Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 867 | Date: 22-Jun-1987
ઝોલા ખાતી જાય માડી, ઝોલા ખાતી જાય
Jhōlā khātī jāya māḍī, jhōlā khātī jāya

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 867 | Date: 22-Jun-1987

ઝોલા ખાતી જાય માડી, ઝોલા ખાતી જાય

  No Audio

jhōlā khātī jāya māḍī, jhōlā khātī jāya

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1987-06-22 1987-06-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11856 ઝોલા ખાતી જાય માડી, ઝોલા ખાતી જાય ઝોલા ખાતી જાય માડી, ઝોલા ખાતી જાય

   સંસાર સાગરે માડી નાવ મારી ઝોલા ખાતી જાય

અંદર ને બહાર એ તો તોફાને અથડાય - સંસાર...

મોજા ઉપર ચડી, પાછી એ તો પછડાય - સંસાર...

ચારેકોર તો અંધારું, રહ્યું છે તો છવાઈ - સંસાર...

દિશા સૂઝે ના જરાય, દિશા સૂઝે ના જરાય - સંસાર...

કિનારો તો ક્યાંય ના દેખાય, કિનારો ક્યાંય ના દેખાય - સંસાર...

ક્યાં નાવ ચાલી જાય, એ તો ના સમજાય - સંસાર...

હૈયું તો બહુ ગભરાય, હૈયું તો બહુ ગભરાય - સંસાર...

તૂટશે ક્યારે તો નાવ, ઘડીઓ એની તો ગણાય - સંસાર...

માયા તો હટતી જાય, ત્યાં તો સાચું સમજાય - સંસાર...

દયા કરજે તો માડી આજ, દયા કરજે તો આજ - સંસાર...
View Original Increase Font Decrease Font


ઝોલા ખાતી જાય માડી, ઝોલા ખાતી જાય

   સંસાર સાગરે માડી નાવ મારી ઝોલા ખાતી જાય

અંદર ને બહાર એ તો તોફાને અથડાય - સંસાર...

મોજા ઉપર ચડી, પાછી એ તો પછડાય - સંસાર...

ચારેકોર તો અંધારું, રહ્યું છે તો છવાઈ - સંસાર...

દિશા સૂઝે ના જરાય, દિશા સૂઝે ના જરાય - સંસાર...

કિનારો તો ક્યાંય ના દેખાય, કિનારો ક્યાંય ના દેખાય - સંસાર...

ક્યાં નાવ ચાલી જાય, એ તો ના સમજાય - સંસાર...

હૈયું તો બહુ ગભરાય, હૈયું તો બહુ ગભરાય - સંસાર...

તૂટશે ક્યારે તો નાવ, ઘડીઓ એની તો ગણાય - સંસાર...

માયા તો હટતી જાય, ત્યાં તો સાચું સમજાય - સંસાર...

દયા કરજે તો માડી આજ, દયા કરજે તો આજ - સંસાર...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jhōlā khātī jāya māḍī, jhōlā khātī jāya

   saṁsāra sāgarē māḍī nāva mārī jhōlā khātī jāya

aṁdara nē bahāra ē tō tōphānē athaḍāya - saṁsāra...

mōjā upara caḍī, pāchī ē tō pachaḍāya - saṁsāra...

cārēkōra tō aṁdhāruṁ, rahyuṁ chē tō chavāī - saṁsāra...

diśā sūjhē nā jarāya, diśā sūjhē nā jarāya - saṁsāra...

kinārō tō kyāṁya nā dēkhāya, kinārō kyāṁya nā dēkhāya - saṁsāra...

kyāṁ nāva cālī jāya, ē tō nā samajāya - saṁsāra...

haiyuṁ tō bahu gabharāya, haiyuṁ tō bahu gabharāya - saṁsāra...

tūṭaśē kyārē tō nāva, ghaḍīō ēnī tō gaṇāya - saṁsāra...

māyā tō haṭatī jāya, tyāṁ tō sācuṁ samajāya - saṁsāra...

dayā karajē tō māḍī āja, dayā karajē tō āja - saṁsāra...
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this prayer bhajan, Shri Devendra Ghia, our Guruji, also known as Pujya Kaka is describing the whole life, and praying to Divine Mother for mercy specially at the time of the end.

He is praying...

My boat of life is moving without any balance, O Mother, moving without any balance.

It experiences upheaval of storms both internally and externally, the boat rise up with a wave and falls down with a bang.

Darkness has surrounded my boat and direction is lost, direction can not be found. Shores (relief) can not be seen, shores are not seen anywhere.

Where is this boat of my life heading that cannot be understood. My heart is scared, my heart is very scared.

When will my boat break (end of life), moments are counted for that. Now illusion gets withdrawn, and the truth is revealed.

Please have mercy today, O Mother, please shower compassion today.

Kaka is elaborating on our life. We face many turmoils throughput our life time internally within ourselves and also externally with outside world. We also go through many highs and lows and experience many situations where we are left directionless. Many times, we are also unfocused and confused and feel scared too. And finally, at the end of this life, we see the truth and understand The futility of this life. Only prayer that follows after that realization is a prayer to Divine Mother to shower mercy and grace upon us.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 867 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...865866867...Last