Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 789 | Date: 09-May-1987
ઢૂંઢી વળ્યો `મા’, તને તો જગને ખૂણે-ખૂણે
Ḍhūṁḍhī valyō `mā', tanē tō jaganē khūṇē-khūṇē

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 789 | Date: 09-May-1987

ઢૂંઢી વળ્યો `મા’, તને તો જગને ખૂણે-ખૂણે

  No Audio

ḍhūṁḍhī valyō `mā', tanē tō jaganē khūṇē-khūṇē

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1987-05-09 1987-05-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11778 ઢૂંઢી વળ્યો `મા’, તને તો જગને ખૂણે-ખૂણે ઢૂંઢી વળ્યો `મા’, તને તો જગને ખૂણે-ખૂણે

દૃષ્ટિ કરી લાંબે-લાંબે, દૃષ્ટિમાં તું તો ના આવે

સાંભળ્યું છે ને સમજું છું, વ્યાપી છે તું સર્વ ઠેકાણે

કીધા યત્નો જોવા તને અન્યમાં, બુદ્ધિ ને હૈયું તો ટકરાયે

નજીક ને દૂર તું તો દેખાતી, મન ચડે મારું ચકરાવે

ક્ષણ-ક્ષણ તો એવી વીતે, ક્ષણ બીજી જાણે નહિ આવે

લાંબે-લાંબે રહીને પણ તું, પ્યાલા પ્રેમના પીવરાવે

કૃપા કરશે ક્યારે તું તો, ઝંખના દર્શનની તો જાગે

દયા કરી આશિષ દેજે એવા, દર્શન તારા નિત્ય થાયે
View Original Increase Font Decrease Font


ઢૂંઢી વળ્યો `મા’, તને તો જગને ખૂણે-ખૂણે

દૃષ્ટિ કરી લાંબે-લાંબે, દૃષ્ટિમાં તું તો ના આવે

સાંભળ્યું છે ને સમજું છું, વ્યાપી છે તું સર્વ ઠેકાણે

કીધા યત્નો જોવા તને અન્યમાં, બુદ્ધિ ને હૈયું તો ટકરાયે

નજીક ને દૂર તું તો દેખાતી, મન ચડે મારું ચકરાવે

ક્ષણ-ક્ષણ તો એવી વીતે, ક્ષણ બીજી જાણે નહિ આવે

લાંબે-લાંબે રહીને પણ તું, પ્યાલા પ્રેમના પીવરાવે

કૃપા કરશે ક્યારે તું તો, ઝંખના દર્શનની તો જાગે

દયા કરી આશિષ દેજે એવા, દર્શન તારા નિત્ય થાયે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ḍhūṁḍhī valyō `mā', tanē tō jaganē khūṇē-khūṇē

dr̥ṣṭi karī lāṁbē-lāṁbē, dr̥ṣṭimāṁ tuṁ tō nā āvē

sāṁbhalyuṁ chē nē samajuṁ chuṁ, vyāpī chē tuṁ sarva ṭhēkāṇē

kīdhā yatnō jōvā tanē anyamāṁ, buddhi nē haiyuṁ tō ṭakarāyē

najīka nē dūra tuṁ tō dēkhātī, mana caḍē māruṁ cakarāvē

kṣaṇa-kṣaṇa tō ēvī vītē, kṣaṇa bījī jāṇē nahi āvē

lāṁbē-lāṁbē rahīnē paṇa tuṁ, pyālā prēmanā pīvarāvē

kr̥pā karaśē kyārē tuṁ tō, jhaṁkhanā darśananī tō jāgē

dayā karī āśiṣa dējē ēvā, darśana tārā nitya thāyē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan,

He is talking...

I have been searching for you O Divine Mother, in every corner of this world.

Trying to look for even in great distances, still, can't see you.

I have heard and understood too that you are omnipresent.

I tried anxiously to see you in others, but my mind(logic) and heart(feelings) are battling and not in sync.

Sometimes I see you near, sometimes so far, I am so confused.

Every second, I pass in such way that there is no other time.

Even from a distance, you offer me juice of your love.

When will you shower grace, longing for your vision,

With kindness, give blessings for me to see your vision not just once, but all the time.

Kaka's devotion to Divine Mother is so inherent.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 789 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...787788789...Last