Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 877 | Date: 27-Jun-1987
ભક્તિ ને ભાવની પાંખો તો જ્યાં મળી
Bhakti nē bhāvanī pāṁkhō tō jyāṁ malī

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 877 | Date: 27-Jun-1987

ભક્તિ ને ભાવની પાંખો તો જ્યાં મળી

  No Audio

bhakti nē bhāvanī pāṁkhō tō jyāṁ malī

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1987-06-27 1987-06-27 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11866 ભક્તિ ને ભાવની પાંખો તો જ્યાં મળી ભક્તિ ને ભાવની પાંખો તો જ્યાં મળી

જઈને એ તો પ્રભુના ચરણે જઈને પડી

ચરણે પડેલી ભક્તિને તો પ્રભુએ ઊભી કરી

થઈને ઊભી ભક્તિ, ઝૂમી, ખૂબ ઝૂમી રહી

સાનભાન એ તો ભૂલી, પ્રભુના ધ્યાનમાં ડૂબી

નજરમાં પ્રભુને સમાવી, જગમાં પ્રભુને નીરખી રહી

બની મૌન તાલમાં, એ તો તાલ નિભાવી રહી

ભેદ તો રહ્યાં ભુસાતા, ભેદ ભાવના જ્યાં ટળી

ગયા અવગુણો ખંખેરાતાં, શુદ્ધ એ તો ત્યાં બની

નજરમાં મૂર્તિ પ્રભુની, સમાવી-સમાવી રહી

ખૂણેખૂણો હૈયાનો, ભાવમાં જ્યાં ગયો ડૂબી

ભક્તિ તો સદાયે એનાથી તો મજબૂત બની

હૈયા ને નજરમાં પ્રભુ તો આવી રહ્યાં વસી

ભક્તિ ને ભાવના તો જ્યાં એકરૂપ બની
View Original Increase Font Decrease Font


ભક્તિ ને ભાવની પાંખો તો જ્યાં મળી

જઈને એ તો પ્રભુના ચરણે જઈને પડી

ચરણે પડેલી ભક્તિને તો પ્રભુએ ઊભી કરી

થઈને ઊભી ભક્તિ, ઝૂમી, ખૂબ ઝૂમી રહી

સાનભાન એ તો ભૂલી, પ્રભુના ધ્યાનમાં ડૂબી

નજરમાં પ્રભુને સમાવી, જગમાં પ્રભુને નીરખી રહી

બની મૌન તાલમાં, એ તો તાલ નિભાવી રહી

ભેદ તો રહ્યાં ભુસાતા, ભેદ ભાવના જ્યાં ટળી

ગયા અવગુણો ખંખેરાતાં, શુદ્ધ એ તો ત્યાં બની

નજરમાં મૂર્તિ પ્રભુની, સમાવી-સમાવી રહી

ખૂણેખૂણો હૈયાનો, ભાવમાં જ્યાં ગયો ડૂબી

ભક્તિ તો સદાયે એનાથી તો મજબૂત બની

હૈયા ને નજરમાં પ્રભુ તો આવી રહ્યાં વસી

ભક્તિ ને ભાવના તો જ્યાં એકરૂપ બની
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

bhakti nē bhāvanī pāṁkhō tō jyāṁ malī

jaīnē ē tō prabhunā caraṇē jaīnē paḍī

caraṇē paḍēlī bhaktinē tō prabhuē ūbhī karī

thaīnē ūbhī bhakti, jhūmī, khūba jhūmī rahī

sānabhāna ē tō bhūlī, prabhunā dhyānamāṁ ḍūbī

najaramāṁ prabhunē samāvī, jagamāṁ prabhunē nīrakhī rahī

banī mauna tālamāṁ, ē tō tāla nibhāvī rahī

bhēda tō rahyāṁ bhusātā, bhēda bhāvanā jyāṁ ṭalī

gayā avaguṇō khaṁkhērātāṁ, śuddha ē tō tyāṁ banī

najaramāṁ mūrti prabhunī, samāvī-samāvī rahī

khūṇēkhūṇō haiyānō, bhāvamāṁ jyāṁ gayō ḍūbī

bhakti tō sadāyē ēnāthī tō majabūta banī

haiyā nē najaramāṁ prabhu tō āvī rahyāṁ vasī

bhakti nē bhāvanā tō jyāṁ ēkarūpa banī
English Explanation Increase Font Decrease Font


He is saying...

When worship gets the wings of devotion then it straight flies and falls at the feet of Divine.

This fallen worship, gets lifted by God himself. After getting up, this worship dances with joy.

Losing its consciousness, it gets immersed in meditation of Divine. It locks God in its vision and just sees God everywhere in the world.

In the rhythm of silence, it gets tuned to this rhythm. And, mysteries get unfolded as soon as silence takes over. Disorders get shaken up, and worship becomes pure.

In the vision, only idol of God is seen, and every corner of heart is filled with devotion. Worship then becomes stronger.

God just resides in heart and vision, as soon as worship and devotion becomes one.

Kaka is explaining that most of us worship God by only following the protocols of worship. But when this worship is done with devotion and feelings then all the magic unfolds. Connection with Divine becomes instantaneous. Eternal joy and bliss is experienced. God is revealed in a very obvious way. Kaka’s bhajan actually describes the worship of Saints like Narsihn Mehta, Tukaram, Meerabai and so on. Such intense love for Divine can be felt only with devotion.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 877 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...877878879...Last