Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 870 | Date: 24-Jun-1987
વાટ જોઉં હું તો એ પળની, પળ ક્યારે મળી જાય
Vāṭa jōuṁ huṁ tō ē palanī, pala kyārē malī jāya

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 870 | Date: 24-Jun-1987

વાટ જોઉં હું તો એ પળની, પળ ક્યારે મળી જાય

  No Audio

vāṭa jōuṁ huṁ tō ē palanī, pala kyārē malī jāya

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1987-06-24 1987-06-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11859 વાટ જોઉં હું તો એ પળની, પળ ક્યારે મળી જાય વાટ જોઉં હું તો એ પળની, પળ ક્યારે મળી જાય

તારી ને મારી મુલાકાત માડી, ત્યારે તો થાય

દર્શન કાજે તારા, જાણે અજાણ્યે યત્નો કરતો જાઉં - તારી...

ના જાણું હું તો માડી, સફળ તો એમાં ક્યારે થાઊં - તારી...

આવું જ્યાં તારી પાસે, પડી માયામાં ફરી ઘસડાઈ જાઉં - તારી..

દયામયી `મા’, તારી દયા વિના, હું તો અકળાઈ જાઉં - તારી...

વહે છે નયનોથી આંસુ, હૈયું ભાવે તો ઊભરાઈ જાય - તારી...

ન જાણું હું તો મારી માડી, કચાશ ક્યાં રહી જાય - તારી...

શક્તિ તારી હું તો માગું માડી, કચાશ હવે ભાગી જાય - તારી..

દર્શનની પળ આપજે આજે માડી, ધન્ય ધન્ય થઈ જાઉં - તારી..
View Original Increase Font Decrease Font


વાટ જોઉં હું તો એ પળની, પળ ક્યારે મળી જાય

તારી ને મારી મુલાકાત માડી, ત્યારે તો થાય

દર્શન કાજે તારા, જાણે અજાણ્યે યત્નો કરતો જાઉં - તારી...

ના જાણું હું તો માડી, સફળ તો એમાં ક્યારે થાઊં - તારી...

આવું જ્યાં તારી પાસે, પડી માયામાં ફરી ઘસડાઈ જાઉં - તારી..

દયામયી `મા’, તારી દયા વિના, હું તો અકળાઈ જાઉં - તારી...

વહે છે નયનોથી આંસુ, હૈયું ભાવે તો ઊભરાઈ જાય - તારી...

ન જાણું હું તો મારી માડી, કચાશ ક્યાં રહી જાય - તારી...

શક્તિ તારી હું તો માગું માડી, કચાશ હવે ભાગી જાય - તારી..

દર્શનની પળ આપજે આજે માડી, ધન્ય ધન્ય થઈ જાઉં - તારી..
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

vāṭa jōuṁ huṁ tō ē palanī, pala kyārē malī jāya

tārī nē mārī mulākāta māḍī, tyārē tō thāya

darśana kājē tārā, jāṇē ajāṇyē yatnō karatō jāuṁ - tārī...

nā jāṇuṁ huṁ tō māḍī, saphala tō ēmāṁ kyārē thāūṁ - tārī...

āvuṁ jyāṁ tārī pāsē, paḍī māyāmāṁ pharī ghasaḍāī jāuṁ - tārī..

dayāmayī `mā', tārī dayā vinā, huṁ tō akalāī jāuṁ - tārī...

vahē chē nayanōthī āṁsu, haiyuṁ bhāvē tō ūbharāī jāya - tārī...

na jāṇuṁ huṁ tō mārī māḍī, kacāśa kyāṁ rahī jāya - tārī...

śakti tārī huṁ tō māguṁ māḍī, kacāśa havē bhāgī jāya - tārī..

darśananī pala āpajē ājē māḍī, dhanya dhanya thaī jāuṁ - tārī..
English Explanation Increase Font Decrease Font


He is communicating...

I am waiting for that moment, when will I get that moment, when I come together with you, O Divine Mother.

To get your vision, I keep making efforts consciously and unconsciously, O Mother.

I don’t know when I will succeed in my efforts.

As soon as I come close to you, I get dragged again in this illusion.

Without your compassion, I get frustrated, O Mother, you are the symbol of kindness.

Tears are rolling down my eyes, and heart is overwhelmed with feelings.

I do not understand, O My Mother, where am I lacking.

I am asking for your energy, O Mother, so my weakness can disappear.

Give me a moment today, where I see you, O Mother, and get your blessings.

Kaka is expressing his impatience and utmost desire to meet with Divine Mother and he is reflecting about his efforts and requesting Divine Mother to give him energy to remove his weakness so that he can become one with Divine.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 870 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...868869870...Last