BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 814 | Date: 26-May-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

ઉમંગે સહુ આવો, સહુ ભેગા મળીને ગાવો

  No Audio

Umange Sahu Aavo, Sahu Bhega Mali Ne Gavo

નવરાત્રિ (Navratri)


1987-05-26 1987-05-26 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11803 ઉમંગે સહુ આવો, સહુ ભેગા મળીને ગાવો ઉમંગે સહુ આવો, સહુ ભેગા મળીને ગાવો
`મા' ના નોરતાં આવ્યા (2)
હૈયેથી વૈરને વિસરાવો, પ્રેમમાં સહુને નવરાવો - `મા' ના...
મનને સાથે લાવો, ગાવો અને ગવરાવો - `મા' ના...
કર્મોનો દીપ પ્રગટાવો, શ્રદ્ધાનું તેલ પુરાવો - `મા' ના...
નિરાશા હૈયેથી હટાવો, હૈયે આશા પ્રગટાવો - `મા' ના...
સમજણના તેજ પથરાવો, અજ્ઞાન તિમિર હટાવો - `મા' ના...
ગુણમાં ગુલતાન બની જાવો, સુખદુઃખ તો ભૂલી જાવો - `મા' ના...
કાયાનો મોહ હટાવો, `મા'ને તો હૈયે પધરાવો - `મા' ના...
ગુણલા હૈયે સમાવો, જીવનને તો મહેંકાવો - `મા' ના...
રગ રગમાં `મા'ને વસાવો, આનંદ હૈયે તો પામો - `મા' ના...
Gujarati Bhajan no. 814 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ઉમંગે સહુ આવો, સહુ ભેગા મળીને ગાવો
`મા' ના નોરતાં આવ્યા (2)
હૈયેથી વૈરને વિસરાવો, પ્રેમમાં સહુને નવરાવો - `મા' ના...
મનને સાથે લાવો, ગાવો અને ગવરાવો - `મા' ના...
કર્મોનો દીપ પ્રગટાવો, શ્રદ્ધાનું તેલ પુરાવો - `મા' ના...
નિરાશા હૈયેથી હટાવો, હૈયે આશા પ્રગટાવો - `મા' ના...
સમજણના તેજ પથરાવો, અજ્ઞાન તિમિર હટાવો - `મા' ના...
ગુણમાં ગુલતાન બની જાવો, સુખદુઃખ તો ભૂલી જાવો - `મા' ના...
કાયાનો મોહ હટાવો, `મા'ને તો હૈયે પધરાવો - `મા' ના...
ગુણલા હૈયે સમાવો, જીવનને તો મહેંકાવો - `મા' ના...
રગ રગમાં `મા'ને વસાવો, આનંદ હૈયે તો પામો - `મા' ના...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
umaṁgē sahu āvō, sahu bhēgā malīnē gāvō
`mā' nā nōratāṁ āvyā (2)
haiyēthī vairanē visarāvō, prēmamāṁ sahunē navarāvō - `mā' nā...
mananē sāthē lāvō, gāvō anē gavarāvō - `mā' nā...
karmōnō dīpa pragaṭāvō, śraddhānuṁ tēla purāvō - `mā' nā...
nirāśā haiyēthī haṭāvō, haiyē āśā pragaṭāvō - `mā' nā...
samajaṇanā tēja patharāvō, ajñāna timira haṭāvō - `mā' nā...
guṇamāṁ gulatāna banī jāvō, sukhaduḥkha tō bhūlī jāvō - `mā' nā...
kāyānō mōha haṭāvō, `mā'nē tō haiyē padharāvō - `mā' nā...
guṇalā haiyē samāvō, jīvananē tō mahēṁkāvō - `mā' nā...
raga ragamāṁ `mā'nē vasāvō, ānaṁda haiyē tō pāmō - `mā' nā...

Explanation in English
He is saying...
Come with joy and come all together,
Divine Mother’s Norta (nine auspicious nights) has arrived.
Forget about animosity from heart, and shower everyone with love.
Bring your heart and mind together, and sing and make others sing too.
Light the candle of Karmas (actions), and fuel this candle with faith.
Discard all the disappointments, and light up hopes in your heart.
Spread the brilliance of understanding, and remove the darkness of ignorance at once.
Get swamped in goodness, and forget about joys and sorrows.
Remove this attraction of this body, and welcome Divine Mother in your heart.
Imbibe good attributes in your heart, and make life beautiful.
Make Divine Mother reside in every vein, and find eternal bliss.

Kaka (Satguru Devendra Ghia) Is explaining that when we have positive and good qualities, thoughts, actions and outlook in life then the Divinity resides within us, and we will find the joy that we have never experienced before. He is symbolising this with Norta (nine auspicious nights), which represents joy bliss and eternal happiness. Be good, do good and feel good is the message here in this bhajan. Overcoming resentment, indignation, and enmity and shedding our karmas, we can move on to mental, emotional spiritual process.

First...811812813814815...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall