BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 872 | Date: 25-Jun-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

બાળ કાજે હૈયે કરુણા ધરતી, હૈયે રહે બાળનું હિત તો સદાય

  No Audio

Baal Kaje Haiye Karuna Dharti, Haiye Rahe Baal Nu Heet To Sadaaye

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)


1987-06-25 1987-06-25 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11861 બાળ કાજે હૈયે કરુણા ધરતી, હૈયે રહે બાળનું હિત તો સદાય બાળ કાજે હૈયે કરુણા ધરતી, હૈયે રહે બાળનું હિત તો સદાય
   એવી મારી સિધ્ધમાતા, એ તો જગજનની કહેવાય
કરતો આવી કંઈક ભૂલો, તોય કરતી રહી એ તો માફ
   એવી મારી સિધ્ધમાતા, એ તો જગજનની કહેવાય
દયાની દેવી છે એ તો માતા, દયા કરતી એ અપરંપાર
   એવી મારી સિધ્ધમાતા, એ તો જગજનની કહેવાય
કદી એ તો લાગે પાસે, કદી એ તો દૂરની દૂર વરતાય
   એવી મારી સિધ્ધમાતા, એ તો જગજનની કહેવાય
મનમાં એ તો સદાયે વસતાં, મનથી એ તો પમાય
   એવી મારી સિધ્ધમાતા, એ તો જગજનની કહેવાય
કૃપા એની સદાયે રહેતી, વહેતી ઝીલવા બન તું તૈયાર
   એવી મારી સિધ્ધમાતા, એ તો જગજનની કહેવાય
નાસમજ બની, નાદાની ના કરજે, સમજદારીથી વરતજે સદાય
   એવી મારી સિધ્ધમાતા, એ તો જગજનની કહેવાય
અંધકારે પણ પ્રકાશ દેતી, સુઝાડે માર્ગ એ તો સદાય
   એવી મારી સિધ્ધમાતા, એ તો જગજનની કહેવાય
તાર્યા અનેક, તારશે અનેક, તારશે તને રાખ સદા વિશ્વાસ
   એવી મારી સિધ્ધમાતા, એ તો જગજનની કહેવાય
Gujarati Bhajan no. 872 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
બાળ કાજે હૈયે કરુણા ધરતી, હૈયે રહે બાળનું હિત તો સદાય
   એવી મારી સિધ્ધમાતા, એ તો જગજનની કહેવાય
કરતો આવી કંઈક ભૂલો, તોય કરતી રહી એ તો માફ
   એવી મારી સિધ્ધમાતા, એ તો જગજનની કહેવાય
દયાની દેવી છે એ તો માતા, દયા કરતી એ અપરંપાર
   એવી મારી સિધ્ધમાતા, એ તો જગજનની કહેવાય
કદી એ તો લાગે પાસે, કદી એ તો દૂરની દૂર વરતાય
   એવી મારી સિધ્ધમાતા, એ તો જગજનની કહેવાય
મનમાં એ તો સદાયે વસતાં, મનથી એ તો પમાય
   એવી મારી સિધ્ધમાતા, એ તો જગજનની કહેવાય
કૃપા એની સદાયે રહેતી, વહેતી ઝીલવા બન તું તૈયાર
   એવી મારી સિધ્ધમાતા, એ તો જગજનની કહેવાય
નાસમજ બની, નાદાની ના કરજે, સમજદારીથી વરતજે સદાય
   એવી મારી સિધ્ધમાતા, એ તો જગજનની કહેવાય
અંધકારે પણ પ્રકાશ દેતી, સુઝાડે માર્ગ એ તો સદાય
   એવી મારી સિધ્ધમાતા, એ તો જગજનની કહેવાય
તાર્યા અનેક, તારશે અનેક, તારશે તને રાખ સદા વિશ્વાસ
   એવી મારી સિધ્ધમાતા, એ તો જગજનની કહેવાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
bāla kājē haiyē karuṇā dharatī, haiyē rahē bālanuṁ hita tō sadāya
   ēvī mārī sidhdhamātā, ē tō jagajananī kahēvāya
karatō āvī kaṁīka bhūlō, tōya karatī rahī ē tō māpha
   ēvī mārī sidhdhamātā, ē tō jagajananī kahēvāya
dayānī dēvī chē ē tō mātā, dayā karatī ē aparaṁpāra
   ēvī mārī sidhdhamātā, ē tō jagajananī kahēvāya
kadī ē tō lāgē pāsē, kadī ē tō dūranī dūra varatāya
   ēvī mārī sidhdhamātā, ē tō jagajananī kahēvāya
manamāṁ ē tō sadāyē vasatāṁ, manathī ē tō pamāya
   ēvī mārī sidhdhamātā, ē tō jagajananī kahēvāya
kr̥pā ēnī sadāyē rahētī, vahētī jhīlavā bana tuṁ taiyāra
   ēvī mārī sidhdhamātā, ē tō jagajananī kahēvāya
nāsamaja banī, nādānī nā karajē, samajadārīthī varatajē sadāya
   ēvī mārī sidhdhamātā, ē tō jagajananī kahēvāya
aṁdhakārē paṇa prakāśa dētī, sujhāḍē mārga ē tō sadāya
   ēvī mārī sidhdhamātā, ē tō jagajananī kahēvāya
tāryā anēka, tāraśē anēka, tāraśē tanē rākha sadā viśvāsa
   ēvī mārī sidhdhamātā, ē tō jagajananī kahēvāya

Explanation in English
He is saying...
For sake of her child, she holds compassion in heart, and always holds child‘s interest in heart,
Such is my Siddhamaata (Divine Mother), she is the mother of this entire world.
Kept on doing many mistakes, still she kept on forgiving,
Such is my Siddhamaata (Divine Mother), she is the mother of this entire world.
She is the Goddess of compassion, always showering kindness in abundance,
Such is my Siddhamaata (Divine Mother), she is the mother of this entire world.
Sometimes, she is felt close by, and sometimes, she is felt far and far,
Such is my Siddhamaata (Divine Mother), she is the the mother of this entire world.
She is always residing in our hearts, and she can be attained only with heart, such is my Siddhamaata (Divine Mother), she is the mother of this entire world.
Her grace is always flowing, you should be worthy to receive it,
Such is my Siddhamaata (Divine Mother), she is the mother of this entire world.
Don’t misunderstand, and don’t be naive, always exhibitwisdom and understanding,
Such is my Siddhamaata (Divine Mother), she is the mother of this entire world.
Even in darkness, she gives light, always shows the true path,
Such is my Siddhamaata (Divine Mother), she is the mother of this entire world.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is emoting his love for Siddhambika Maa (Divine Mother) in this powerful bhajan written in her glory.

First...871872873874875...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall