BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 5677 | Date: 15-Feb-1995
   Text Size Increase Font Decrease Font

મારા હૈયાંની કરવી છે વાત તને રે, તારા હૈયાંની કરજે મને તું વાત

  No Audio

Maara Haiyani Karvi Che Vaat Tane Re, Taara Haiyani Karje Mane Tu Vaat

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)


1995-02-15 1995-02-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1176 મારા હૈયાંની કરવી છે વાત તને રે, તારા હૈયાંની કરજે મને તું વાત મારા હૈયાંની કરવી છે વાત તને રે, તારા હૈયાંની કરજે મને તું વાત
ના હૈયાંમાં રાખીશ હું કાંઈ, ના રાખજે તું હૈયે, ધ્યાનમાં રાખજે તું આ વાત
કરું હું દિલ ખાલી મારું તારી પાસે, કરજે ખાલી તારું મારી પાસે
માગું હું જ્યાં તારી પાસે પ્રભુ, મારી પાસે લેવામાં ના સંકોચ તું રાખ
છું હું તારી પાસે, રહેજે તું મારી પાસે, સંબંધ આ તું જાળવી રાખ
મારા હૈયાંમાં છે રે તું, તારા હૈયાંમાં રાખજે મને, સ્વીકારજે મારી આ વાત
હેતભર્યું હૈયું રહે મારું, હેત ભર્યું છે હૈયું તારું, કરજે પૂરી મારી આશ
દુઃખી નથી કાંઈ તું, રહેવા ના દેજે મને તું, ધ્યાનમાં રાખજે મારી આ વાત
ગુમ થાવું છે, મારે તારામાં વ્યાપ્ત છે તું, સદાય રસ્તો આવો મને દેખાડ
પામવું છે ને રહેવું છે ચરણમાં વસ, નજરેનજરમાં ચરણ તારા મને દેખાય
Gujarati Bhajan no. 5677 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
મારા હૈયાંની કરવી છે વાત તને રે, તારા હૈયાંની કરજે મને તું વાત
ના હૈયાંમાં રાખીશ હું કાંઈ, ના રાખજે તું હૈયે, ધ્યાનમાં રાખજે તું આ વાત
કરું હું દિલ ખાલી મારું તારી પાસે, કરજે ખાલી તારું મારી પાસે
માગું હું જ્યાં તારી પાસે પ્રભુ, મારી પાસે લેવામાં ના સંકોચ તું રાખ
છું હું તારી પાસે, રહેજે તું મારી પાસે, સંબંધ આ તું જાળવી રાખ
મારા હૈયાંમાં છે રે તું, તારા હૈયાંમાં રાખજે મને, સ્વીકારજે મારી આ વાત
હેતભર્યું હૈયું રહે મારું, હેત ભર્યું છે હૈયું તારું, કરજે પૂરી મારી આશ
દુઃખી નથી કાંઈ તું, રહેવા ના દેજે મને તું, ધ્યાનમાં રાખજે મારી આ વાત
ગુમ થાવું છે, મારે તારામાં વ્યાપ્ત છે તું, સદાય રસ્તો આવો મને દેખાડ
પામવું છે ને રહેવું છે ચરણમાં વસ, નજરેનજરમાં ચરણ તારા મને દેખાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
mārā haiyāṁnī karavī chē vāta tanē rē, tārā haiyāṁnī karajē manē tuṁ vāta
nā haiyāṁmāṁ rākhīśa huṁ kāṁī, nā rākhajē tuṁ haiyē, dhyānamāṁ rākhajē tuṁ ā vāta
karuṁ huṁ dila khālī māruṁ tārī pāsē, karajē khālī tāruṁ mārī pāsē
māguṁ huṁ jyāṁ tārī pāsē prabhu, mārī pāsē lēvāmāṁ nā saṁkōca tuṁ rākha
chuṁ huṁ tārī pāsē, rahējē tuṁ mārī pāsē, saṁbaṁdha ā tuṁ jālavī rākha
mārā haiyāṁmāṁ chē rē tuṁ, tārā haiyāṁmāṁ rākhajē manē, svīkārajē mārī ā vāta
hētabharyuṁ haiyuṁ rahē māruṁ, hēta bharyuṁ chē haiyuṁ tāruṁ, karajē pūrī mārī āśa
duḥkhī nathī kāṁī tuṁ, rahēvā nā dējē manē tuṁ, dhyānamāṁ rākhajē mārī ā vāta
guma thāvuṁ chē, mārē tārāmāṁ vyāpta chē tuṁ, sadāya rastō āvō manē dēkhāḍa
pāmavuṁ chē nē rahēvuṁ chē caraṇamāṁ vasa, najarēnajaramāṁ caraṇa tārā manē dēkhāya
First...56715672567356745675...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall