Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 814 | Date: 26-May-1987
ઉમંગે સહુ આવો, સહુ ભેગા મળીને ગાવો
Umaṁgē sahu āvō, sahu bhēgā malīnē gāvō

નવરાત્રિ (Navratri)

Hymn No. 814 | Date: 26-May-1987

ઉમંગે સહુ આવો, સહુ ભેગા મળીને ગાવો

  No Audio

umaṁgē sahu āvō, sahu bhēgā malīnē gāvō

નવરાત્રિ (Navratri)

1987-05-26 1987-05-26 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11803 ઉમંગે સહુ આવો, સહુ ભેગા મળીને ગાવો ઉમંગે સહુ આવો, સહુ ભેગા મળીને ગાવો

`મા’ ના નોરતાં આવ્યા (2)

હૈયેથી વેરને વિસરાવો, પ્રેમમાં સહુને નવરાવો - `મા’ ના...

મનને સાથે લાવો, ગાવો અને ગવરાવો - `મા’ ના...

કર્મોનો દીપ પ્રગટાવો, શ્રદ્ધાનું તેલ પુરાવો - `મા’ ના...

નિરાશા હૈયેથી હટાવો, હૈયે આશા પ્રગટાવો - `મા’ ના...

સમજણના તેજ પથરાવો, અજ્ઞાન તિમિર હટાવો - `મા’ ના...

ગુણમાં ગુલતાન બની જાવો, સુખદુઃખ તો ભૂલી જાવો - `મા’ ના...

કાયાનો મોહ હટાવો, `મા’ ને તો હૈયે પધરાવો - `મા’ ના...

ગુણલા હૈયે સમાવો, જીવનને તો મહેંકાવો - `મા’ ના...

રગ-રગમાં `મા’ ને વસાવો, આનંદ હૈયે તો પામો - `મા’ ના...
View Original Increase Font Decrease Font


ઉમંગે સહુ આવો, સહુ ભેગા મળીને ગાવો

`મા’ ના નોરતાં આવ્યા (2)

હૈયેથી વેરને વિસરાવો, પ્રેમમાં સહુને નવરાવો - `મા’ ના...

મનને સાથે લાવો, ગાવો અને ગવરાવો - `મા’ ના...

કર્મોનો દીપ પ્રગટાવો, શ્રદ્ધાનું તેલ પુરાવો - `મા’ ના...

નિરાશા હૈયેથી હટાવો, હૈયે આશા પ્રગટાવો - `મા’ ના...

સમજણના તેજ પથરાવો, અજ્ઞાન તિમિર હટાવો - `મા’ ના...

ગુણમાં ગુલતાન બની જાવો, સુખદુઃખ તો ભૂલી જાવો - `મા’ ના...

કાયાનો મોહ હટાવો, `મા’ ને તો હૈયે પધરાવો - `મા’ ના...

ગુણલા હૈયે સમાવો, જીવનને તો મહેંકાવો - `મા’ ના...

રગ-રગમાં `મા’ ને વસાવો, આનંદ હૈયે તો પામો - `મા’ ના...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

umaṁgē sahu āvō, sahu bhēgā malīnē gāvō

`mā' nā nōratāṁ āvyā (2)

haiyēthī vēranē visarāvō, prēmamāṁ sahunē navarāvō - `mā' nā...

mananē sāthē lāvō, gāvō anē gavarāvō - `mā' nā...

karmōnō dīpa pragaṭāvō, śraddhānuṁ tēla purāvō - `mā' nā...

nirāśā haiyēthī haṭāvō, haiyē āśā pragaṭāvō - `mā' nā...

samajaṇanā tēja patharāvō, ajñāna timira haṭāvō - `mā' nā...

guṇamāṁ gulatāna banī jāvō, sukhaduḥkha tō bhūlī jāvō - `mā' nā...

kāyānō mōha haṭāvō, `mā' nē tō haiyē padharāvō - `mā' nā...

guṇalā haiyē samāvō, jīvananē tō mahēṁkāvō - `mā' nā...

raga-ragamāṁ `mā' nē vasāvō, ānaṁda haiyē tō pāmō - `mā' nā...
English Explanation Increase Font Decrease Font


He is saying...

Come with joy and come all together,

Divine Mother’s Norta (nine auspicious nights) has arrived.

Forget about animosity from heart, and shower everyone with love.

Bring your heart and mind together, and sing and make others sing too.

Light the candle of Karmas (actions), and fuel this candle with faith.

Discard all the disappointments, and light up hopes in your heart.

Spread the brilliance of understanding, and remove the darkness of ignorance at once.

Get swamped in goodness, and forget about joys and sorrows.

Remove this attraction of this body, and welcome Divine Mother in your heart.

Imbibe good attributes in your heart, and make life beautiful.

Make Divine Mother reside in every vein, and find eternal bliss.

Kaka Is explaining that when we have positive and good qualities, thoughts, actions and outlook in life then the Divinity resides within us, and we will find the joy that we have never experienced before. He is symbolising this with Norta (nine auspicious nights), which represents joy bliss and eternal happiness. Be good, do good and feel good is the message here in this bhajan. Overcoming resentment, indignation, and enmity and shedding our karmas, we can move on to mental, emotional spiritual process.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 814 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...814815816...Last