Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 841 | Date: 11-Jun-1987
સાંભળવી ના હોય જો વાત મારી `મા’, તો બેસતી નહિ
Sāṁbhalavī nā hōya jō vāta mārī `mā', tō bēsatī nahi

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 841 | Date: 11-Jun-1987

સાંભળવી ના હોય જો વાત મારી `મા’, તો બેસતી નહિ

  No Audio

sāṁbhalavī nā hōya jō vāta mārī `mā', tō bēsatī nahi

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1987-06-11 1987-06-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11830 સાંભળવી ના હોય જો વાત મારી `મા’, તો બેસતી નહિ સાંભળવી ના હોય જો વાત મારી `મા’, તો બેસતી નહિ

કાર્ય મારું કરવું ના હોય જો તારે `મા’, તો આવતી નહિ

જોઈ જોઈ વાટ, થાકી છે આંખ, વાટ વધુ જોવરાવતી નહિ

આવ્યો છું જ્યાં, તારી પાસે `મા’, હવે તો ભાગતી નહિ

ભૂલ્યો છું હું ભૂતકાળ મારો, ભૂતકાળ યાદ દેવરાવતી નહિ

દેવી હોય શિક્ષા જો તારે, સહનશીલતાથી વંચિત રાખતી નહિ

કૃપા ઉતારવી હોય જો તારે, કૃપામાં કચાશ તો રાખતી નહિ

અંતર જો ના ઘટે તારું, અંતર વધુ તો વધારતી નહિ

માયાથી તારી, થાક્યો છું માડી, માયામાં વધુ નાંખતી નહિ

દયાના દાન દેવાને તો માડી, વધુ વાટ હવે તો જોતી નહિ
View Original Increase Font Decrease Font


સાંભળવી ના હોય જો વાત મારી `મા’, તો બેસતી નહિ

કાર્ય મારું કરવું ના હોય જો તારે `મા’, તો આવતી નહિ

જોઈ જોઈ વાટ, થાકી છે આંખ, વાટ વધુ જોવરાવતી નહિ

આવ્યો છું જ્યાં, તારી પાસે `મા’, હવે તો ભાગતી નહિ

ભૂલ્યો છું હું ભૂતકાળ મારો, ભૂતકાળ યાદ દેવરાવતી નહિ

દેવી હોય શિક્ષા જો તારે, સહનશીલતાથી વંચિત રાખતી નહિ

કૃપા ઉતારવી હોય જો તારે, કૃપામાં કચાશ તો રાખતી નહિ

અંતર જો ના ઘટે તારું, અંતર વધુ તો વધારતી નહિ

માયાથી તારી, થાક્યો છું માડી, માયામાં વધુ નાંખતી નહિ

દયાના દાન દેવાને તો માડી, વધુ વાટ હવે તો જોતી નહિ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

sāṁbhalavī nā hōya jō vāta mārī `mā', tō bēsatī nahi

kārya māruṁ karavuṁ nā hōya jō tārē `mā', tō āvatī nahi

jōī jōī vāṭa, thākī chē āṁkha, vāṭa vadhu jōvarāvatī nahi

āvyō chuṁ jyāṁ, tārī pāsē `mā', havē tō bhāgatī nahi

bhūlyō chuṁ huṁ bhūtakāla mārō, bhūtakāla yāda dēvarāvatī nahi

dēvī hōya śikṣā jō tārē, sahanaśīlatāthī vaṁcita rākhatī nahi

kr̥pā utāravī hōya jō tārē, kr̥pāmāṁ kacāśa tō rākhatī nahi

aṁtara jō nā ghaṭē tāruṁ, aṁtara vadhu tō vadhāratī nahi

māyāthī tārī, thākyō chuṁ māḍī, māyāmāṁ vadhu nāṁkhatī nahi

dayānā dāna dēvānē tō māḍī, vadhu vāṭa havē tō jōtī nahi
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this bhajan of yearning, bhajan of resignation and waiting, our Guruji, Pujya Kaka is communicating with Divine Mother in obvious sort of way, almost like in a threatening tone,

He is communicating...

If you are not going to listen to me, O Mother, then don’t sit.

If you don’t want to do my work, O Mother, then don’t come.

Waiting and waiting for you, my eyes are tired, don’t make me wait anymore.

Now that I have come to you, O Mother, please don’t run away.

I have forgotten my past, O Mother, please don’t remind me of my past.

If you want to punish me then don’t deprive me of tolerance.

If you want to bestow grace, then don’t put limits.

If distance between us is not reduced, then don’t increase it too.

I am tired of your illusion, please don’t put me back in this worldly affairs.

To give blessings of your kindness, O Mother, don’t make me wait anymore.

Kaka’s communication with Divine Mother in this bhajan is very child like and innocent.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 841 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...841842843...Last