Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 852 | Date: 15-Jun-1987
પળ એક એકની કિંમત છે, પળ એક એક મોંઘી છે
Pala ēka ēkanī kiṁmata chē, pala ēka ēka mōṁghī chē

સમય, પશ્ચાતાપ, શંકા (Time, Regret, Doubt)

Hymn No. 852 | Date: 15-Jun-1987

પળ એક એકની કિંમત છે, પળ એક એક મોંઘી છે

  No Audio

pala ēka ēkanī kiṁmata chē, pala ēka ēka mōṁghī chē

સમય, પશ્ચાતાપ, શંકા (Time, Regret, Doubt)

1987-06-15 1987-06-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11841 પળ એક એકની કિંમત છે, પળ એક એક મોંઘી છે પળ એક એકની કિંમત છે, પળ એક એક મોંઘી છે

લાવ્યો છે તું એ તો ગણીને, પળ એક એક મોંઘી છે

વીતી પળ તો કદી નવ મળે, પળ એક એક મોંઘી છે

સમજી વિચારી ઉપયોગ કરજે, પળ એક એક મોંઘી છે

પસ્તાવું ન પડે જાગ્રત રહેજે, પળ એક એક મોંઘી છે

મળશે બીજું બધું, પળ નહિ મળે, પળ એક એક મોંઘી છે

ત્યજી આળસ, સદ્દઉપયોગ કરજે, પળ એક એક મોંઘી છે

હિસાબ એનો સાચો સમજી લેજે, પળ એક એક મોંઘી છે

ચૂક્યા જે પળ, ભૂલ્યા રાહ તો એ, પળ એક એક મોંઘી છે

કરી કિંમત જેણે, આગળ રહ્યાં એ, પળ એક એક મોંઘી છે
View Original Increase Font Decrease Font


પળ એક એકની કિંમત છે, પળ એક એક મોંઘી છે

લાવ્યો છે તું એ તો ગણીને, પળ એક એક મોંઘી છે

વીતી પળ તો કદી નવ મળે, પળ એક એક મોંઘી છે

સમજી વિચારી ઉપયોગ કરજે, પળ એક એક મોંઘી છે

પસ્તાવું ન પડે જાગ્રત રહેજે, પળ એક એક મોંઘી છે

મળશે બીજું બધું, પળ નહિ મળે, પળ એક એક મોંઘી છે

ત્યજી આળસ, સદ્દઉપયોગ કરજે, પળ એક એક મોંઘી છે

હિસાબ એનો સાચો સમજી લેજે, પળ એક એક મોંઘી છે

ચૂક્યા જે પળ, ભૂલ્યા રાહ તો એ, પળ એક એક મોંઘી છે

કરી કિંમત જેણે, આગળ રહ્યાં એ, પળ એક એક મોંઘી છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

pala ēka ēkanī kiṁmata chē, pala ēka ēka mōṁghī chē

lāvyō chē tuṁ ē tō gaṇīnē, pala ēka ēka mōṁghī chē

vītī pala tō kadī nava malē, pala ēka ēka mōṁghī chē

samajī vicārī upayōga karajē, pala ēka ēka mōṁghī chē

pastāvuṁ na paḍē jāgrata rahējē, pala ēka ēka mōṁghī chē

malaśē bījuṁ badhuṁ, pala nahi malē, pala ēka ēka mōṁghī chē

tyajī ālasa, saddaupayōga karajē, pala ēka ēka mōṁghī chē

hisāba ēnō sācō samajī lējē, pala ēka ēka mōṁghī chē

cūkyā jē pala, bhūlyā rāha tō ē, pala ēka ēka mōṁghī chē

karī kiṁmata jēṇē, āgala rahyāṁ ē, pala ēka ēka mōṁghī chē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, a life lesson on valuing each moment of our life,

He is saying...

Each moment is valuable, each moment is expensive.

You have brought counted number of moments, each moment is expensive.

Spent moments will not come back, each moment is expensive.

Use moments wisely, each moment is expensive.

Be mindful, should not repent, each moment is expensive.

Everything else will be available, this moment gone will not be available anymore, each moment is expensive.

Shake away the laziness, use this moment wisely, each moment is expensive.

Understand the account of these moments properly, each moment is expensive.

When a moment is missed, the path (spiritual) is also missed, each moment is expensive.

Those who have valued each moment, they are always one step closer, each moment is expensive.

Time and time again, Kaka has stressed on the importance of time in his bhajans. The most valuable treasure in our life is the finite number of moments, which is depleting with every moment passed. Therefore, we must use these moments most wisely, to meet our purpose of this life, to redeem our soul and to be united with The Supreme Soul. Otherwise, we will be paying very heavy price of rebirth. This is the reason why Kaka is calling each moment as very expensive. Now is the time to embark upon the journey of spiritual path by removing the attraction of this illusion.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 852 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...850851852...Last