Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 813 | Date: 25-May-1987
મેલો ઘેલો હોયે ભલે બાળક, `મા’ ને સદાયે લાગે વહાલો
Mēlō ghēlō hōyē bhalē bālaka, `mā' nē sadāyē lāgē vahālō

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 813 | Date: 25-May-1987

મેલો ઘેલો હોયે ભલે બાળક, `મા’ ને સદાયે લાગે વહાલો

  No Audio

mēlō ghēlō hōyē bhalē bālaka, `mā' nē sadāyē lāgē vahālō

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1987-05-25 1987-05-25 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11802 મેલો ઘેલો હોયે ભલે બાળક, `મા’ ને સદાયે લાગે વહાલો મેલો ઘેલો હોયે ભલે બાળક, `મા’ ને સદાયે લાગે વહાલો

ખોડખાપણથી હોયે ભલે ભરેલો, `મા’ ને લાગે એ તો પ્યારો

ભૂલ સદાયે ભૂલી એની, `મા’ તો ચાંપશે હૈયે આખો દહાડો

ચિત્ત તો રહે સદાયે એનું એમાં, રહે ભલે એ તો દૂર ફરતો

ક્રોધ ભલે કરે એના ઉપર, હોયે એ તો ઉપર ઉપરનો

હૈયે સદાયે રહેશે હિત એનું, દૂર રહે ભલે એ વહાલો

પ્રેમ તો હૈયે ઝરતો રહે, બાળ દેખી થાયે એ બમણો

હૈયે વાંક ના વસે બાળનો, ભલે હોય વાંકના ભંડારો

આશિષ હૈયેથી દેતી રહે, રહે બાળ તો એથી અજાણ્યો

હૈયું `મા’ નું રહેશે તો આવું, બનજે બાળ તું જગમાતાનો
View Original Increase Font Decrease Font


મેલો ઘેલો હોયે ભલે બાળક, `મા’ ને સદાયે લાગે વહાલો

ખોડખાપણથી હોયે ભલે ભરેલો, `મા’ ને લાગે એ તો પ્યારો

ભૂલ સદાયે ભૂલી એની, `મા’ તો ચાંપશે હૈયે આખો દહાડો

ચિત્ત તો રહે સદાયે એનું એમાં, રહે ભલે એ તો દૂર ફરતો

ક્રોધ ભલે કરે એના ઉપર, હોયે એ તો ઉપર ઉપરનો

હૈયે સદાયે રહેશે હિત એનું, દૂર રહે ભલે એ વહાલો

પ્રેમ તો હૈયે ઝરતો રહે, બાળ દેખી થાયે એ બમણો

હૈયે વાંક ના વસે બાળનો, ભલે હોય વાંકના ભંડારો

આશિષ હૈયેથી દેતી રહે, રહે બાળ તો એથી અજાણ્યો

હૈયું `મા’ નું રહેશે તો આવું, બનજે બાળ તું જગમાતાનો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

mēlō ghēlō hōyē bhalē bālaka, `mā' nē sadāyē lāgē vahālō

khōḍakhāpaṇathī hōyē bhalē bharēlō, `mā' nē lāgē ē tō pyārō

bhūla sadāyē bhūlī ēnī, `mā' tō cāṁpaśē haiyē ākhō dahāḍō

citta tō rahē sadāyē ēnuṁ ēmāṁ, rahē bhalē ē tō dūra pharatō

krōdha bhalē karē ēnā upara, hōyē ē tō upara uparanō

haiyē sadāyē rahēśē hita ēnuṁ, dūra rahē bhalē ē vahālō

prēma tō haiyē jharatō rahē, bāla dēkhī thāyē ē bamaṇō

haiyē vāṁka nā vasē bālanō, bhalē hōya vāṁkanā bhaṁḍārō

āśiṣa haiyēthī dētī rahē, rahē bāla tō ēthī ajāṇyō

haiyuṁ `mā' nuṁ rahēśē tō āvuṁ, banajē bāla tuṁ jagamātānō
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this benevolent bhajan, Shri Devendra Ghia, our Guruji, as we call him Pujya Kaka is expressing eternal love of Divine Mother.

He is saying...

Even if a child is dirty and misbehaving, he will still be dear to a Mother.

Even if a child is full of faults and weaknesses, he will still be loved by a Mother.

Forgiving his mistakes, as always, Mother will hold him close to his heart.

Her attention is always with him, even if he is wondering far away.

She gets angry with him only for the sake of getting angry,

In her heart, there is always adoration and love for him.

Her heart is flowing with only love, looking at this the child feels doubly happy.

She doesn’t dwell in his faults, even if there are many many faults.

Always giving blessings from her heart, though the child is ignorant of the same.

Heart of Mother is always like this, you need to become the child of Divine Mother.

Kaka is expressing the eternal love of Divine Mother despite all the ignorance and disorders of devotees. Divine Mother is ever gracious in her blessings and showers ever flowing love on her devotees even though they are not worthy of her grace. Divine Mother’s love is without any obligation and pure. We should prepare ourselves to receive such energy and love.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 813 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...811812813...Last