Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 851 | Date: 15-Jun-1987
આવ્યા રે માડી તારે દ્વાર, કરી રે પુકાર માડી
Āvyā rē māḍī tārē dvāra, karī rē pukāra māḍī

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 851 | Date: 15-Jun-1987

આવ્યા રે માડી તારે દ્વાર, કરી રે પુકાર માડી

  No Audio

āvyā rē māḍī tārē dvāra, karī rē pukāra māḍī

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1987-06-15 1987-06-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11840 આવ્યા રે માડી તારે દ્વાર, કરી રે પુકાર માડી આવ્યા રે માડી તારે દ્વાર, કરી રે પુકાર માડી

   રક્ષાયુ કરજે રે માડી (2)

ઉપાધિથી વીંટાયા આજ, રાખી નજર તારા પર માત, રક્ષાયુ ... (2)

પાપો તો કીધા છે અપાર, જાગ્યો પશ્ચાત્તાપ આજ રે માડી, રક્ષાયુ ... (2)

દિસે ચારેકોર અંધકાર, સૂઝે ના કંઈ રે લગાર રે માડી, રક્ષાયુ ... (2)

રડતા આવ્યા તારી પાસ, હસતા કરજે રે આજ રે માડી, રક્ષાયુ ... (2)

મનડું આજ તો મૂંઝાય, પકડજે રે મારી બાંહ્ય રે માડી, રક્ષાયુ ... (2)

ભૂલો થાતી આવી છે માત, હવે એ તો અટકાવ રે માડી, રક્ષાયુ ... (2)

હૈયું તો રડે છે રે આજ, દાઝ્યા ઉપર દેતી ન ડામ રે માડી, રક્ષાયુ ... (2)

નજર ફેરવી બધે રે મા, મળી નિરાશા ત્યાં તો માત રે માડી, રક્ષાયુ ... (2)

કર એક એવો ઉપકાર, માડી ચરણે ચિત્ત ચોંટે સદાય રે માડી, રક્ષાયુ ... (2)
View Original Increase Font Decrease Font


આવ્યા રે માડી તારે દ્વાર, કરી રે પુકાર માડી

   રક્ષાયુ કરજે રે માડી (2)

ઉપાધિથી વીંટાયા આજ, રાખી નજર તારા પર માત, રક્ષાયુ ... (2)

પાપો તો કીધા છે અપાર, જાગ્યો પશ્ચાત્તાપ આજ રે માડી, રક્ષાયુ ... (2)

દિસે ચારેકોર અંધકાર, સૂઝે ના કંઈ રે લગાર રે માડી, રક્ષાયુ ... (2)

રડતા આવ્યા તારી પાસ, હસતા કરજે રે આજ રે માડી, રક્ષાયુ ... (2)

મનડું આજ તો મૂંઝાય, પકડજે રે મારી બાંહ્ય રે માડી, રક્ષાયુ ... (2)

ભૂલો થાતી આવી છે માત, હવે એ તો અટકાવ રે માડી, રક્ષાયુ ... (2)

હૈયું તો રડે છે રે આજ, દાઝ્યા ઉપર દેતી ન ડામ રે માડી, રક્ષાયુ ... (2)

નજર ફેરવી બધે રે મા, મળી નિરાશા ત્યાં તો માત રે માડી, રક્ષાયુ ... (2)

કર એક એવો ઉપકાર, માડી ચરણે ચિત્ત ચોંટે સદાય રે માડી, રક્ષાયુ ... (2)
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

āvyā rē māḍī tārē dvāra, karī rē pukāra māḍī

   rakṣāyu karajē rē māḍī (2)

upādhithī vīṁṭāyā āja, rākhī najara tārā para māta, rakṣāyu ... (2)

pāpō tō kīdhā chē apāra, jāgyō paścāttāpa āja rē māḍī, rakṣāyu ... (2)

disē cārēkōra aṁdhakāra, sūjhē nā kaṁī rē lagāra rē māḍī, rakṣāyu ... (2)

raḍatā āvyā tārī pāsa, hasatā karajē rē āja rē māḍī, rakṣāyu ... (2)

manaḍuṁ āja tō mūṁjhāya, pakaḍajē rē mārī bāṁhya rē māḍī, rakṣāyu ... (2)

bhūlō thātī āvī chē māta, havē ē tō aṭakāva rē māḍī, rakṣāyu ... (2)

haiyuṁ tō raḍē chē rē āja, dājhyā upara dētī na ḍāma rē māḍī, rakṣāyu ... (2)

najara phēravī badhē rē mā, malī nirāśā tyāṁ tō māta rē māḍī, rakṣāyu ... (2)

kara ēka ēvō upakāra, māḍī caraṇē citta cōṁṭē sadāya rē māḍī, rakṣāyu ... (2)
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this prayer bhajan, Shri Devendra Ghia, our Guruji, fondly called Pujya Kaka is narrating the prayer that arises in our mind and heart because of our problems, our sins and our mistakes.

He is praying...

We have come to your doorstep, O Divine Mother, we are calling for you, O Mother, please protect us.

We are wrapped up in our problems, and we are looking for answers from you, O Mother, please protect us.

We have sinned immeasurable times, today, we are repenting, O Mother, please protect us.

We see darkness everywhere, we cannot find any solution, O Mother, please protect us.

We have come crying to you, please make us smile today, O Mother, please protect us.

My mind is filled with confusion, please hold my hand today, O Mother, please protect us.

Many mistakes are made, O Mother, at least now , make it stop, please protect us.

My heart is crying today, O Mother, don’t increase my pain, O Mother, please protect us.

Looked around everywhere, O Mother, found only disappointments, please protect us.

Please do such favour that mind and heart remain connected with you always, O Mother, please protect us.

Kaka is explaining that we all make many mistakes, we keep on chasing after the solution to the problems that we ourselves have created and on top of that we sin by doing wrongful acts.

Then we go running and crying to Divine Mother for her help and we pray for her protection from the effects of our own karmas (actions). While the actual prayer should be for eternal connection with Divine. Then you will be acting on behalf of Divine, and you will follow the directions of Divine. Then confusion, mistakes, disappointments, sins will have no place in life. Clarity will be your strength, hope will be your guarantee and virtuous acts will be your power.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 851 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...850851852...Last