Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 815 | Date: 27-May-1987
લાવી ભારો કર્મનો, લઈ ફરીશ જગમાં ક્યાં સુધી
Lāvī bhārō karmanō, laī pharīśa jagamāṁ kyāṁ sudhī

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

Hymn No. 815 | Date: 27-May-1987

લાવી ભારો કર્મનો, લઈ ફરીશ જગમાં ક્યાં સુધી

  No Audio

lāvī bhārō karmanō, laī pharīśa jagamāṁ kyāṁ sudhī

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

1987-05-27 1987-05-27 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11804 લાવી ભારો કર્મનો, લઈ ફરીશ જગમાં ક્યાં સુધી લાવી ભારો કર્મનો, લઈ ફરીશ જગમાં ક્યાં સુધી

કરી યત્નો, કર ખાલી, હળવો બનીશ તું જગ મહીં

ના વધાર બીજો ભાર, પડશે ઊંચકવો તારે વળી

ભાર છે તારો, પડશે ઊંચકવો તારે, ધરજે વાત આ મન મહીં

વિચારીને વધારજે, રહેશે વધારતો, તો બનશે મુક્ત ક્યાંથી

કર યત્નો તું કરવા ખાલી, બાળજે સદા એને જ્ઞાનથી

પંથ છે લાંબો, મળશે ના વિસામો, થાકશે એના ભારથી

વચ્ચે જો જઈશ તું બેસી, કપાશે પંથ તારો ક્યાંથી

મૂકી છે ચાવી, હાથમાં તારી, છે તું તો અજાણ્યો એનાથી

કરશે ઉપયોગ એનો સાચો, અકળિત છે લીલા પ્રભુની
View Original Increase Font Decrease Font


લાવી ભારો કર્મનો, લઈ ફરીશ જગમાં ક્યાં સુધી

કરી યત્નો, કર ખાલી, હળવો બનીશ તું જગ મહીં

ના વધાર બીજો ભાર, પડશે ઊંચકવો તારે વળી

ભાર છે તારો, પડશે ઊંચકવો તારે, ધરજે વાત આ મન મહીં

વિચારીને વધારજે, રહેશે વધારતો, તો બનશે મુક્ત ક્યાંથી

કર યત્નો તું કરવા ખાલી, બાળજે સદા એને જ્ઞાનથી

પંથ છે લાંબો, મળશે ના વિસામો, થાકશે એના ભારથી

વચ્ચે જો જઈશ તું બેસી, કપાશે પંથ તારો ક્યાંથી

મૂકી છે ચાવી, હાથમાં તારી, છે તું તો અજાણ્યો એનાથી

કરશે ઉપયોગ એનો સાચો, અકળિત છે લીલા પ્રભુની
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

lāvī bhārō karmanō, laī pharīśa jagamāṁ kyāṁ sudhī

karī yatnō, kara khālī, halavō banīśa tuṁ jaga mahīṁ

nā vadhāra bījō bhāra, paḍaśē ūṁcakavō tārē valī

bhāra chē tārō, paḍaśē ūṁcakavō tārē, dharajē vāta ā mana mahīṁ

vicārīnē vadhārajē, rahēśē vadhāratō, tō banaśē mukta kyāṁthī

kara yatnō tuṁ karavā khālī, bālajē sadā ēnē jñānathī

paṁtha chē lāṁbō, malaśē nā visāmō, thākaśē ēnā bhārathī

vaccē jō jaīśa tuṁ bēsī, kapāśē paṁtha tārō kyāṁthī

mūkī chē cāvī, hāthamāṁ tārī, chē tuṁ tō ajāṇyō ēnāthī

karaśē upayōga ēnō sācō, akalita chē līlā prabhunī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this bhajan on burden of Karmas (actions),

He is saying...

Bearing this load of your karmas (actions), how long will you wander in this world!

Make efforts and empty out this load, and become lighter.

Do not increase more load, you will only have to lift it.

This load is only yours to lift, always understand this fact in your heart.

Think before you increase your load, if you keep on increasing, when will you get liberated!

Make all efforts to unload and burn it with true knowledge.

This journey is long and without any rest, it is tiring.

If you rest in the middle, when will you complete your journey!

The key is in your hands, but you are still ignorant of the same.

Please use it wisely, such is grandeur of The Lord .

Kaka is explaining that what we reap what we saw. Every single moment of our lives are the results of ripening of the fruits of our previous Karmas (actions), which is manifested in experiences of current life, and we continue with this cycle of life and death because we have to bear with the burden of our actions. We need to free ourselves of this cycle by consciously making continuous and diligent efforts of not increasing this burden to move towards the path of liberation to redeem our souls.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 815 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...814815816...Last