Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 888 | Date: 04-Jul-1987
ચૂંટવા હોય ફૂલ તારે જેવા, રોપજે મનને માંડવડે વેલ તેવી
Cūṁṭavā hōya phūla tārē jēvā, rōpajē mananē māṁḍavaḍē vēla tēvī

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 888 | Date: 04-Jul-1987

ચૂંટવા હોય ફૂલ તારે જેવા, રોપજે મનને માંડવડે વેલ તેવી

  No Audio

cūṁṭavā hōya phūla tārē jēvā, rōpajē mananē māṁḍavaḍē vēla tēvī

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1987-07-04 1987-07-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11877 ચૂંટવા હોય ફૂલ તારે જેવા, રોપજે મનને માંડવડે વેલ તેવી ચૂંટવા હોય ફૂલ તારે જેવા, રોપજે મનને માંડવડે વેલ તેવી

મળશે ફૂલ તને તો એવા, રોપી હશે વેલ તો તેં જેવી

જાણ્યે-અજાણ્યે નાંખતા બીજ એમાં, નીકળશે વેલ ફૂટી ઘણી

ના અચરજ પામજે એમાં, પાણી પણ તેં પાયું છે વળી

સુંદર અને સુગંધી મળશે ફૂલ તને, વાવી હશે વેલ તો જેવી

રોપતા વિચાર કરજે, રોપજે વેલ ફૂલ તને જોઈએ તેવી

તારા વિચારોની વેલ તો પાંગરશે, મનને માંડવડે જલદી

વિચારીને વિચાર કરજે, ના ચોંકી ઊઠતો વેલને જોઈ

મળશે ફૂલ તને સુંદર કે સુગંધી, વિચારના બીજ જેવી

હાથમાં બાજી છે તો તારી, કરજે વિચાર પણ સંભાળી
View Original Increase Font Decrease Font


ચૂંટવા હોય ફૂલ તારે જેવા, રોપજે મનને માંડવડે વેલ તેવી

મળશે ફૂલ તને તો એવા, રોપી હશે વેલ તો તેં જેવી

જાણ્યે-અજાણ્યે નાંખતા બીજ એમાં, નીકળશે વેલ ફૂટી ઘણી

ના અચરજ પામજે એમાં, પાણી પણ તેં પાયું છે વળી

સુંદર અને સુગંધી મળશે ફૂલ તને, વાવી હશે વેલ તો જેવી

રોપતા વિચાર કરજે, રોપજે વેલ ફૂલ તને જોઈએ તેવી

તારા વિચારોની વેલ તો પાંગરશે, મનને માંડવડે જલદી

વિચારીને વિચાર કરજે, ના ચોંકી ઊઠતો વેલને જોઈ

મળશે ફૂલ તને સુંદર કે સુગંધી, વિચારના બીજ જેવી

હાથમાં બાજી છે તો તારી, કરજે વિચાર પણ સંભાળી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

cūṁṭavā hōya phūla tārē jēvā, rōpajē mananē māṁḍavaḍē vēla tēvī

malaśē phūla tanē tō ēvā, rōpī haśē vēla tō tēṁ jēvī

jāṇyē-ajāṇyē nāṁkhatā bīja ēmāṁ, nīkalaśē vēla phūṭī ghaṇī

nā acaraja pāmajē ēmāṁ, pāṇī paṇa tēṁ pāyuṁ chē valī

suṁdara anē sugaṁdhī malaśē phūla tanē, vāvī haśē vēla tō jēvī

rōpatā vicāra karajē, rōpajē vēla phūla tanē jōīē tēvī

tārā vicārōnī vēla tō pāṁgaraśē, mananē māṁḍavaḍē jaladī

vicārīnē vicāra karajē, nā cōṁkī ūṭhatō vēlanē jōī

malaśē phūla tanē suṁdara kē sugaṁdhī, vicāranā bīja jēvī

hāthamāṁ bājī chē tō tārī, karajē vicāra paṇa saṁbhālī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this bhajan of life approach,

He is saying...

The kind of flowers that you want to pluck, please grow such creepers (thoughts) in your heart. You will get flowers as per the type of creepers that you plant.

Knowingly or unknowingly, you put other seeds as well, and many type of creepers will grow. Don’t be astonished, since you have also nurtured it further by giving water.

You will get beautiful and fragrant flowers, if you have sown such creepers.

The creepers of your thoughts will grow rapidly in the garden of your heart, think it through, don’t be shocked looking at those creepers.

You will get beautiful and fragrant flowers according to the seeds of your thoughts.

The whole game is in your hands, please be careful with how you think.

Kaka is explaining about the kind of thoughts we generate and the effects of thoughts that we bear. Negativity in our thoughts will bring only grief and unhappiness. While positivity in our thoughts will bring joy and peace. Kaka is comparing a thought with a seed, since a seed is the beginning of any growth. A thought is the beginning of our actions and reactions. A thought can lead you to spiritual growth and a thought can lead you to sinful behaviour. It is entirely in your hands, because a thought is entirely yours too. Our life is created by our thoughts. It is also interpreted by our thoughts. The same event is bliss for one and misery for another. Life for one is delightful. The same life for another is horrible. Our thoughts and actions should be such that we move ahead in correct direction.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 888 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...886887888...Last