Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 845 | Date: 12-Jun-1987
ગગનમાં તો ગોળ છે ને ગોળમાં છે તું
Gaganamāṁ tō gōla chē nē gōlamāṁ chē tuṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 845 | Date: 12-Jun-1987

ગગનમાં તો ગોળ છે ને ગોળમાં છે તું

  Audio

gaganamāṁ tō gōla chē nē gōlamāṁ chē tuṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1987-06-12 1987-06-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11834 ગગનમાં તો ગોળ છે ને ગોળમાં છે તું ગગનમાં તો ગોળ છે ને ગોળમાં છે તું

   તારામાં તો પ્રભુ વસે, ગોત ના બીજે તું

વસ્યા છે તો તુજમાં, રહ્યો છે અજાણ એનાથી તું

   કરી લે પહેચાન સાચી, ગોત ના બીજે તું

કરી ખોટા વિચારો, મૂંઝવ ના એને તો તું

   ઉતરજે ઊંડો ને ઊંડો, ગોત ના બીજે તું

પડી માયામાં, રહ્યો ફરી, બહારનો બહાર તો તું

   કરી ઉપેક્ષા તેં તારી, ગોત ના બીજે તું

છોડી ઉપાધિ સર્વ જગની, બનજે મસ્ત તો તું

   કરશે ફિકર પ્રભુ તો તારી, ગોત ના બીજે તું

ગોખ તો છે કાચો તારો, ભરોસો રાખ ના એનો તું

   વસ્યો છે તોય એમાં તું, ગોત ના બીજે તું

ઉતરીશ હૈયામાં ઊંડો ને ઊંડો, પામીશ એને તો તું

   સફળ બનશે શોધ તારી, ગોત ના બીજે તું
https://www.youtube.com/watch?v=Ddc8b3zoT_A
View Original Increase Font Decrease Font


ગગનમાં તો ગોળ છે ને ગોળમાં છે તું

   તારામાં તો પ્રભુ વસે, ગોત ના બીજે તું

વસ્યા છે તો તુજમાં, રહ્યો છે અજાણ એનાથી તું

   કરી લે પહેચાન સાચી, ગોત ના બીજે તું

કરી ખોટા વિચારો, મૂંઝવ ના એને તો તું

   ઉતરજે ઊંડો ને ઊંડો, ગોત ના બીજે તું

પડી માયામાં, રહ્યો ફરી, બહારનો બહાર તો તું

   કરી ઉપેક્ષા તેં તારી, ગોત ના બીજે તું

છોડી ઉપાધિ સર્વ જગની, બનજે મસ્ત તો તું

   કરશે ફિકર પ્રભુ તો તારી, ગોત ના બીજે તું

ગોખ તો છે કાચો તારો, ભરોસો રાખ ના એનો તું

   વસ્યો છે તોય એમાં તું, ગોત ના બીજે તું

ઉતરીશ હૈયામાં ઊંડો ને ઊંડો, પામીશ એને તો તું

   સફળ બનશે શોધ તારી, ગોત ના બીજે તું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

gaganamāṁ tō gōla chē nē gōlamāṁ chē tuṁ

   tārāmāṁ tō prabhu vasē, gōta nā bījē tuṁ

vasyā chē tō tujamāṁ, rahyō chē ajāṇa ēnāthī tuṁ

   karī lē pahēcāna sācī, gōta nā bījē tuṁ

karī khōṭā vicārō, mūṁjhava nā ēnē tō tuṁ

   utarajē ūṁḍō nē ūṁḍō, gōta nā bījē tuṁ

paḍī māyāmāṁ, rahyō pharī, bahāranō bahāra tō tuṁ

   karī upēkṣā tēṁ tārī, gōta nā bījē tuṁ

chōḍī upādhi sarva jaganī, banajē masta tō tuṁ

   karaśē phikara prabhu tō tārī, gōta nā bījē tuṁ

gōkha tō chē kācō tārō, bharōsō rākha nā ēnō tuṁ

   vasyō chē tōya ēmāṁ tuṁ, gōta nā bījē tuṁ

utarīśa haiyāmāṁ ūṁḍō nē ūṁḍō, pāmīśa ēnē tō tuṁ

   saphala banaśē śōdha tārī, gōta nā bījē tuṁ
English Explanation: Increase Font Decrease Font


There is a sphere in the sky and you are there in the sphere.

God resides within you, don’t search for him anywhere else.

He is residing within you, this fact is unknown to you.

Recognise him and don’t search for him anywhere else.

By thinking wrong thoughts, don’t confuse, introspect deeper and deeper, don’t search for him anywhere else.

Engrossed in illusion, you keep wandering in the outer world, you ignored your inner self, don’t search for him anywhere else.

Disassociate yourself with the problems of this world, and be worry less, God will worry about you, don’t search for him anywhere else.

Your learning of this world is faulty, don’t keep faith in that, you are still engrossed in that, don’t search for him anywhere else.

When you will introspect deeper and deeper in your consciousness, you will find your God in there, you will succeed in your search, don’t search for him anywhere else.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 845 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

ગગનમાં તો ગોળ છે ને ગોળમાં છે તુંગગનમાં તો ગોળ છે ને ગોળમાં છે તું

   તારામાં તો પ્રભુ વસે, ગોત ના બીજે તું

વસ્યા છે તો તુજમાં, રહ્યો છે અજાણ એનાથી તું

   કરી લે પહેચાન સાચી, ગોત ના બીજે તું

કરી ખોટા વિચારો, મૂંઝવ ના એને તો તું

   ઉતરજે ઊંડો ને ઊંડો, ગોત ના બીજે તું

પડી માયામાં, રહ્યો ફરી, બહારનો બહાર તો તું

   કરી ઉપેક્ષા તેં તારી, ગોત ના બીજે તું

છોડી ઉપાધિ સર્વ જગની, બનજે મસ્ત તો તું

   કરશે ફિકર પ્રભુ તો તારી, ગોત ના બીજે તું

ગોખ તો છે કાચો તારો, ભરોસો રાખ ના એનો તું

   વસ્યો છે તોય એમાં તું, ગોત ના બીજે તું

ઉતરીશ હૈયામાં ઊંડો ને ઊંડો, પામીશ એને તો તું

   સફળ બનશે શોધ તારી, ગોત ના બીજે તું
1987-06-12https://i.ytimg.com/vi/Ddc8b3zoT_A/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=Ddc8b3zoT_A
ગગનમાં તો ગોળ છે ને ગોળમાં છે તુંગગનમાં તો ગોળ છે ને ગોળમાં છે તું

   તારામાં તો પ્રભુ વસે, ગોત ના બીજે તું

વસ્યા છે તો તુજમાં, રહ્યો છે અજાણ એનાથી તું

   કરી લે પહેચાન સાચી, ગોત ના બીજે તું

કરી ખોટા વિચારો, મૂંઝવ ના એને તો તું

   ઉતરજે ઊંડો ને ઊંડો, ગોત ના બીજે તું

પડી માયામાં, રહ્યો ફરી, બહારનો બહાર તો તું

   કરી ઉપેક્ષા તેં તારી, ગોત ના બીજે તું

છોડી ઉપાધિ સર્વ જગની, બનજે મસ્ત તો તું

   કરશે ફિકર પ્રભુ તો તારી, ગોત ના બીજે તું

ગોખ તો છે કાચો તારો, ભરોસો રાખ ના એનો તું

   વસ્યો છે તોય એમાં તું, ગોત ના બીજે તું

ઉતરીશ હૈયામાં ઊંડો ને ઊંડો, પામીશ એને તો તું

   સફળ બનશે શોધ તારી, ગોત ના બીજે તું
1987-06-12https://i.ytimg.com/vi/DJHnBR12F2g/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=DJHnBR12F2g


First...844845846...Last