BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 871 | Date: 25-Jun-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

ફરક ના પડ્યો, જગમાં તારા આવવાથી

  No Audio

Farak Na Padyo, Jag Ma Tara Aavavathi

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1987-06-25 1987-06-25 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11860 ફરક ના પડ્યો, જગમાં તારા આવવાથી ફરક ના પડ્યો, જગમાં તારા આવવાથી
ના ફરક પડશે જગમાં તારા જાવાથી
સાગર તો સદાયે, ઘૂઘવતો રહેશે
ફરક ના પડે એમાં બિંદુ ઉમેરવાથી કે લેવાથી
તરંગો ને તરંગો જો સદા રચતો રહેશે
ફરક ના પડશે એક તરંગ તો હટવાથી
રેતીનું રણ તો ભર્યું રહે સદા રેતીથી
ફરક ના પડશે એમાં એક કણ ઘટવાથી
કણેકણે તો મોટા ડુંગર રહે તો બંધાતા
ફરક ના પડશે એમાં એક કણ તો ઊડવાથી
અગણિત તારા ગણતા, પાકી સંખ્યા ના સમજાણી
એક તારો ગણતા ઓછો, ફરક ના પડશે એનાથી
દુઃખના ડુંગર જીવનમાં રહે જો ખડકાયા
ના ફરક પડશે એમાં, એક દુઃખ હટવાથી
ફરક પડશે મોટો જીવનમાં, મન પ્રભુમાં લાગવાથી
જીવન સદાય રહેશે ભર્યું, ભલે હોયે એ ઉપાધિથી
Gujarati Bhajan no. 871 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ફરક ના પડ્યો, જગમાં તારા આવવાથી
ના ફરક પડશે જગમાં તારા જાવાથી
સાગર તો સદાયે, ઘૂઘવતો રહેશે
ફરક ના પડે એમાં બિંદુ ઉમેરવાથી કે લેવાથી
તરંગો ને તરંગો જો સદા રચતો રહેશે
ફરક ના પડશે એક તરંગ તો હટવાથી
રેતીનું રણ તો ભર્યું રહે સદા રેતીથી
ફરક ના પડશે એમાં એક કણ ઘટવાથી
કણેકણે તો મોટા ડુંગર રહે તો બંધાતા
ફરક ના પડશે એમાં એક કણ તો ઊડવાથી
અગણિત તારા ગણતા, પાકી સંખ્યા ના સમજાણી
એક તારો ગણતા ઓછો, ફરક ના પડશે એનાથી
દુઃખના ડુંગર જીવનમાં રહે જો ખડકાયા
ના ફરક પડશે એમાં, એક દુઃખ હટવાથી
ફરક પડશે મોટો જીવનમાં, મન પ્રભુમાં લાગવાથી
જીવન સદાય રહેશે ભર્યું, ભલે હોયે એ ઉપાધિથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
pharaka nā paḍyō, jagamāṁ tārā āvavāthī
nā pharaka paḍaśē jagamāṁ tārā jāvāthī
sāgara tō sadāyē, ghūghavatō rahēśē
pharaka nā paḍē ēmāṁ biṁdu umēravāthī kē lēvāthī
taraṁgō nē taraṁgō jō sadā racatō rahēśē
pharaka nā paḍaśē ēka taraṁga tō haṭavāthī
rētīnuṁ raṇa tō bharyuṁ rahē sadā rētīthī
pharaka nā paḍaśē ēmāṁ ēka kaṇa ghaṭavāthī
kaṇēkaṇē tō mōṭā ḍuṁgara rahē tō baṁdhātā
pharaka nā paḍaśē ēmāṁ ēka kaṇa tō ūḍavāthī
agaṇita tārā gaṇatā, pākī saṁkhyā nā samajāṇī
ēka tārō gaṇatā ōchō, pharaka nā paḍaśē ēnāthī
duḥkhanā ḍuṁgara jīvanamāṁ rahē jō khaḍakāyā
nā pharaka paḍaśē ēmāṁ, ēka duḥkha haṭavāthī
pharaka paḍaśē mōṭō jīvanamāṁ, mana prabhumāṁ lāgavāthī
jīvana sadāya rahēśē bharyuṁ, bhalē hōyē ē upādhithī

Explanation in English
In this Soul searching Gujarati bhajan, Shri Devendra Ghia, our Guruji, fondly called Pujya Kaka (Satguru Devendra Ghia) is enlightening us on our insignificant existence in the outer world of illusion. He is explaining this by giving many examples.

He is saying...
Nothing changed when you came into this world, Nothing will change when you will depart from this world.

This ocean will always remain the same, there will be no difference in an ocean if a drop of water is added or removed.

An Ocean will keep creating waves after waves, there will be no difference if one wave is not created.

The desert is filled with sand, there will be no difference if a granule of sand is removed.

With small small particles, a giant mountain is created, there will be no difference if one particle flies away.

While counting innumerable stars, it is not feasible to count the exact number of stars, there will be no difference if one star is missed.

If miseries are piling up like a mountain in life, there will be no difference if one misery is solved.

There will be big difference in life, when connection is established with Divine. Life will always remain fulfilled, even if it is experiencing many problems.

Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining that in our individuals existence, we are so insignificant in this universe. He is reflecting on our trivial being when we live our life in ordinary consciousness, but when we connect with Divine and coexist in universal consciousness then we are making all the difference. Our purpose is attained and we live in the glory of Divine. The difference will be made internally as well as externally.

First...871872873874875...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall