Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 819 | Date: 28-May-1987
ઘડી ઘડી મારગ બદલે, ઘડી ઘડી વિચાર બદલે
Ghaḍī ghaḍī māraga badalē, ghaḍī ghaḍī vicāra badalē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 819 | Date: 28-May-1987

ઘડી ઘડી મારગ બદલે, ઘડી ઘડી વિચાર બદલે

  No Audio

ghaḍī ghaḍī māraga badalē, ghaḍī ghaḍī vicāra badalē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1987-05-28 1987-05-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11808 ઘડી ઘડી મારગ બદલે, ઘડી ઘડી વિચાર બદલે ઘડી ઘડી મારગ બદલે, ઘડી ઘડી વિચાર બદલે

   પહોંચીશ ક્યારે તું તારા સ્થાનમાં

ખોટા કરીને વિચારો, થાશે હૈયે વધુ મૂંઝારો

   વેડફાશે શક્તિ તારી વાત વાતમાં

પુરુષાર્થમાં તો પગલાં પાડી, લેખ પર તો મેખ મારી

   માંડજે મક્કમ ડગલાં જીવનમાં

હાથના કર્યા હૈયે વાગશે, સુખદુઃખની ચાવી છે જીવનમાં

   ભાગ્ય તારું રહેશે ઘડાઈ, જાશે ઘડાતું કાર્યમાં

અભિમાનનો ભાર વધારી, પગ બનશે જીવનમાં ભારી

   થાકશે ભારથી તું તો અધવચમાં

કામ-ક્રોધ કામ નહિ આવે, રાખશે જકડી એ પગલાં

   લાગશે એ તો બેડી જેવા પગમાં

સાથી તો જાશે બદલાતા, જીવન પથ રહેશે ચાલુ

   અંત ઘડીએ નહીં આવે કોઈ કામમાં

સ્વાર્થમાં રહેશે જો ડૂબ્યો, મારગ રહેશે જો બદલતો

   પહોંચીશ ક્યારે તું તારા સ્થાનમાં
View Original Increase Font Decrease Font


ઘડી ઘડી મારગ બદલે, ઘડી ઘડી વિચાર બદલે

   પહોંચીશ ક્યારે તું તારા સ્થાનમાં

ખોટા કરીને વિચારો, થાશે હૈયે વધુ મૂંઝારો

   વેડફાશે શક્તિ તારી વાત વાતમાં

પુરુષાર્થમાં તો પગલાં પાડી, લેખ પર તો મેખ મારી

   માંડજે મક્કમ ડગલાં જીવનમાં

હાથના કર્યા હૈયે વાગશે, સુખદુઃખની ચાવી છે જીવનમાં

   ભાગ્ય તારું રહેશે ઘડાઈ, જાશે ઘડાતું કાર્યમાં

અભિમાનનો ભાર વધારી, પગ બનશે જીવનમાં ભારી

   થાકશે ભારથી તું તો અધવચમાં

કામ-ક્રોધ કામ નહિ આવે, રાખશે જકડી એ પગલાં

   લાગશે એ તો બેડી જેવા પગમાં

સાથી તો જાશે બદલાતા, જીવન પથ રહેશે ચાલુ

   અંત ઘડીએ નહીં આવે કોઈ કામમાં

સ્વાર્થમાં રહેશે જો ડૂબ્યો, મારગ રહેશે જો બદલતો

   પહોંચીશ ક્યારે તું તારા સ્થાનમાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ghaḍī ghaḍī māraga badalē, ghaḍī ghaḍī vicāra badalē

   pahōṁcīśa kyārē tuṁ tārā sthānamāṁ

khōṭā karīnē vicārō, thāśē haiyē vadhu mūṁjhārō

   vēḍaphāśē śakti tārī vāta vātamāṁ

puruṣārthamāṁ tō pagalāṁ pāḍī, lēkha para tō mēkha mārī

   māṁḍajē makkama ḍagalāṁ jīvanamāṁ

hāthanā karyā haiyē vāgaśē, sukhaduḥkhanī cāvī chē jīvanamāṁ

   bhāgya tāruṁ rahēśē ghaḍāī, jāśē ghaḍātuṁ kāryamāṁ

abhimānanō bhāra vadhārī, paga banaśē jīvanamāṁ bhārī

   thākaśē bhārathī tuṁ tō adhavacamāṁ

kāma-krōdha kāma nahi āvē, rākhaśē jakaḍī ē pagalāṁ

   lāgaśē ē tō bēḍī jēvā pagamāṁ

sāthī tō jāśē badalātā, jīvana patha rahēśē cālu

   aṁta ghaḍīē nahīṁ āvē kōī kāmamāṁ

svārthamāṁ rahēśē jō ḍūbyō, māraga rahēśē jō badalatō

   pahōṁcīśa kyārē tuṁ tārā sthānamāṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this bhajan of life approach,

He is saying...

Every now and then, you change your path, every now and then, you change your thoughts,

When you will reach your destination,

Wrong thoughts will bring more confusion in your mind, and you will waste your energy on frivolous matters.

By making efforts, you have nailed your destiny, take firm steps in life.

Wrong actions will ultimately hurt you only, key to happiness and sorrow is in your hands. Your destiny will be written on the basis of your own actions.

The weight of your ego will make you very heavy, and halfway only, you will get tired.

Anger and lust will never come in handy, it will only withhold your steps.

It will feel like your legs are chained.

Companions will keep on changing, but life will go on. At the time of your end, nobody will be of any help.

If you remain drowned in selfishness, and if you keep on changing your path, when you will reach your destination.

Kaka’s message in this bhajan is very simple and profound. We all aspire to walk on spiritual path and reach the destination of liberation, but our thoughts, our actions and our efforts towards the goal are wavering all the time. We need to make complete effort in the direction of liberation with no deviation. Our energy and strength should be utilised with one pointed focus on our goal with basic understanding of transcendent nature of this worldly existence.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 819 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...817818819...Last