Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 781 | Date: 06-May-1987
આવ્યાં ન સાચા વિચારો, આવી તો જ્યારે સાચી ઘડી
Āvyāṁ na sācā vicārō, āvī tō jyārē sācī ghaḍī

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 781 | Date: 06-May-1987

આવ્યાં ન સાચા વિચારો, આવી તો જ્યારે સાચી ઘડી

  No Audio

āvyāṁ na sācā vicārō, āvī tō jyārē sācī ghaḍī

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1987-05-06 1987-05-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11770 આવ્યાં ન સાચા વિચારો, આવી તો જ્યારે સાચી ઘડી આવ્યાં ન સાચા વિચારો, આવી તો જ્યારે સાચી ઘડી

ખોટાં ને ખોટાં વિચારોમાં, ડૂબી રહ્યાં જ્યાં હર ઘડી

જીવન તો હડસેલાતું રહ્યું, સુકાન વિનાની જેમ નાવડી

ડૂબશે એ પળ બે પળમાં, ચિંતા સદા એ જાગી રહી

કરુણ અંત સદા દેખાતો રહ્યો, હૈયે કરુણતા ભરી રહી

કદમ કદમ અને પળ ને પળની કિંમત તો જ્યાં ના કરી

અદ્દભુતતામાં રહ્યો અટવાઈ, જીવન અદ્દભુત વેડફી

સમજણ જ્યારે આવી જ્યાં, સમયની ત્યાં ખેંચ પડી

ક્ષણ બે ક્ષણ તો કર્મોના વિચારો, ગયા ત્યાં ઝબકી

દિશા એ બતાવી ગયું, જાણે જીવનમાં વીજળી ચમકી

આનંદની છોળો તો હૈયે રહી છે બહુ ઊછળી

હૈયું ગયું આનંદે ડૂબી, ગયો જાત મારી તો ભૂલી
View Original Increase Font Decrease Font


આવ્યાં ન સાચા વિચારો, આવી તો જ્યારે સાચી ઘડી

ખોટાં ને ખોટાં વિચારોમાં, ડૂબી રહ્યાં જ્યાં હર ઘડી

જીવન તો હડસેલાતું રહ્યું, સુકાન વિનાની જેમ નાવડી

ડૂબશે એ પળ બે પળમાં, ચિંતા સદા એ જાગી રહી

કરુણ અંત સદા દેખાતો રહ્યો, હૈયે કરુણતા ભરી રહી

કદમ કદમ અને પળ ને પળની કિંમત તો જ્યાં ના કરી

અદ્દભુતતામાં રહ્યો અટવાઈ, જીવન અદ્દભુત વેડફી

સમજણ જ્યારે આવી જ્યાં, સમયની ત્યાં ખેંચ પડી

ક્ષણ બે ક્ષણ તો કર્મોના વિચારો, ગયા ત્યાં ઝબકી

દિશા એ બતાવી ગયું, જાણે જીવનમાં વીજળી ચમકી

આનંદની છોળો તો હૈયે રહી છે બહુ ઊછળી

હૈયું ગયું આનંદે ડૂબી, ગયો જાત મારી તો ભૂલી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

āvyāṁ na sācā vicārō, āvī tō jyārē sācī ghaḍī

khōṭāṁ nē khōṭāṁ vicārōmāṁ, ḍūbī rahyāṁ jyāṁ hara ghaḍī

jīvana tō haḍasēlātuṁ rahyuṁ, sukāna vinānī jēma nāvaḍī

ḍūbaśē ē pala bē palamāṁ, ciṁtā sadā ē jāgī rahī

karuṇa aṁta sadā dēkhātō rahyō, haiyē karuṇatā bharī rahī

kadama kadama anē pala nē palanī kiṁmata tō jyāṁ nā karī

addabhutatāmāṁ rahyō aṭavāī, jīvana addabhuta vēḍaphī

samajaṇa jyārē āvī jyāṁ, samayanī tyāṁ khēṁca paḍī

kṣaṇa bē kṣaṇa tō karmōnā vicārō, gayā tyāṁ jhabakī

diśā ē batāvī gayuṁ, jāṇē jīvanamāṁ vījalī camakī

ānaṁdanī chōlō tō haiyē rahī chē bahu ūchalī

haiyuṁ gayuṁ ānaṁdē ḍūbī, gayō jāta mārī tō bhūlī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this beautiful bhajan, Shri Devendra Ghia, called Pujya Kaka, our Guruji is describing the time when suddenly, the realization dawns upon.

He is saying...

Never had right thoughts even at the right time, always remained engrossed in wrong thoughts and wasted all the moments and time.

Life is just dragging aimlessly like a boat without rudder,and kept on worrying that life is going to end any second. Tragic end is always visualised, and heart is filled with sense of tragedy.

Did not value the actions or the time, and got enamoured looking for something extra ordinary, and wasted this extra ordinary life.

When awareness cropped up, then there was shortage of time.

In the moment of truth, thoughts of karmas (actions), blinked in front of eyes. That moment of truth showed true direction of life, as if there was a flash of lightning, and overwhelmed the heart with waves of joy. Heart experienced the joy like never before, forgetting everything else including me.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 781 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...781782783...Last