BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 803 | Date: 18-May-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

કાર્યો જ્યારે ખોટા કરશે તું, આંખ લાલ `મા' ની જોશે તું

  No Audio

Karyo Jyare Khota Karshe Tu, Ankh Lal ' Maa ' Ni Joshe Tu

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)


1987-05-18 1987-05-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11792 કાર્યો જ્યારે ખોટા કરશે તું, આંખ લાલ `મા' ની જોશે તું કાર્યો જ્યારે ખોટા કરશે તું, આંખ લાલ `મા' ની જોશે તું,
અજ્ઞાની બની નાદાની ના કરજે તું,
હર સમયે, હર કાર્યમાં, બાળ કાજે `મા' ના હૈયે પ્રેમ ભર્યો છે
સૂતા, ઊઠતા સંભાળ રાખે, માંદે સાજે દરકાર કરે,
પડતા આખડતા તો સદા બચાવે
હર સમયે, હર કાર્યમાં, બાળ કાજે `મા' ના હૈયે પ્રેમ ભર્યો છે
ઉન્નતિએ રાજી થાતી, અવગતિએ એ આંસુ સારે
સુખી દેખી હરખાઈ જાતી
હર સમયે, હર કાર્યમાં, બાળકાજે, `મા' ના હૈયે પ્રેમભર્યો છે
ભય સામે ચેતવી દેતી, રાહ જીવનની સુઝાડી દેતી
જરૂરિયાતે તો રક્ષણ કરતી
હર સમયે, હરપળે હર કાર્યમાં બાળ કાજે, `મા' ના હૈયે પ્રેમ ભર્યો છે
ખોટી જીદે, નરમ ન થાતી, બાળનું સુખ હૈયે ધરતી,
ખોટામાં તો એ અટકી જાતી
હર સમયે, હર કાર્યમાં, બાળ કાજે, `મા' ના હૈયે પ્રેમ ભર્યો છે
નિરાશ થાતાં હિંમત ભરતી, કાર્યોમાં તો સમજ દેતી,
રાહ બતાવી, રાહ એ તો જોતી
હર સમયે, હર કાર્યમાં, બાળ કાજે, `મા' ના હૈયે પ્રેમ ભર્યો છે
Gujarati Bhajan no. 803 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કાર્યો જ્યારે ખોટા કરશે તું, આંખ લાલ `મા' ની જોશે તું,
અજ્ઞાની બની નાદાની ના કરજે તું,
હર સમયે, હર કાર્યમાં, બાળ કાજે `મા' ના હૈયે પ્રેમ ભર્યો છે
સૂતા, ઊઠતા સંભાળ રાખે, માંદે સાજે દરકાર કરે,
પડતા આખડતા તો સદા બચાવે
હર સમયે, હર કાર્યમાં, બાળ કાજે `મા' ના હૈયે પ્રેમ ભર્યો છે
ઉન્નતિએ રાજી થાતી, અવગતિએ એ આંસુ સારે
સુખી દેખી હરખાઈ જાતી
હર સમયે, હર કાર્યમાં, બાળકાજે, `મા' ના હૈયે પ્રેમભર્યો છે
ભય સામે ચેતવી દેતી, રાહ જીવનની સુઝાડી દેતી
જરૂરિયાતે તો રક્ષણ કરતી
હર સમયે, હરપળે હર કાર્યમાં બાળ કાજે, `મા' ના હૈયે પ્રેમ ભર્યો છે
ખોટી જીદે, નરમ ન થાતી, બાળનું સુખ હૈયે ધરતી,
ખોટામાં તો એ અટકી જાતી
હર સમયે, હર કાર્યમાં, બાળ કાજે, `મા' ના હૈયે પ્રેમ ભર્યો છે
નિરાશ થાતાં હિંમત ભરતી, કાર્યોમાં તો સમજ દેતી,
રાહ બતાવી, રાહ એ તો જોતી
હર સમયે, હર કાર્યમાં, બાળ કાજે, `મા' ના હૈયે પ્રેમ ભર્યો છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
kāryō jyārē khōṭā karaśē tuṁ, āṁkha lāla `mā' nī jōśē tuṁ,
ajñānī banī nādānī nā karajē tuṁ,
hara samayē, hara kāryamāṁ, bāla kājē `mā' nā haiyē prēma bharyō chē
sūtā, ūṭhatā saṁbhāla rākhē, māṁdē sājē darakāra karē,
paḍatā ākhaḍatā tō sadā bacāvē
hara samayē, hara kāryamāṁ, bāla kājē `mā' nā haiyē prēma bharyō chē
unnatiē rājī thātī, avagatiē ē āṁsu sārē
sukhī dēkhī harakhāī jātī
hara samayē, hara kāryamāṁ, bālakājē, `mā' nā haiyē prēmabharyō chē
bhaya sāmē cētavī dētī, rāha jīvananī sujhāḍī dētī
jarūriyātē tō rakṣaṇa karatī
hara samayē, harapalē hara kāryamāṁ bāla kājē, `mā' nā haiyē prēma bharyō chē
khōṭī jīdē, narama na thātī, bālanuṁ sukha haiyē dharatī,
khōṭāmāṁ tō ē aṭakī jātī
hara samayē, hara kāryamāṁ, bāla kājē, `mā' nā haiyē prēma bharyō chē
nirāśa thātāṁ hiṁmata bharatī, kāryōmāṁ tō samaja dētī,
rāha batāvī, rāha ē tō jōtī
hara samayē, hara kāryamāṁ, bāla kājē, `mā' nā haiyē prēma bharyō chē

Explanation in English
In this beautiful Gujarati bhajan, he is describing motherly love of Divine Mother towards us.
He is saying...
When you will act wrongly, you will see red eyes (anger) of Divine Mother.
Please don’t do any stupidity by behaving ignorant.
Each minute, each action of yours is guarded by Divine Mother with love in her heart for you, her child.
She is taking care even when you are sleeping or awake, when you are sick or healthy.
She always saves you, when you are falling or tumbling.
Each minute, each action of yours is guided by Divine Mother with love in her heart for you, her child.
She feels happy with your advancement, and she sheds tears with your failures.
She is overjoyed when you are happy.
Each minute, each action of yours is guarded by Divine Mother with love in her heart for you, her child.
She does not budge to your wrong persistence, and she is always looking out for your welfare.
She stops wrong actions.
Each minute, each action of yours is guarded by Divine Mother with love in her heart for you, her child.
She gives you courage when you are disappointed, she gives you proper understanding of your actions.
She guides you to right path, then she waits for you.
Each minute, each action of yours is guarded by Divine Mother with love in her heart for you, her child.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is expressing such pure selfless love of Divine Mother for you, what more can one ask for!

First...801802803804805...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall