Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 873 | Date: 25-Jun-1987
પાપમાં ડૂબેલા હૈયાં, ભાવથી ભીંજાયેલા હૈયાં
Pāpamāṁ ḍūbēlā haiyāṁ, bhāvathī bhīṁjāyēlā haiyāṁ

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 873 | Date: 25-Jun-1987

પાપમાં ડૂબેલા હૈયાં, ભાવથી ભીંજાયેલા હૈયાં

  No Audio

pāpamāṁ ḍūbēlā haiyāṁ, bhāvathī bhīṁjāyēlā haiyāṁ

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1987-06-25 1987-06-25 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11862 પાપમાં ડૂબેલા હૈયાં, ભાવથી ભીંજાયેલા હૈયાં પાપમાં ડૂબેલા હૈયાં, ભાવથી ભીંજાયેલા હૈયાં

   આજ તો માડી, તારી ઉપર, મીટ તો માંડી રહ્યાં

સંસારે ત્રાસેલા હૈયાં, નિરાશાએ અટવાતા હૈયાં

   આજ તો માડી, તારી ઉપર, મીટ તો માંડી રહ્યાં

અંધકારે ડૂબેલાં હૈયાં, પ્રકાશે પ્રકાશી રહેલાં હૈયાં

   આજ તો માડી, તારી ઉપર, મીટ તો માંડી રહ્યાં

વાસનાથી ભરેલાં હૈયાં, દુઃખથી ભરેલાં હૈયાં

   આજ તો માડી, તારી ઉપર, મીટ તો માંડી રહ્યાં

માર્ગમાં મૂંઝાતા હૈયાં, પ્રેમ તો ઝંખતા હૈયાં

   આજ તો માડી, તારી ઉપર, મીટ તો માંડી રહ્યાં

કરુણા ઝંખતા હૈયાં, તુજ દર્શન ઝંખતા હૈયાં

   આજ તો માડી, તારી ઉપર, મીટ તો માંડી રહ્યાં

સંતોષે ભરેલાં હૈયાં, અસંતોષે તડપતા હૈયાં

   આજ તો માડી, તારી ઉપર, મીટ તો માંડી રહ્યાં

કૃપા તારી ઝંખતા હૈયાં, તારા વિયોગે ઝૂરતાં હૈયાં

   આજ તો માડી, તારા ઉપર, મીટ તો માંડી રહ્યાં

તુજને તો વંદતા હૈયાં, આનંદે ડૂબેલાં હૈયાં

   આજ તો માડી, તારી ઉપર મીટ તો માંડી રહ્યાં
View Original Increase Font Decrease Font


પાપમાં ડૂબેલા હૈયાં, ભાવથી ભીંજાયેલા હૈયાં

   આજ તો માડી, તારી ઉપર, મીટ તો માંડી રહ્યાં

સંસારે ત્રાસેલા હૈયાં, નિરાશાએ અટવાતા હૈયાં

   આજ તો માડી, તારી ઉપર, મીટ તો માંડી રહ્યાં

અંધકારે ડૂબેલાં હૈયાં, પ્રકાશે પ્રકાશી રહેલાં હૈયાં

   આજ તો માડી, તારી ઉપર, મીટ તો માંડી રહ્યાં

વાસનાથી ભરેલાં હૈયાં, દુઃખથી ભરેલાં હૈયાં

   આજ તો માડી, તારી ઉપર, મીટ તો માંડી રહ્યાં

માર્ગમાં મૂંઝાતા હૈયાં, પ્રેમ તો ઝંખતા હૈયાં

   આજ તો માડી, તારી ઉપર, મીટ તો માંડી રહ્યાં

કરુણા ઝંખતા હૈયાં, તુજ દર્શન ઝંખતા હૈયાં

   આજ તો માડી, તારી ઉપર, મીટ તો માંડી રહ્યાં

સંતોષે ભરેલાં હૈયાં, અસંતોષે તડપતા હૈયાં

   આજ તો માડી, તારી ઉપર, મીટ તો માંડી રહ્યાં

કૃપા તારી ઝંખતા હૈયાં, તારા વિયોગે ઝૂરતાં હૈયાં

   આજ તો માડી, તારા ઉપર, મીટ તો માંડી રહ્યાં

તુજને તો વંદતા હૈયાં, આનંદે ડૂબેલાં હૈયાં

   આજ તો માડી, તારી ઉપર મીટ તો માંડી રહ્યાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

pāpamāṁ ḍūbēlā haiyāṁ, bhāvathī bhīṁjāyēlā haiyāṁ

   āja tō māḍī, tārī upara, mīṭa tō māṁḍī rahyāṁ

saṁsārē trāsēlā haiyāṁ, nirāśāē aṭavātā haiyāṁ

   āja tō māḍī, tārī upara, mīṭa tō māṁḍī rahyāṁ

aṁdhakārē ḍūbēlāṁ haiyāṁ, prakāśē prakāśī rahēlāṁ haiyāṁ

   āja tō māḍī, tārī upara, mīṭa tō māṁḍī rahyāṁ

vāsanāthī bharēlāṁ haiyāṁ, duḥkhathī bharēlāṁ haiyāṁ

   āja tō māḍī, tārī upara, mīṭa tō māṁḍī rahyāṁ

mārgamāṁ mūṁjhātā haiyāṁ, prēma tō jhaṁkhatā haiyāṁ

   āja tō māḍī, tārī upara, mīṭa tō māṁḍī rahyāṁ

karuṇā jhaṁkhatā haiyāṁ, tuja darśana jhaṁkhatā haiyāṁ

   āja tō māḍī, tārī upara, mīṭa tō māṁḍī rahyāṁ

saṁtōṣē bharēlāṁ haiyāṁ, asaṁtōṣē taḍapatā haiyāṁ

   āja tō māḍī, tārī upara, mīṭa tō māṁḍī rahyāṁ

kr̥pā tārī jhaṁkhatā haiyāṁ, tārā viyōgē jhūratāṁ haiyāṁ

   āja tō māḍī, tārā upara, mīṭa tō māṁḍī rahyāṁ

tujanē tō vaṁdatā haiyāṁ, ānaṁdē ḍūbēlāṁ haiyāṁ

   āja tō māḍī, tārī upara mīṭa tō māṁḍī rahyāṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


Shri Devendra Ghia, our Guruji, fondly called Pujya Kaka has written this bhajan of yearning , resignation and waiting for Divine Mother in a complete devotional state of heart and mind.

He is communicating...

Hearts that are drowned in sins, and hearts that are immersed in feelings,

Today, O Mother, all are just waiting for you.

Hearts that are tired of this world, and hearts that are stuck in despair,

Today, O Mother, all are just waiting for you.

Hearts that are engulfed in darkness, and hearts that are beaming with light,

Today, O Mother, all are just waiting for you.

Hearts that are filled with lust, and hearts that are filled with sorrow,

Today, O Mother, all are just waiting for you.

Hearts that are confused about their path, and hearts that are longing for love,

Today, O Mother, all are just waiting for you.

Hearts that are filled with satisfaction, and hearts that are struggling with dissatisfaction,

Today, O Mother, all are just waiting for you.

Hearts that are longing for your grace, and hearts that are devastated in your separation,

Today, O Mother, all are just waiting for you.

Hearts that are bowing to you, and hearts that are immersed in joy,

Today, O Mother, all are just waiting for you.

Kaka is explaining that only hope for all hearts is Divine Mother.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 873 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...871872873...Last