BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 852 | Date: 15-Jun-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

પળ એક એકની કિંમત છે, પળ એક એક મોંઘી છે

  No Audio

Pal Ek Ekni Kimat Che, Pal Ek Ek Monghi Che

સમય, પશ્ચાતાપ, શંકા (Time, Regret, Doubt)


1987-06-15 1987-06-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11841 પળ એક એકની કિંમત છે, પળ એક એક મોંઘી છે પળ એક એકની કિંમત છે, પળ એક એક મોંઘી છે
લાવ્યો છે તું એ તો ગણીને, પળ એક એક મોંઘી છે
વીતી પળ તો કદી નવ મળે, પળ એક એક મોંઘી છે
સમજી વિચારી ઉપયોગ કરજે, પળ એક એક મોંઘી છે
પસ્તાવું ન પડે જાગ્રત રહેજે, પળ એક એક મોંઘી છે
મળશે બીજું બધું, પળ નહિ મળે, પળ એક એક મોંઘી છે
ત્યજી આળસ, સદ્દઉપયોગ કરજે, પળ એક એક મોંઘી છે
હિસાબ એનો, સાચો સમજી લેજે, પળ એક એક મોંઘી છે
ચૂક્યા જે પળ, ભૂલ્યા રાહ તો એ, પળ એક એક મોંઘી છે
કરી કિંમત જેણે, આગળ રહ્યાં એ, પળ એક એક મોંઘી છે
Gujarati Bhajan no. 852 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
પળ એક એકની કિંમત છે, પળ એક એક મોંઘી છે
લાવ્યો છે તું એ તો ગણીને, પળ એક એક મોંઘી છે
વીતી પળ તો કદી નવ મળે, પળ એક એક મોંઘી છે
સમજી વિચારી ઉપયોગ કરજે, પળ એક એક મોંઘી છે
પસ્તાવું ન પડે જાગ્રત રહેજે, પળ એક એક મોંઘી છે
મળશે બીજું બધું, પળ નહિ મળે, પળ એક એક મોંઘી છે
ત્યજી આળસ, સદ્દઉપયોગ કરજે, પળ એક એક મોંઘી છે
હિસાબ એનો, સાચો સમજી લેજે, પળ એક એક મોંઘી છે
ચૂક્યા જે પળ, ભૂલ્યા રાહ તો એ, પળ એક એક મોંઘી છે
કરી કિંમત જેણે, આગળ રહ્યાં એ, પળ એક એક મોંઘી છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
pala ēka ēkanī kiṁmata chē, pala ēka ēka mōṁghī chē
lāvyō chē tuṁ ē tō gaṇīnē, pala ēka ēka mōṁghī chē
vītī pala tō kadī nava malē, pala ēka ēka mōṁghī chē
samajī vicārī upayōga karajē, pala ēka ēka mōṁghī chē
pastāvuṁ na paḍē jāgrata rahējē, pala ēka ēka mōṁghī chē
malaśē bījuṁ badhuṁ, pala nahi malē, pala ēka ēka mōṁghī chē
tyajī ālasa, saddaupayōga karajē, pala ēka ēka mōṁghī chē
hisāba ēnō, sācō samajī lējē, pala ēka ēka mōṁghī chē
cūkyā jē pala, bhūlyā rāha tō ē, pala ēka ēka mōṁghī chē
karī kiṁmata jēṇē, āgala rahyāṁ ē, pala ēka ēka mōṁghī chē

Explanation in English
In this Gujarati bhajan, a life lesson on valuing each moment of our life,
He is saying...
Each moment is valuable, each moment is expensive.
You have brought counted number of moments, each moment is expensive.
Spent moments will not come back, each moment is expensive.
Use moments wisely, each moment is expensive.
Be mindful, should not repent, each moment is expensive.
Everything else will be available, this moment gone will not be available anymore, each moment is expensive.
Shake away the laziness, use this moment wisely, each moment is expensive.
Understand the account of these moments properly, each moment is expensive.
When a moment is missed, the path (spiritual) is also missed, each moment is expensive.
Those who have valued each moment, they are always one step closer, each moment is expensive.
Time and time again, Kaka (Satguru Devendra Ghia) has stressed on the importance of time in his bhajans. The most valuable treasure in our life is the finite number of moments, which is depleting with every moment passed. Therefore, we must use these moments most wisely, to meet our purpose of this life, to redeem our soul and to be united with The Supreme Soul. Otherwise, we will be paying very heavy price of rebirth. This is the reason why Kaka (Satguru Devendra Ghia) is calling each moment as very expensive. Now is the time to embark upon the journey of spiritual path by removing the attraction of this illusion.

First...851852853854855...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall