Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 798 | Date: 16-May-1987
થોડી જાગી ભક્તિ હૈયે, ભક્ત મને હું સમજી રહ્યો
Thōḍī jāgī bhakti haiyē, bhakta manē huṁ samajī rahyō

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)Hymn No. 798 | Date: 16-May-1987

થોડી જાગી ભક્તિ હૈયે, ભક્ત મને હું સમજી રહ્યો

  No Audio

thōḍī jāgī bhakti haiyē, bhakta manē huṁ samajī rahyō

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1987-05-16 1987-05-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11787 થોડી જાગી ભક્તિ હૈયે, ભક્ત મને હું સમજી રહ્યો થોડી જાગી ભક્તિ હૈયે, ભક્ત મને હું સમજી રહ્યો

એરણે ચડી ભક્તિ જ્યાં, હૈયે ખૂબ અકળાઈ ગયો

લીલા તો કરી ‘મા’ એ શરૂ, લીલામાં હું ફસાઈ ગયો

પાળીને શબ્દો મારા, ભક્ત મને તો ઠરાવી દીધો

અહંમાં તો ડૂબતો ગયો, હૈયામાં તો ફુલાઈ રહ્યો

સર્વે બાજુ પૂજાતો ગયો, ગજા બહાર ગજું કાઢી રહ્યો

સમય તો પલટાતો ગયો, જુદો હું તો પડતો રહ્યો

ભક્તિના સોદા કરતો ગયો, ભક્તિની કિંમત ના સમજ્યો

સોદામાં ચાલાકી કરતો રહ્યો, માયામાં લપેટાતો રહ્યો

ભક્તિથી દૂર થાતો ગયો, માયામાં લપેટાતો ગયો
View Original Increase Font Decrease Font


થોડી જાગી ભક્તિ હૈયે, ભક્ત મને હું સમજી રહ્યો

એરણે ચડી ભક્તિ જ્યાં, હૈયે ખૂબ અકળાઈ ગયો

લીલા તો કરી ‘મા’ એ શરૂ, લીલામાં હું ફસાઈ ગયો

પાળીને શબ્દો મારા, ભક્ત મને તો ઠરાવી દીધો

અહંમાં તો ડૂબતો ગયો, હૈયામાં તો ફુલાઈ રહ્યો

સર્વે બાજુ પૂજાતો ગયો, ગજા બહાર ગજું કાઢી રહ્યો

સમય તો પલટાતો ગયો, જુદો હું તો પડતો રહ્યો

ભક્તિના સોદા કરતો ગયો, ભક્તિની કિંમત ના સમજ્યો

સોદામાં ચાલાકી કરતો રહ્યો, માયામાં લપેટાતો રહ્યો

ભક્તિથી દૂર થાતો ગયો, માયામાં લપેટાતો ગયો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

thōḍī jāgī bhakti haiyē, bhakta manē huṁ samajī rahyō

ēraṇē caḍī bhakti jyāṁ, haiyē khūba akalāī gayō

līlā tō karī ‘mā' ē śarū, līlāmāṁ huṁ phasāī gayō

pālīnē śabdō mārā, bhakta manē tō ṭharāvī dīdhō

ahaṁmāṁ tō ḍūbatō gayō, haiyāmāṁ tō phulāī rahyō

sarvē bāju pūjātō gayō, gajā bahāra gajuṁ kāḍhī rahyō

samaya tō palaṭātō gayō, judō huṁ tō paḍatō rahyō

bhaktinā sōdā karatō gayō, bhaktinī kiṁmata nā samajyō

sōdāmāṁ cālākī karatō rahyō, māyāmāṁ lapēṭātō rahyō

bhaktithī dūra thātō gayō, māyāmāṁ lapēṭātō gayō
English Explanation Increase Font Decrease Font


He is saying...

With little devotion in my heart, I considered myself to be a devotee,

When devotion went to another level, I got discontented.

This phenomenon was started by Divine Mother, and I was engulfed in it.

Believing my words, I was assumed to be a devotee.

Then, I became arrogant and my ego got inflated.

Everyone started worshipping me instead of Divine, I spread my wings beyond my comprehension.

Times started turning, I became different, I started deals of devotion, did not understand the value and power of devotion.

Started manipulating the deals , got engaged in illusion.

Went far far away from path of spiritual journey, just got enamoured by business of devotion.

This bhajan is in reference to so called many spiritual Gurus. Little power and grace from Divine is very often misunderstood, misconstrued and misused.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 798 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

First...796797798...Last