Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 863 | Date: 20-Jun-1987
કોણ, ક્યારે, કેમ, કેવી રીતે મળશે
Kōṇa, kyārē, kēma, kēvī rītē malaśē

પ્રકૃતિ, લીલા (Nature, Gods play)

Hymn No. 863 | Date: 20-Jun-1987

કોણ, ક્યારે, કેમ, કેવી રીતે મળશે

  No Audio

kōṇa, kyārē, kēma, kēvī rītē malaśē

પ્રકૃતિ, લીલા (Nature, Gods play)

1987-06-20 1987-06-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11852 કોણ, ક્યારે, કેમ, કેવી રીતે મળશે કોણ, ક્યારે, કેમ, કેવી રીતે મળશે

   ઉપરવાળો બેઠો બેઠો, એ તો બધું નક્કી કરે

ઇચ્છા વિના એની જગમાં તો પાંદડું ના હલે, - ઉપરવાળો...

શ્વાસોશ્વાસ તો છે લખાયા હિસાબ એનો રાખે - ઉપરવાળો...

સુખદુઃખ ક્યારે ને કેટલું માનવને તો મળશે - ઉપરવાળો...

મેઘ પણ જગ પર વરસે, તો એની ઇચ્છાએ - ઉપરવાળો...

જગતના તો હર બનાવો, એની ઇચ્છાએ બને - ઉપરવાળો...

મળશે દમ રાહતનો ક્યારે, નોંધ એની પાસે છે - ઉપરવાળો...

મંગળફેરા ફરશે, જીવનના તો એનીજ ઇચ્છાએ - ઉપરવાળો...

કામ થાશે પૂરું તો તારું, એ તો એજ જાણે - ઉપરવાળો...

સંબંધ બંધાશે જગમાં કોના અને ક્યારે - ઉપરવાળો...

કરતા કારાવતા તો છે એ તો, તોય ના દેખાયે - ઉપરવાળો...
View Original Increase Font Decrease Font


કોણ, ક્યારે, કેમ, કેવી રીતે મળશે

   ઉપરવાળો બેઠો બેઠો, એ તો બધું નક્કી કરે

ઇચ્છા વિના એની જગમાં તો પાંદડું ના હલે, - ઉપરવાળો...

શ્વાસોશ્વાસ તો છે લખાયા હિસાબ એનો રાખે - ઉપરવાળો...

સુખદુઃખ ક્યારે ને કેટલું માનવને તો મળશે - ઉપરવાળો...

મેઘ પણ જગ પર વરસે, તો એની ઇચ્છાએ - ઉપરવાળો...

જગતના તો હર બનાવો, એની ઇચ્છાએ બને - ઉપરવાળો...

મળશે દમ રાહતનો ક્યારે, નોંધ એની પાસે છે - ઉપરવાળો...

મંગળફેરા ફરશે, જીવનના તો એનીજ ઇચ્છાએ - ઉપરવાળો...

કામ થાશે પૂરું તો તારું, એ તો એજ જાણે - ઉપરવાળો...

સંબંધ બંધાશે જગમાં કોના અને ક્યારે - ઉપરવાળો...

કરતા કારાવતા તો છે એ તો, તોય ના દેખાયે - ઉપરવાળો...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kōṇa, kyārē, kēma, kēvī rītē malaśē

   uparavālō bēṭhō bēṭhō, ē tō badhuṁ nakkī karē

icchā vinā ēnī jagamāṁ tō pāṁdaḍuṁ nā halē, - uparavālō...

śvāsōśvāsa tō chē lakhāyā hisāba ēnō rākhē - uparavālō...

sukhaduḥkha kyārē nē kēṭaluṁ mānavanē tō malaśē - uparavālō...

mēgha paṇa jaga para varasē, tō ēnī icchāē - uparavālō...

jagatanā tō hara banāvō, ēnī icchāē banē - uparavālō...

malaśē dama rāhatanō kyārē, nōṁdha ēnī pāsē chē - uparavālō...

maṁgalaphērā pharaśē, jīvananā tō ēnīja icchāē - uparavālō...

kāma thāśē pūruṁ tō tāruṁ, ē tō ēja jāṇē - uparavālō...

saṁbaṁdha baṁdhāśē jagamāṁ kōnā anē kyārē - uparavālō...

karatā kārāvatā tō chē ē tō, tōya nā dēkhāyē - uparavālō...
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this bhajan, he is exhorting the fact that The God is the doer, the power, the energy in this world, and we are all performing as per his wishes.

He is saying...

Who will meet whom and when that all is decided by the power who is sitting higher up there.

Without his wishes, even a small leaf doesn’t move in this world.

Every breath and number of breaths for any living beings is predetermined and he is the one keeping the account.

Joys and sorrows, how much and when should a human experience, that all is decided by the power sitting higher up there.

Even rain falls on this world as per his wish. Every event of this world, also occurs only with his wish. When will we get sign of relief that also is decided by him.

Things will turn around for better in life, only with his wishes.

When and if your task will get completed, that only he knows.

Relationships will get established in life with whom and when, that is decided by the power sitting higher up there.

He is the one who is the doer and making you do everything, still cannot be seen.

Kaka is illuminating and guiding us through this bhajan, that everything is planned for us before we even take our birth. During our life, we achieve few things and get into false belief that we are the ones achieving with our efforts. Little do we know and understand that we will not be able to achieve or lose anything without the wishes of Almighty. When we face The extremities despite our best efforts, then we realize that we are not the doer, God is the doer. When we work within the parameters established by him for us then his actions become our actions and our efforts become his blessings.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 863 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...862863864...Last