Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 838 | Date: 09-Jun-1987
મંઝિલ છે ના દૂર તુજથી, ભલે લાગે તુજને દૂર
Maṁjhila chē nā dūra tujathī, bhalē lāgē tujanē dūra

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 838 | Date: 09-Jun-1987

મંઝિલ છે ના દૂર તુજથી, ભલે લાગે તુજને દૂર

  No Audio

maṁjhila chē nā dūra tujathī, bhalē lāgē tujanē dūra

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1987-06-09 1987-06-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11827 મંઝિલ છે ના દૂર તુજથી, ભલે લાગે તુજને દૂર મંઝિલ છે ના દૂર તુજથી, ભલે લાગે તુજને દૂર

માયામાં અટવાઈ ઘૂમ્યો, બન્યો ખૂબ એનાથી મજબૂર

અહંમે ઘેરાઈ, મોહમાં છલકાઈ, રહ્યો સદા ચકચૂર

રાતદિન રચ્યોપચ્યો રહ્યો, લાગે મંઝિલ દૂરની દૂર

કામમાં ડૂબી, લોભમાં લલચાઈ, રહ્યો ગુમાવતો નૂર

અશક્ત તું બનતો રહ્યો, હતી શક્તિ તુજમાં ભરપૂર

દિશા વારેઘડીએ બદલી, મળ્યા ઘા વિધાતાના જરૂર

ના સમજ્યો જાય છે ક્યાં તું, લાગે મંઝિલ દૂરની દૂર

ધીરજ ને ખંત જ્યાં તૂટી જાશે, રહેશે મંઝિલ દૂરની દૂર

સમજી વિચારી હટાવજે આવરણ, મંઝિલ નથી તુજથી દૂર
Increase Font Decrease Font

મંઝિલ છે ના દૂર તુજથી, ભલે લાગે તુજને દૂર

માયામાં અટવાઈ ઘૂમ્યો, બન્યો ખૂબ એનાથી મજબૂર

અહંમે ઘેરાઈ, મોહમાં છલકાઈ, રહ્યો સદા ચકચૂર

રાતદિન રચ્યોપચ્યો રહ્યો, લાગે મંઝિલ દૂરની દૂર

કામમાં ડૂબી, લોભમાં લલચાઈ, રહ્યો ગુમાવતો નૂર

અશક્ત તું બનતો રહ્યો, હતી શક્તિ તુજમાં ભરપૂર

દિશા વારેઘડીએ બદલી, મળ્યા ઘા વિધાતાના જરૂર

ના સમજ્યો જાય છે ક્યાં તું, લાગે મંઝિલ દૂરની દૂર

ધીરજ ને ખંત જ્યાં તૂટી જાશે, રહેશે મંઝિલ દૂરની દૂર

સમજી વિચારી હટાવજે આવરણ, મંઝિલ નથી તુજથી દૂર
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
maṁjhila chē nā dūra tujathī, bhalē lāgē tujanē dūra

māyāmāṁ aṭavāī ghūmyō, banyō khūba ēnāthī majabūra

ahaṁmē ghērāī, mōhamāṁ chalakāī, rahyō sadā cakacūra

rātadina racyōpacyō rahyō, lāgē maṁjhila dūranī dūra

kāmamāṁ ḍūbī, lōbhamāṁ lalacāī, rahyō gumāvatō nūra

aśakta tuṁ banatō rahyō, hatī śakti tujamāṁ bharapūra

diśā vārēghaḍīē badalī, malyā ghā vidhātānā jarūra

nā samajyō jāya chē kyāṁ tuṁ, lāgē maṁjhila dūranī dūra

dhīraja nē khaṁta jyāṁ tūṭī jāśē, rahēśē maṁjhila dūranī dūra

samajī vicārī haṭāvajē āvaraṇa, maṁjhila nathī tujathī dūra
Increase Font Decrease Font

English Explanation
In this bhajan of life approach,

He is saying...
Your destination is not far from you, even though you may find it far.
You are stuck and are wandering in illusion constantly and it has become a compulsion.
You are surrounded in ego and overwhelmed in temptations, so you remain shattered in it.
Day and night, you are engrossed in this illusion, then destination feels far and far.
You are drowned in lustful desires and swayed in greed, this has made you lose your charm.
You have kept on becoming weaker though you had lots of strength.
You kept on changing the direction many times, then you got the blow of destiny.
You did not understand where you are going, then destination felt far and far.
When patience and perseverance is lost, destination will remain far and far.
With correct thoughts and understanding, when you remove all your fake layers, then destination will not feel far away.

Kaka is explaining that our destination (liberation) feels like it is too far fetched. That is because of all our own shortcomings and lack of understanding. Our priority has always remained this illusion, and we keep on changing our direction towards illusion and spiritualism. So, we remain far away from our destination. To walk on spiritual path, we must not lose our patience and continue with our one pointed efforts and focus.
Gujarati Bhajan no. 838 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...838839840...Last