Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 803 | Date: 18-May-1987
કાર્યો જ્યારે ખોટા કરશે તું, આંખ લાલ `મા’ ની જોશે તું
Kāryō jyārē khōṭā karaśē tuṁ, āṁkha lāla `mā' nī jōśē tuṁ

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 803 | Date: 18-May-1987

કાર્યો જ્યારે ખોટા કરશે તું, આંખ લાલ `મા’ ની જોશે તું

  No Audio

kāryō jyārē khōṭā karaśē tuṁ, āṁkha lāla `mā' nī jōśē tuṁ

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1987-05-18 1987-05-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11792 કાર્યો જ્યારે ખોટા કરશે તું, આંખ લાલ `મા’ ની જોશે તું કાર્યો જ્યારે ખોટા કરશે તું, આંખ લાલ `મા’ ની જોશે તું

અજ્ઞાની બની નાદાની ના કરજે તું

હર સમયે, હર કાર્યમાં, બાળ કાજે `મા’ ના હૈયે પ્રેમ ભર્યો છે

સૂતા, ઊઠતા સંભાળ રાખે, માંદે-સાજે દરકાર કરે

પડતા આખડતા તો સદા બચાવે

હર સમયે, હર કાર્યમાં, બાળ કાજે `મા’ ના હૈયે પ્રેમ ભર્યો છે

ઉન્નતિએ રાજી થાતી, અવગતિએ એ આંસુ સારે

સુખી દેખી હરખાઈ જાતી

હર સમયે, હર કાર્યમાં, બાળ કાજે, `મા’ ના હૈયે પ્રેમભર્યો છે

ભય સામે ચેતવી દેતી, રાહ જીવનની સુઝાડી દેતી

જરૂરિયાતે તો રક્ષણ કરતી

હર સમયે, હરપળે હર કાર્યમાં બાળ કાજે, `મા’ ના હૈયે પ્રેમ ભર્યો છે

ખોટી જીદે, નરમ ન થાતી, બાળનું સુખ હૈયે ધરતી

ખોટામાં તો એ અટકી જાતી

હર સમયે, હર કાર્યમાં, બાળ કાજે, `મા’ ના હૈયે પ્રેમ ભર્યો છે

નિરાશ થાતાં હિંમત ભરતી, કાર્યોમાં તો સમજ દેતી

રાહ બતાવી, રાહ એ તો જોતી

હર સમયે, હર કાર્યમાં, બાળ કાજે, `મા’ ના હૈયે પ્રેમ ભર્યો છે
View Original Increase Font Decrease Font


કાર્યો જ્યારે ખોટા કરશે તું, આંખ લાલ `મા’ ની જોશે તું

અજ્ઞાની બની નાદાની ના કરજે તું

હર સમયે, હર કાર્યમાં, બાળ કાજે `મા’ ના હૈયે પ્રેમ ભર્યો છે

સૂતા, ઊઠતા સંભાળ રાખે, માંદે-સાજે દરકાર કરે

પડતા આખડતા તો સદા બચાવે

હર સમયે, હર કાર્યમાં, બાળ કાજે `મા’ ના હૈયે પ્રેમ ભર્યો છે

ઉન્નતિએ રાજી થાતી, અવગતિએ એ આંસુ સારે

સુખી દેખી હરખાઈ જાતી

હર સમયે, હર કાર્યમાં, બાળ કાજે, `મા’ ના હૈયે પ્રેમભર્યો છે

ભય સામે ચેતવી દેતી, રાહ જીવનની સુઝાડી દેતી

જરૂરિયાતે તો રક્ષણ કરતી

હર સમયે, હરપળે હર કાર્યમાં બાળ કાજે, `મા’ ના હૈયે પ્રેમ ભર્યો છે

ખોટી જીદે, નરમ ન થાતી, બાળનું સુખ હૈયે ધરતી

ખોટામાં તો એ અટકી જાતી

હર સમયે, હર કાર્યમાં, બાળ કાજે, `મા’ ના હૈયે પ્રેમ ભર્યો છે

નિરાશ થાતાં હિંમત ભરતી, કાર્યોમાં તો સમજ દેતી

રાહ બતાવી, રાહ એ તો જોતી

હર સમયે, હર કાર્યમાં, બાળ કાજે, `મા’ ના હૈયે પ્રેમ ભર્યો છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kāryō jyārē khōṭā karaśē tuṁ, āṁkha lāla `mā' nī jōśē tuṁ

ajñānī banī nādānī nā karajē tuṁ

hara samayē, hara kāryamāṁ, bāla kājē `mā' nā haiyē prēma bharyō chē

sūtā, ūṭhatā saṁbhāla rākhē, māṁdē-sājē darakāra karē

paḍatā ākhaḍatā tō sadā bacāvē

hara samayē, hara kāryamāṁ, bāla kājē `mā' nā haiyē prēma bharyō chē

unnatiē rājī thātī, avagatiē ē āṁsu sārē

sukhī dēkhī harakhāī jātī

hara samayē, hara kāryamāṁ, bāla kājē, `mā' nā haiyē prēmabharyō chē

bhaya sāmē cētavī dētī, rāha jīvananī sujhāḍī dētī

jarūriyātē tō rakṣaṇa karatī

hara samayē, harapalē hara kāryamāṁ bāla kājē, `mā' nā haiyē prēma bharyō chē

khōṭī jīdē, narama na thātī, bālanuṁ sukha haiyē dharatī

khōṭāmāṁ tō ē aṭakī jātī

hara samayē, hara kāryamāṁ, bāla kājē, `mā' nā haiyē prēma bharyō chē

nirāśa thātāṁ hiṁmata bharatī, kāryōmāṁ tō samaja dētī

rāha batāvī, rāha ē tō jōtī

hara samayē, hara kāryamāṁ, bāla kājē, `mā' nā haiyē prēma bharyō chē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this beautiful Gujarati bhajan, he is describing motherly love of Divine Mother towards us.

He is saying...

When you will act wrongly, you will see red eyes (anger) of Divine Mother.

Please don’t do any stupidity by behaving ignorant.

Each minute, each action of yours is guarded by Divine Mother with love in her heart for you, her child.

She is taking care even when you are sleeping or awake, when you are sick or healthy.

She always saves you, when you are falling or tumbling.

Each minute, each action of yours is guided by Divine Mother with love in her heart for you, her child.

She feels happy with your advancement, and she sheds tears with your failures.

She is overjoyed when you are happy.

Each minute, each action of yours is guarded by Divine Mother with love in her heart for you, her child.

She does not budge to your wrong persistence, and she is always looking out for your welfare.

She stops wrong actions.

Each minute, each action of yours is guarded by Divine Mother with love in her heart for you, her child.

She gives you courage when you are disappointed, she gives you proper understanding of your actions.

She guides you to right path, then she waits for you.

Each minute, each action of yours is guarded by Divine Mother with love in her heart for you, her child.

Kaka is expressing such pure selfless love of Divine Mother for you, what more can one ask for!
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 803 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...802803804...Last