Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 778 | Date: 02-May-1987
કકળી ઊઠે છે હૈયું મારું, હતાશાની આગમાં
Kakalī ūṭhē chē haiyuṁ māruṁ, hatāśānī āgamāṁ

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 778 | Date: 02-May-1987

કકળી ઊઠે છે હૈયું મારું, હતાશાની આગમાં

  No Audio

kakalī ūṭhē chē haiyuṁ māruṁ, hatāśānī āgamāṁ

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1987-05-02 1987-05-02 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11767 કકળી ઊઠે છે હૈયું મારું, હતાશાની આગમાં કકળી ઊઠે છે હૈયું મારું, હતાશાની આગમાં

છુપાઈ ગઈ છે, વેદના મારી, કર્મની કઠણાઈમાં

પ્રેમ તો ઝંખી રહું, મળતી રહી પાટુ આ જગમાં

ખાલી કરવું દર્દ ક્યાં, દેખાયું દર્દ તો હર દિલમાં - છુપાઈ...

યત્નો પર ઘા પડતાં ગયાં, ટુકડા આશાના થાતા રહ્યાં

સમજાય ના કરવું શું, અંધકાર હૈયે ઘેરી વળ્યાં - છુપાઈ...

હિંમતે હાર માની નહિ, ઘા ઝીલ્યા તો હસતા

ઘા ની ધાર તો બુઠ્ઠી બની, પ્રકાશના તો કિરણો ફૂટયા - છુપાઈ...

જંગ આતો ચાલતો રહ્યો, નિરાશા ને વિશ્વાસમાં

વિશ્વાસ તો છે મને તુજમાં, ને તારા સદાયે સાથમાં - છુપાઈ...
Increase Font Decrease Font

કકળી ઊઠે છે હૈયું મારું, હતાશાની આગમાં

છુપાઈ ગઈ છે, વેદના મારી, કર્મની કઠણાઈમાં

પ્રેમ તો ઝંખી રહું, મળતી રહી પાટુ આ જગમાં

ખાલી કરવું દર્દ ક્યાં, દેખાયું દર્દ તો હર દિલમાં - છુપાઈ...

યત્નો પર ઘા પડતાં ગયાં, ટુકડા આશાના થાતા રહ્યાં

સમજાય ના કરવું શું, અંધકાર હૈયે ઘેરી વળ્યાં - છુપાઈ...

હિંમતે હાર માની નહિ, ઘા ઝીલ્યા તો હસતા

ઘા ની ધાર તો બુઠ્ઠી બની, પ્રકાશના તો કિરણો ફૂટયા - છુપાઈ...

જંગ આતો ચાલતો રહ્યો, નિરાશા ને વિશ્વાસમાં

વિશ્વાસ તો છે મને તુજમાં, ને તારા સદાયે સાથમાં - છુપાઈ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
kakalī ūṭhē chē haiyuṁ māruṁ, hatāśānī āgamāṁ

chupāī gaī chē, vēdanā mārī, karmanī kaṭhaṇāīmāṁ

prēma tō jhaṁkhī rahuṁ, malatī rahī pāṭu ā jagamāṁ

khālī karavuṁ darda kyāṁ, dēkhāyuṁ darda tō hara dilamāṁ - chupāī...

yatnō para ghā paḍatāṁ gayāṁ, ṭukaḍā āśānā thātā rahyāṁ

samajāya nā karavuṁ śuṁ, aṁdhakāra haiyē ghērī valyāṁ - chupāī...

hiṁmatē hāra mānī nahi, ghā jhīlyā tō hasatā

ghā nī dhāra tō buṭhṭhī banī, prakāśanā tō kiraṇō phūṭayā - chupāī...

jaṁga ātō cālatō rahyō, nirāśā nē viśvāsamāṁ

viśvāsa tō chē manē tujamāṁ, nē tārā sadāyē sāthamāṁ - chupāī...
Increase Font Decrease Font

English Explanation
In this Gujarati bhajan about Law of Karma(cause and effect) Shri Devendra Ghia, our Guruji, fondly called Kaka is disclosing his pain of previous actions, his disparity and his utmost faith in Divine.
He is saying...
My heart is howling in disappointment
I am hiding my pain because of the harshness of my karma( actions).
I am yearning for love, getting dismissal from the world.
Where do I unload my pain, I see pain everywhere.
I am hiding my pain because of the harshness of my Karma(actions).
All my efforts are crushed and my hope is broken into pieces.
Can not understand what to do,
I am surrounded by darkness.
But, I didn't lose my faith, I took all the hits with a smile, and finally, I saw the light .
This battle between despair and faith is won by my faith in you , Divine.
My faith lies with you O Almighty and in your care.
We can not get away from the burden of our bad karmas( deed), and the harshness of it. Only the grace of Almighty helps us to reduce the pain of it, the effect of it
We always act in haste without understanding the consequences of it, but when the time comes to bear the burden of it, then we realise how painful it is. Then only The Divine can help to redeem the burden.
Gujarati Bhajan no. 778 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...778779780...Last