્યાં તરત શાંતિ પામી જાય

રે માડી, કરુણાભરી દૃષ્ટિ તારી, મુજ પર પડી જાય

   હૈયામાં મારા તો કંઈ કંઈ થઈ જાય

રે માડી, તારી કૃપા તો ના ઉતરે જ્યાં

   સાચું ને ખોટું તો ના સમજાય

રે માડી, તારા પ્રેમનો ભૂખ્યો છું હું તો બાળ

   આજ તો તારા પ્રેમમાં નવરાવી નાખ
View Original Increase Font Decrease Font


રે માડી, તારા ગુણલા ગાવા બેસું જ્યાં, (2)

   હૈયું મારું (2) તો હરખાઈ જાય

રે માડી, તારી લીલા સમજવા બેસું જ્યાં

   એ તો સમજી ના સમજાય

રે માડી દેતી અણસાર પળે ને પળે

   તોય અણસાર ચૂકી જવાય

રે માડી, તું તો કરતી ધાર્યા ને અણધાર્યા કામ

   બુદ્ધિ મારી તો ત્યાં થંભી જાય

રે માડી, હૈયાની વાત મારી, પૂરી કહું ન કહું જ્યાં

   તું તો એ પૂરી સમજી જાય

રે માડી, ખૂણે ખૂણે જગમાં, પુકાર કરે તને જ્યાં

   તું તો તરત ત્યાં પહોંચી જાય

રે માડી, અશાંત હૈયાને, તારા નામનું અમૃત મળી જાય

   એ તો ત્યાં તરત શાંતિ પામી જાય

રે માડી, કરુણાભરી દૃષ્ટિ તારી, મુજ પર પડી જાય

   હૈયામાં મારા તો કંઈ કંઈ થઈ જાય

રે માડી, તારી કૃપા તો ના ઉતરે જ્યાં

   સાચું ને ખોટું તો ના સમજાય

રે માડી, તારા પ્રેમનો ભૂખ્યો છું હું તો બાળ

   આજ તો તારા પ્રેમમાં નવરાવી નાખ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rē māḍī, tārā guṇalā gāvā bēsuṁ jyāṁ, (2)

   haiyuṁ māruṁ (2) tō harakhāī jāya

rē māḍī, tārī līlā samajavā bēsuṁ jyāṁ

   ē tō samajī nā samajāya

rē māḍī dētī aṇasāra palē nē palē

   tōya aṇasāra cūkī javāya

rē māḍī, tuṁ tō karatī dhāryā nē aṇadhāryā kāma

   buddhi mārī tō tyāṁ thaṁbhī jāya

rē māḍī, haiyānī vāta mārī, pūrī kahuṁ na kahuṁ jyāṁ

   tuṁ tō ē pūrī samajī jāya

rē māḍī, khūṇē khūṇē jagamāṁ, pukāra karē tanē jyāṁ

   tuṁ tō tarata tyāṁ pahōṁcī jāya

rē māḍī, aśāṁta haiyānē, tārā nāmanuṁ amr̥ta malī jāya

   ē tō tyāṁ tarata śāṁti pāmī jāya

rē māḍī, karuṇābharī dr̥ṣṭi tārī, muja para paḍī jāya

   haiyāmāṁ mārā tō kaṁī kaṁī thaī jāya

rē māḍī, tārī kr̥pā tō nā utarē jyāṁ

   sācuṁ nē khōṭuṁ tō nā samajāya

rē māḍī, tārā prēmanō bhūkhyō chuṁ huṁ tō bāla

   āja tō tārā prēmamāṁ navarāvī nākha
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this devotional Gujarati bhajan, Shri Devendra Ghia, our Kaka, is communicating with Divine Mother in his customary style.

He is communicating...

O Divine Mother, when I start singing in praise of your virtues, My heart gets overwhelmed with joy.

O Divine Mother, when I try to understand your creation, I understand, but without any understanding.

O Divine Mother, I realize your presence every moment, still I fail to actually realize.

O Divine Mother, you do miraculous work, I fail to understand the same with my human intelligence.

O Divine Mother, I pour my heart out to you and halfway only you understand me completely.

O Divine Mother, whoever calls you from any where in the world, you reach out to them instantaneously.

O Divine Mother, when a restless heart connects with your divinity, it immediately becomes peaceful.

O Divine Mother, when you look at me with kindness, my heart starts fluttering in excitement.

O Divine Mother, till you bestow your grace upon me, I remain confused between right and wrong.

O Divine Mother, I am longing for your love, I am your child, please shower me with your love.

Kaka's pure communication with Divine Mother,

Kaka's longing to be with Divine Mother,

Kaka's love for Divine Mother,

Kaka's vulnerability in front of Divine Mother,

Kaka's devotion,

Is all so apparent in this bhajan.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 767 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...766767768...Last