Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 878 | Date: 29-Jun-1987
કર્યું જીવનમાં કેટલું ખોટું, ને કેટલું સાચું
Karyuṁ jīvanamāṁ kēṭaluṁ khōṭuṁ, nē kēṭaluṁ sācuṁ

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 878 | Date: 29-Jun-1987

કર્યું જીવનમાં કેટલું ખોટું, ને કેટલું સાચું

  No Audio

karyuṁ jīvanamāṁ kēṭaluṁ khōṭuṁ, nē kēṭaluṁ sācuṁ

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1987-06-29 1987-06-29 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11867 કર્યું જીવનમાં કેટલું ખોટું, ને કેટલું સાચું કર્યું જીવનમાં કેટલું ખોટું, ને કેટલું સાચું

   એ તો એક મારું મન જાણે, ને `મા’ એક તો તું જાણે

અહં ભર્યો હૈયામાં, છૂટયો એ તો કેટલો

   એ તો એક મન જાણે, ને `મા’ એક તો તું જાણે

કામનાઓથી જીવનમાં, દાઝ્યો ક્યારે ને કેટલો

   એ તો એક મન જાણે, ને `મા’ એક તો તું જાણે

દયા જીવનમાં જાગી, કેટલી સાચી ને ખોટી

   એ તો એક મન જાણે, ને `મા’ એક તો તું જાણે

મોહમાં તણાયો જગમાં, કેટલો અને ક્યારે

   એ તો એક મન જાણે, ને `મા’ એક તો તું જાણે

કરવા બેઠો પૂજા તારી, મન ફરે ક્યાં ને ક્યારે

   એ તો એક મન જાણે, ને `મા’ એક તો તું જાણે

આશાઓ હૈયામાં જાગી ક્યારે ને કેટલી

   એ તો એક મન જાણે, ને `મા’ એક તો તું જાણે

મનમાં વેર જાગે ક્યારે કોના ઉપર તો કેટલું

   એ તો એક મન જાણે, ને `મા’ એક તો તું જાણે

દંભમાં રહું સદા ડૂબેલો, ક્યારે ને કેટલો

   એ તો એક મન જાણે, ને `મા’ એક તો તું જાણે

કરતા ભક્તિભર્યો ભાવ કેટલો તો સાચો

   એ તો એક મન જાણે, ને `મા’ એક તો તું જાણે

જાગે દર્શનની હૈયે ઝંખના તારી, ટકશે એ તો કેટલી

   એ તો એક મન જાણે, ને `મા’ એક તો તું જાણે
View Original Increase Font Decrease Font


કર્યું જીવનમાં કેટલું ખોટું, ને કેટલું સાચું

   એ તો એક મારું મન જાણે, ને `મા’ એક તો તું જાણે

અહં ભર્યો હૈયામાં, છૂટયો એ તો કેટલો

   એ તો એક મન જાણે, ને `મા’ એક તો તું જાણે

કામનાઓથી જીવનમાં, દાઝ્યો ક્યારે ને કેટલો

   એ તો એક મન જાણે, ને `મા’ એક તો તું જાણે

દયા જીવનમાં જાગી, કેટલી સાચી ને ખોટી

   એ તો એક મન જાણે, ને `મા’ એક તો તું જાણે

મોહમાં તણાયો જગમાં, કેટલો અને ક્યારે

   એ તો એક મન જાણે, ને `મા’ એક તો તું જાણે

કરવા બેઠો પૂજા તારી, મન ફરે ક્યાં ને ક્યારે

   એ તો એક મન જાણે, ને `મા’ એક તો તું જાણે

આશાઓ હૈયામાં જાગી ક્યારે ને કેટલી

   એ તો એક મન જાણે, ને `મા’ એક તો તું જાણે

મનમાં વેર જાગે ક્યારે કોના ઉપર તો કેટલું

   એ તો એક મન જાણે, ને `મા’ એક તો તું જાણે

દંભમાં રહું સદા ડૂબેલો, ક્યારે ને કેટલો

   એ તો એક મન જાણે, ને `મા’ એક તો તું જાણે

કરતા ભક્તિભર્યો ભાવ કેટલો તો સાચો

   એ તો એક મન જાણે, ને `મા’ એક તો તું જાણે

જાગે દર્શનની હૈયે ઝંખના તારી, ટકશે એ તો કેટલી

   એ તો એક મન જાણે, ને `મા’ એક તો તું જાણે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

karyuṁ jīvanamāṁ kēṭaluṁ khōṭuṁ, nē kēṭaluṁ sācuṁ

   ē tō ēka māruṁ mana jāṇē, nē `mā' ēka tō tuṁ jāṇē

ahaṁ bharyō haiyāmāṁ, chūṭayō ē tō kēṭalō

   ē tō ēka mana jāṇē, nē `mā' ēka tō tuṁ jāṇē

kāmanāōthī jīvanamāṁ, dājhyō kyārē nē kēṭalō

   ē tō ēka mana jāṇē, nē `mā' ēka tō tuṁ jāṇē

dayā jīvanamāṁ jāgī, kēṭalī sācī nē khōṭī

   ē tō ēka mana jāṇē, nē `mā' ēka tō tuṁ jāṇē

mōhamāṁ taṇāyō jagamāṁ, kēṭalō anē kyārē

   ē tō ēka mana jāṇē, nē `mā' ēka tō tuṁ jāṇē

karavā bēṭhō pūjā tārī, mana pharē kyāṁ nē kyārē

   ē tō ēka mana jāṇē, nē `mā' ēka tō tuṁ jāṇē

āśāō haiyāmāṁ jāgī kyārē nē kēṭalī

   ē tō ēka mana jāṇē, nē `mā' ēka tō tuṁ jāṇē

manamāṁ vēra jāgē kyārē kōnā upara tō kēṭaluṁ

   ē tō ēka mana jāṇē, nē `mā' ēka tō tuṁ jāṇē

daṁbhamāṁ rahuṁ sadā ḍūbēlō, kyārē nē kēṭalō

   ē tō ēka mana jāṇē, nē `mā' ēka tō tuṁ jāṇē

karatā bhaktibharyō bhāva kēṭalō tō sācō

   ē tō ēka mana jāṇē, nē `mā' ēka tō tuṁ jāṇē

jāgē darśananī haiyē jhaṁkhanā tārī, ṭakaśē ē tō kēṭalī

   ē tō ēka mana jāṇē, nē `mā' ēka tō tuṁ jāṇē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this beautiful Gujarati bhajan, Shri Devendra Ghia, our Guruji, fondly called Pujya Kaka is introspecting that what is in our heart and what we try to hide from this world cannot ever be hidden from Divine Mother. We can not hide the truth from one entity and that is Divine Mother.

He is saying...

Wrongs and rights that I have done in my life,

That only I know, and O Mother, only you know.

Ego is filled in my heart, how much of it, I have actually discarded,

That only I know, and Mother, only you know.

Lust and desires have burnt me in my life, when and how much,

That only I know, and Mother, only you know.

Kindness that I display in my life, how much of it is true or false,

That only I know, and Mother, only you know.

Drawn in temptation in my life, how much and when,

That only I know, and Mother, only you know.

While praying for you, Mind is wandering where and when,

That only I know, and Mother, only you know.

Hopes has risen in my heart, when and how much,

That only I know, and Mother, only you know.

Revenge that has risen in my heart, when, and on whom, and how much,

That only I know, and Mother, only you know.

I am drowned in hypocrisy, when and how much,

That only I know, and Mother, only you know

The truth of my emotional devotion,

That only I know, and Mother, only you know.

My longing for the vision of Divine, how much it will last,

That only I know, and Mother, only you know.

Kaka is explaining that you can act in front of the world, you can even fool yourself, but Divine Mother sees your true self to the core. Your inner most self is also transparent in front of Divine Mother. Therefore, external changes have no value, the changes should be attempted from within. We need to change ourselves from inner consciousness then only the ray of Divine light will spread on our spiritual path.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 878 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...877878879...Last