Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 885 | Date: 04-Jul-1987
ના કોઈ તુજને સાચી રીતે જાણે `મા’, તોય તું તો સહુને જાણે
Nā kōī tujanē sācī rītē jāṇē `mā', tōya tuṁ tō sahunē jāṇē

પ્રકૃતિ, લીલા (Nature, Gods play)

Hymn No. 885 | Date: 04-Jul-1987

ના કોઈ તુજને સાચી રીતે જાણે `મા’, તોય તું તો સહુને જાણે

  No Audio

nā kōī tujanē sācī rītē jāṇē `mā', tōya tuṁ tō sahunē jāṇē

પ્રકૃતિ, લીલા (Nature, Gods play)

1987-07-04 1987-07-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11874 ના કોઈ તુજને સાચી રીતે જાણે `મા’, તોય તું તો સહુને જાણે ના કોઈ તુજને સાચી રીતે જાણે `મા’, તોય તું તો સહુને જાણે

ના કોઈ જાણે તારું ઠામ કે ઠેકાણું `મા’, તોય પાસે છે તારી સહુનું ઠેકાણું

ના કોઈ તારા મનની વાત જાણે `મા’, તોય સહુના મનની વાત તું જાણે

ના કોઈ તુજને સદાયે દેખે `મા’, તોય સહુને તું તો દેખે સદાયે

ના કોઈ તુજથી ભાગી શકે `મા’, વ્યાપી છે તું તો સર્વ ઠેકાણે

ના કોઈ તુજને બાંધી શકે `મા’, તોય સર્વને તું તો બાંધે

ના કોઈ તુજથી વેર બાંધી શકે `મા’, ના વેર છે તો તુજને હૈયે

ના કોઈ તારું કારણ ગોતી શકે `મા’, છે કારણનું કારણ તો તું છે

ના કોઈ પામી શકે તારી લીલા `મા’, લીલા તો તારે હાથ છે

ના કંઈ થાયે તારી ઇચ્છા વિના `મા’, થાવું સર્વે તો તારે હાથ છે
View Original Increase Font Decrease Font


ના કોઈ તુજને સાચી રીતે જાણે `મા’, તોય તું તો સહુને જાણે

ના કોઈ જાણે તારું ઠામ કે ઠેકાણું `મા’, તોય પાસે છે તારી સહુનું ઠેકાણું

ના કોઈ તારા મનની વાત જાણે `મા’, તોય સહુના મનની વાત તું જાણે

ના કોઈ તુજને સદાયે દેખે `મા’, તોય સહુને તું તો દેખે સદાયે

ના કોઈ તુજથી ભાગી શકે `મા’, વ્યાપી છે તું તો સર્વ ઠેકાણે

ના કોઈ તુજને બાંધી શકે `મા’, તોય સર્વને તું તો બાંધે

ના કોઈ તુજથી વેર બાંધી શકે `મા’, ના વેર છે તો તુજને હૈયે

ના કોઈ તારું કારણ ગોતી શકે `મા’, છે કારણનું કારણ તો તું છે

ના કોઈ પામી શકે તારી લીલા `મા’, લીલા તો તારે હાથ છે

ના કંઈ થાયે તારી ઇચ્છા વિના `મા’, થાવું સર્વે તો તારે હાથ છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

nā kōī tujanē sācī rītē jāṇē `mā', tōya tuṁ tō sahunē jāṇē

nā kōī jāṇē tāruṁ ṭhāma kē ṭhēkāṇuṁ `mā', tōya pāsē chē tārī sahunuṁ ṭhēkāṇuṁ

nā kōī tārā mananī vāta jāṇē `mā', tōya sahunā mananī vāta tuṁ jāṇē

nā kōī tujanē sadāyē dēkhē `mā', tōya sahunē tuṁ tō dēkhē sadāyē

nā kōī tujathī bhāgī śakē `mā', vyāpī chē tuṁ tō sarva ṭhēkāṇē

nā kōī tujanē bāṁdhī śakē `mā', tōya sarvanē tuṁ tō bāṁdhē

nā kōī tujathī vēra bāṁdhī śakē `mā', nā vēra chē tō tujanē haiyē

nā kōī tāruṁ kāraṇa gōtī śakē `mā', chē kāraṇanuṁ kāraṇa tō tuṁ chē

nā kōī pāmī śakē tārī līlā `mā', līlā tō tārē hātha chē

nā kaṁī thāyē tārī icchā vinā `mā', thāvuṁ sarvē tō tārē hātha chē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In his customary style of talking with Divine Mother,

He is communicating...

Even though, nobody knows you in true sense, O Mother, you still know everyone.

Even though, nobody knows your occupation or address, O Mother, you still know addresses of everyone.

Even though, nobody knows what is in your heart, O Mother, you still know what is inside everyone’s heart.

Even though, nobody looks after you all the time, O Mother, you still look after everyone all the time.

Nobody can run away from you, O Mother, since, you are present every where.

Even though, Nobody can bind you, O Mother, you still bind everyone.

Nobody can be revengeful towards you, O Mother, you have no revenge in your heart.

Nobody can find your reason, O Mother, you are the reason behind reason.

Nobody can understand your play, O Mother, you are the player in your play.

Nothing can happen without your wish, O Mother, all happenings are in your hands.

Kaka is reflecting on Divine Mother’s play, and her glory.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 885 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...883884885...Last