Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 865 | Date: 20-Jun-1987
ડગલેડગલાં મારા, પગલેપગલાં મારા, પાડું માડી
Ḍagalēḍagalāṁ mārā, pagalēpagalāṁ mārā, pāḍuṁ māḍī

શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ, ધીરજ, કસોટી (Faith, Patience, Test)

Hymn No. 865 | Date: 20-Jun-1987

ડગલેડગલાં મારા, પગલેપગલાં મારા, પાડું માડી

  No Audio

ḍagalēḍagalāṁ mārā, pagalēpagalāṁ mārā, pāḍuṁ māḍī

શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ, ધીરજ, કસોટી (Faith, Patience, Test)

1987-06-20 1987-06-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11854 ડગલેડગલાં મારા, પગલેપગલાં મારા, પાડું માડી ડગલેડગલાં મારા, પગલેપગલાં મારા, પાડું માડી

   તારા વિશ્વાસે, તારા વિશ્વાસે માડી, તારા વિશ્વાસે

રોમેરોમ મારા, શ્વાસેશ્વાસ મારા ભરું માડી, તારા વિશ્વાસે...

પળેપળ મારા, રાત ને દિન મારા, વિતાવું માડી, તારા વિશ્વાસે...

સુખદુઃખ મારા, કર્મોના કષ્ટો મારા, કાપું માડી તો, તારા વિશ્વાસે...

વિસરું હું તો નિષ્ફળતા, પચાવું સફળતા માડી એ તો, તારા વિશ્વાસે...

ઉતારું થાક જીવનના, ભૂલું કર્મના ભારા, માડી એ તો, તારા વિશ્વાસે...

ઝોલા ખાયે સંસારે માડી, ચલાવું નાવડી મારી, માડી એ તો, તારા વિશ્વાસે...

કાપું દુઃખના તો દહાડા, શોધું સુખના કિનારા, માડી એ તો, તારા વિશ્વાસે...

કર્મો લેવા છે સાથમાં, ફળ સોંપ્યા તારા હાથમાં, માડી એ તો, તારા વિશ્વાસે...
View Original Increase Font Decrease Font


ડગલેડગલાં મારા, પગલેપગલાં મારા, પાડું માડી

   તારા વિશ્વાસે, તારા વિશ્વાસે માડી, તારા વિશ્વાસે

રોમેરોમ મારા, શ્વાસેશ્વાસ મારા ભરું માડી, તારા વિશ્વાસે...

પળેપળ મારા, રાત ને દિન મારા, વિતાવું માડી, તારા વિશ્વાસે...

સુખદુઃખ મારા, કર્મોના કષ્ટો મારા, કાપું માડી તો, તારા વિશ્વાસે...

વિસરું હું તો નિષ્ફળતા, પચાવું સફળતા માડી એ તો, તારા વિશ્વાસે...

ઉતારું થાક જીવનના, ભૂલું કર્મના ભારા, માડી એ તો, તારા વિશ્વાસે...

ઝોલા ખાયે સંસારે માડી, ચલાવું નાવડી મારી, માડી એ તો, તારા વિશ્વાસે...

કાપું દુઃખના તો દહાડા, શોધું સુખના કિનારા, માડી એ તો, તારા વિશ્વાસે...

કર્મો લેવા છે સાથમાં, ફળ સોંપ્યા તારા હાથમાં, માડી એ તો, તારા વિશ્વાસે...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ḍagalēḍagalāṁ mārā, pagalēpagalāṁ mārā, pāḍuṁ māḍī

   tārā viśvāsē, tārā viśvāsē māḍī, tārā viśvāsē

rōmērōma mārā, śvāsēśvāsa mārā bharuṁ māḍī, tārā viśvāsē...

palēpala mārā, rāta nē dina mārā, vitāvuṁ māḍī, tārā viśvāsē...

sukhaduḥkha mārā, karmōnā kaṣṭō mārā, kāpuṁ māḍī tō, tārā viśvāsē...

visaruṁ huṁ tō niṣphalatā, pacāvuṁ saphalatā māḍī ē tō, tārā viśvāsē...

utāruṁ thāka jīvananā, bhūluṁ karmanā bhārā, māḍī ē tō, tārā viśvāsē...

jhōlā khāyē saṁsārē māḍī, calāvuṁ nāvaḍī mārī, māḍī ē tō, tārā viśvāsē...

kāpuṁ duḥkhanā tō dahāḍā, śōdhuṁ sukhanā kinārā, māḍī ē tō, tārā viśvāsē...

karmō lēvā chē sāthamāṁ, phala sōṁpyā tārā hāthamāṁ, māḍī ē tō, tārā viśvāsē...
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this bhajan of surrender,

He is praying...

Every step of the way, I take every step, O Mother, with faith in you, with faith in you, with faith in you.

Every cell of mine, and every breath of mine, O Mother, I take with faith in you.

Every moments of my life, and day and night, O Mother, I spend with faith in you.

Joys and sorrows of mine, and burden of my karmas (actions), O Mother, I bear with faith in you.

I forget my failures and sustain my success, O Mother, only with faith in you.

I unload tiredness of my life, and I forget about the load of my karmas (actions), O Mother, only with faith in you.

Swaying in this world, I steer my life boat, O Mother, only with faith in you.

I spend my days of agony, and look for shores of relief, O Mother, only with faith in you.

I take responsibilities of my karmas (actions), and want to surrender the fruits of my karmas (actions) to you, O Mother, only with faith in you.

Kaka is talking about complete surrender to Divine Mother with utmost faith. Surrendering ourselves to Divine means that we should have unshakable belief that she is there and she is the one who is running the show. Kaka is dedicating his entire existence to Divine Mother.

Surrender means letting go of our established ego, and acknowledging the truth that Divine is the one who is taking care of our whole existence as per her planning and wishes for our best interest. This aspect is easy to understand, but very difficult to absorb and adapt for any beginner seeker of spiritual awareness. This higher stage of spiritual awareness can be achieved only with grace of Guru and grace of Divine. Kaka is illuminating us by his prayer on behalf of all of us. Thank you Kaka, thank you Kaka, thank you kaka.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 865 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...865866867...Last