BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 802 | Date: 17-May-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

પળે પળે જ્યાં તું રંગ બદલે રે મનવા, તારો ભરોસો નવ થાય

  Audio

Pale Pale Jyo Tu Rang Badle Re Manva, Taro Bharoso Nav Thaye

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)


1987-05-17 1987-05-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11791 પળે પળે જ્યાં તું રંગ બદલે રે મનવા, તારો ભરોસો નવ થાય પળે પળે જ્યાં તું રંગ બદલે રે મનવા, તારો ભરોસો નવ થાય
ઘડીમાં સાધુસંગ તું ડોલે, ઘડીમાં તો પાપમાં ડૂબી જાય - રે...
ચંચળતામાં સદા રાચીને, અસ્થિર રહે તું સદાય - રે...
સ્વાર્થ ન સમજે, આદત ન છોડે, ફરતું રહે તું સદાય - રે...
સમજાવ્યું ઘણું, સમજે જરા, ફરી પાછું ત્યાં ને ત્યાં જાય - રે...
ફરે ઘણું ને ફેરવે ઘણું, થાકે તોયે દોડતું રહે સદાય - રે...
રંગે રંગે રંગાઈ, રંગ બદલતું રહે, એકરંગે મુશ્કેલીથી રંગાય - રે...
જનમોજનમથી આ કરતું રહ્યું, આદતમાં ફરક ના પડે જરાય - રે...
શક્તિશાળી છતાં શક્તિહીન રહે, આ તો સમજ્યું ના સમજાય - રે...
આતમ સાથે રહે તો સદાયે, ને માયાના રંગે રહે રંગાય - રે...
https://www.youtube.com/watch?v=iHitwkbcFhI
Gujarati Bhajan no. 802 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
પળે પળે જ્યાં તું રંગ બદલે રે મનવા, તારો ભરોસો નવ થાય
ઘડીમાં સાધુસંગ તું ડોલે, ઘડીમાં તો પાપમાં ડૂબી જાય - રે...
ચંચળતામાં સદા રાચીને, અસ્થિર રહે તું સદાય - રે...
સ્વાર્થ ન સમજે, આદત ન છોડે, ફરતું રહે તું સદાય - રે...
સમજાવ્યું ઘણું, સમજે જરા, ફરી પાછું ત્યાં ને ત્યાં જાય - રે...
ફરે ઘણું ને ફેરવે ઘણું, થાકે તોયે દોડતું રહે સદાય - રે...
રંગે રંગે રંગાઈ, રંગ બદલતું રહે, એકરંગે મુશ્કેલીથી રંગાય - રે...
જનમોજનમથી આ કરતું રહ્યું, આદતમાં ફરક ના પડે જરાય - રે...
શક્તિશાળી છતાં શક્તિહીન રહે, આ તો સમજ્યું ના સમજાય - રે...
આતમ સાથે રહે તો સદાયે, ને માયાના રંગે રહે રંગાય - રે...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
palē palē jyāṁ tuṁ raṁga badalē rē manavā, tārō bharōsō nava thāya
ghaḍīmāṁ sādhusaṁga tuṁ ḍōlē, ghaḍīmāṁ tō pāpamāṁ ḍūbī jāya - rē...
caṁcalatāmāṁ sadā rācīnē, asthira rahē tuṁ sadāya - rē...
svārtha na samajē, ādata na chōḍē, pharatuṁ rahē tuṁ sadāya - rē...
samajāvyuṁ ghaṇuṁ, samajē jarā, pharī pāchuṁ tyāṁ nē tyāṁ jāya - rē...
pharē ghaṇuṁ nē phēravē ghaṇuṁ, thākē tōyē dōḍatuṁ rahē sadāya - rē...
raṁgē raṁgē raṁgāī, raṁga badalatuṁ rahē, ēkaraṁgē muśkēlīthī raṁgāya - rē...
janamōjanamathī ā karatuṁ rahyuṁ, ādatamāṁ pharaka nā paḍē jarāya - rē...
śaktiśālī chatāṁ śaktihīna rahē, ā tō samajyuṁ nā samajāya - rē...
ātama sāthē rahē tō sadāyē, nē māyānā raṁgē rahē raṁgāya - rē...

Explanation in English:
Explanation 1:
Every instance Oh mind, you keep changing your colours, faith cannot be kept on you.

One moment you dance to the tunes of holy men, next moment you drown within sins, Oh mind…

In fickleness you always play, you always remain unsteady, Oh mind…

You do not understand selfishness, you cannot leave your habits, you always keep on wandering, Oh mind…

Have explained you lots, you understand very little, you keep on returning back to your old ways, Oh mind…

You wander a lot and make us go round and round, you get tired still you keep on running always, Oh mind…

With every colour you get affected (distraction) and You keep on changing your colours, rarely you are influenced only by one colour (focus), Oh mind…

Since several lives, you have been wandering, still your habits do not change, Oh mind…

You are powerful yet you remain helpless, this cannot be understood even if it is explained, Oh mind…

You always remain with the soul (aatma), still you are affected by the colours of illusion (maya), Oh mind…


Explanation 2:
Talking about our inner self, Kaka (Satguru Devendra Ghia) says that we are so fickle in our life approach. We keep on changing our feelings, thoughts, likes, dislikes, understanding and actions all the time depending on our selfish reasons.
Sometimes we connect with spiritual person and talk about spiritualism and th next minute, we are involved in some sin.
We are not able let go of our selfishness and our habits. Our heart and mind keeps on wondering from here to there.
We understand so many things about spiritualism, upliftment,connection with God, but we take one step forward and two steps back. We have been doing this not only in current life, but also in life after life
We think we are mighty and powerful, but in reality, we are extremely powerless , swimming in ocean of illusion. We should focus on our soul and connect with divinity.

પળે પળે જ્યાં તું રંગ બદલે રે મનવા, તારો ભરોસો નવ થાયપળે પળે જ્યાં તું રંગ બદલે રે મનવા, તારો ભરોસો નવ થાય
ઘડીમાં સાધુસંગ તું ડોલે, ઘડીમાં તો પાપમાં ડૂબી જાય - રે...
ચંચળતામાં સદા રાચીને, અસ્થિર રહે તું સદાય - રે...
સ્વાર્થ ન સમજે, આદત ન છોડે, ફરતું રહે તું સદાય - રે...
સમજાવ્યું ઘણું, સમજે જરા, ફરી પાછું ત્યાં ને ત્યાં જાય - રે...
ફરે ઘણું ને ફેરવે ઘણું, થાકે તોયે દોડતું રહે સદાય - રે...
રંગે રંગે રંગાઈ, રંગ બદલતું રહે, એકરંગે મુશ્કેલીથી રંગાય - રે...
જનમોજનમથી આ કરતું રહ્યું, આદતમાં ફરક ના પડે જરાય - રે...
શક્તિશાળી છતાં શક્તિહીન રહે, આ તો સમજ્યું ના સમજાય - રે...
આતમ સાથે રહે તો સદાયે, ને માયાના રંગે રહે રંગાય - રે...
1987-05-17https://i.ytimg.com/vi/iHitwkbcFhI/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=iHitwkbcFhI
પળે પળે જ્યાં તું રંગ બદલે રે મનવા, તારો ભરોસો નવ થાયપળે પળે જ્યાં તું રંગ બદલે રે મનવા, તારો ભરોસો નવ થાય
ઘડીમાં સાધુસંગ તું ડોલે, ઘડીમાં તો પાપમાં ડૂબી જાય - રે...
ચંચળતામાં સદા રાચીને, અસ્થિર રહે તું સદાય - રે...
સ્વાર્થ ન સમજે, આદત ન છોડે, ફરતું રહે તું સદાય - રે...
સમજાવ્યું ઘણું, સમજે જરા, ફરી પાછું ત્યાં ને ત્યાં જાય - રે...
ફરે ઘણું ને ફેરવે ઘણું, થાકે તોયે દોડતું રહે સદાય - રે...
રંગે રંગે રંગાઈ, રંગ બદલતું રહે, એકરંગે મુશ્કેલીથી રંગાય - રે...
જનમોજનમથી આ કરતું રહ્યું, આદતમાં ફરક ના પડે જરાય - રે...
શક્તિશાળી છતાં શક્તિહીન રહે, આ તો સમજ્યું ના સમજાય - રે...
આતમ સાથે રહે તો સદાયે, ને માયાના રંગે રહે રંગાય - રે...
1987-05-17https://i.ytimg.com/vi/qGU3CXqs9yU/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=qGU3CXqs9yU
પળે પળે જ્યાં તું રંગ બદલે રે મનવા, તારો ભરોસો નવ થાયપળે પળે જ્યાં તું રંગ બદલે રે મનવા, તારો ભરોસો નવ થાય
ઘડીમાં સાધુસંગ તું ડોલે, ઘડીમાં તો પાપમાં ડૂબી જાય - રે...
ચંચળતામાં સદા રાચીને, અસ્થિર રહે તું સદાય - રે...
સ્વાર્થ ન સમજે, આદત ન છોડે, ફરતું રહે તું સદાય - રે...
સમજાવ્યું ઘણું, સમજે જરા, ફરી પાછું ત્યાં ને ત્યાં જાય - રે...
ફરે ઘણું ને ફેરવે ઘણું, થાકે તોયે દોડતું રહે સદાય - રે...
રંગે રંગે રંગાઈ, રંગ બદલતું રહે, એકરંગે મુશ્કેલીથી રંગાય - રે...
જનમોજનમથી આ કરતું રહ્યું, આદતમાં ફરક ના પડે જરાય - રે...
શક્તિશાળી છતાં શક્તિહીન રહે, આ તો સમજ્યું ના સમજાય - રે...
આતમ સાથે રહે તો સદાયે, ને માયાના રંગે રહે રંગાય - રે...
1987-05-17https://i.ytimg.com/vi/rJQ6Mj1Ch5I/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=rJQ6Mj1Ch5I
First...801802803804805...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall