Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 768 | Date: 22-Apr-1987
અમૃતને ઝંખનારા, ઝેરની તૈયારી તો પહેલી રાખજે
Amr̥tanē jhaṁkhanārā, jhēranī taiyārī tō pahēlī rākhajē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 768 | Date: 22-Apr-1987

અમૃતને ઝંખનારા, ઝેરની તૈયારી તો પહેલી રાખજે

  No Audio

amr̥tanē jhaṁkhanārā, jhēranī taiyārī tō pahēlī rākhajē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1987-04-22 1987-04-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11757 અમૃતને ઝંખનારા, ઝેરની તૈયારી તો પહેલી રાખજે અમૃતને ઝંખનારા, ઝેરની તૈયારી તો પહેલી રાખજે

ગુલાબફૂલ ચૂંટનારા, કાંટાની તૈયારી તો રાખજે

મંથન થાતાં, ઝેર તો પહેલું ઉપર સદા આવશે

ઝેર પચાવી મંથન કરતા, છેલ્લે અમૃત પામી જાશે

મુસાફરી લાંબી કરનારા, ક્યાંક તો છાંયડો મળી જાશે

તડકો અને થાક સહન કરી, મુસાફરી ચાલુ તો રાખજે

એકલતા સહન કરનારા, સાથી તો તને મળી જાશે

વેરને વિસરનારા, જીવનમાં તો પ્રેમ મળી જાશે

સુખને તો ઝંખનારા, દુઃખની તૈયારી તો રાખજે

પવિત્રતાથી રહેનારા, અણસાર પ્રભુનો તો મળી જાશે

અપમાન સહન કરનારા, તને માન તો મળી જાશે

પ્રભુના વિશ્વાસે રહેનારા, ભવસાગર તો તરી જાશે
View Original Increase Font Decrease Font


અમૃતને ઝંખનારા, ઝેરની તૈયારી તો પહેલી રાખજે

ગુલાબફૂલ ચૂંટનારા, કાંટાની તૈયારી તો રાખજે

મંથન થાતાં, ઝેર તો પહેલું ઉપર સદા આવશે

ઝેર પચાવી મંથન કરતા, છેલ્લે અમૃત પામી જાશે

મુસાફરી લાંબી કરનારા, ક્યાંક તો છાંયડો મળી જાશે

તડકો અને થાક સહન કરી, મુસાફરી ચાલુ તો રાખજે

એકલતા સહન કરનારા, સાથી તો તને મળી જાશે

વેરને વિસરનારા, જીવનમાં તો પ્રેમ મળી જાશે

સુખને તો ઝંખનારા, દુઃખની તૈયારી તો રાખજે

પવિત્રતાથી રહેનારા, અણસાર પ્રભુનો તો મળી જાશે

અપમાન સહન કરનારા, તને માન તો મળી જાશે

પ્રભુના વિશ્વાસે રહેનારા, ભવસાગર તો તરી જાશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

amr̥tanē jhaṁkhanārā, jhēranī taiyārī tō pahēlī rākhajē

gulābaphūla cūṁṭanārā, kāṁṭānī taiyārī tō rākhajē

maṁthana thātāṁ, jhēra tō pahēluṁ upara sadā āvaśē

jhēra pacāvī maṁthana karatā, chēllē amr̥ta pāmī jāśē

musāpharī lāṁbī karanārā, kyāṁka tō chāṁyaḍō malī jāśē

taḍakō anē thāka sahana karī, musāpharī cālu tō rākhajē

ēkalatā sahana karanārā, sāthī tō tanē malī jāśē

vēranē visaranārā, jīvanamāṁ tō prēma malī jāśē

sukhanē tō jhaṁkhanārā, duḥkhanī taiyārī tō rākhajē

pavitratāthī rahēnārā, aṇasāra prabhunō tō malī jāśē

apamāna sahana karanārā, tanē māna tō malī jāśē

prabhunā viśvāsē rahēnārā, bhavasāgara tō tarī jāśē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Shri Devendra Ghia, our Guruji Kaka is depicting many aspects of life.

In few lines here, he is narrating the facts of life and correct approach towards spiritual growth.

He is saying...

Those who are longing for sweet nectar(eternal happiness), be prepared to drink poison(negative attributes) first.

Those who want to pluck roses(happiness), be prepared to get pricked with thorns(grief) also.

When one introspects, first, will have to deal with removal of all the negative attributes and if one manages to discard them, then one will come closer to the state of eternal happiness.

Those who are journeying towards liberation, the path is going to be long and enduring. But sometimes, they will get solace from Divine. Please continue with the journey to final release.

Those who are bearing with loneliness, will always find a friend in God.

Those who forget about revenge, will always find love.

Those who are looking for happiness, will always have to be prepared for unhappiness also.

Those who are living by principles of truth and purity will always find God.

Those who are bearing with insults, will always find respect.

Those who keep faith in God, will be able to experience oneness with The Supreme.

Kaka is talking about various aspects of life here . Every individual comes with negative and positive attributes. And for the enduring path of liberation, one has to concentrate on removal of negative attributes like ego, greed, desires, negative thoughts, bad actions and so on. This process of self evaluation, self awareness, self consciousness and devotion takes one through many lives., but utmost faith in God leads one to liberation.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 768 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...766767768...Last