Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 892 | Date: 08-Jul-1987
ઝીલવા કસોટીના ઘા આકરા તારા `મા’, હૈયું મારું વ્રજ સમ બનાવજે
Jhīlavā kasōṭīnā ghā ākarā tārā `mā', haiyuṁ māruṁ vraja sama banāvajē

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 892 | Date: 08-Jul-1987

ઝીલવા કસોટીના ઘા આકરા તારા `મા’, હૈયું મારું વ્રજ સમ બનાવજે

  No Audio

jhīlavā kasōṭīnā ghā ākarā tārā `mā', haiyuṁ māruṁ vraja sama banāvajē

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1987-07-08 1987-07-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11881 ઝીલવા કસોટીના ઘા આકરા તારા `મા’, હૈયું મારું વ્રજ સમ બનાવજે ઝીલવા કસોટીના ઘા આકરા તારા `મા’, હૈયું મારું વ્રજ સમ બનાવજે

કૃપા એમાં તારી ભળશે માતા, ફૂલ સમ એ તો બની જાશે

કસોટીની આદત છે તો તારી, કસોટી તો ભલે કરી નાખજે

હસતા-હસતા એ દેતો રહું, શક્તિ એવી ભરી આપજે

મારી શક્તિથી અજાણ નથી તું, શક્તિ બહાર કરી ન નાખજે

કરી પાર કસોટી તારી, આગળ ને આગળ તો વધારજે

નયનોથી વહે ન આંસુ, હૈયું હિંમતથી ભરી નાખજે

વિશ્વાસે કદી ના ડગું, હૈયું મક્કમ મારું કરી નાખજે

કરી કસોટી આકરી, શુદ્ધ સદા તો મને બનાવી નાખજે

પાર ઉતરું ના ઉતરું, મને દૂર કદી કરી ન નાખજે
View Original Increase Font Decrease Font


ઝીલવા કસોટીના ઘા આકરા તારા `મા’, હૈયું મારું વ્રજ સમ બનાવજે

કૃપા એમાં તારી ભળશે માતા, ફૂલ સમ એ તો બની જાશે

કસોટીની આદત છે તો તારી, કસોટી તો ભલે કરી નાખજે

હસતા-હસતા એ દેતો રહું, શક્તિ એવી ભરી આપજે

મારી શક્તિથી અજાણ નથી તું, શક્તિ બહાર કરી ન નાખજે

કરી પાર કસોટી તારી, આગળ ને આગળ તો વધારજે

નયનોથી વહે ન આંસુ, હૈયું હિંમતથી ભરી નાખજે

વિશ્વાસે કદી ના ડગું, હૈયું મક્કમ મારું કરી નાખજે

કરી કસોટી આકરી, શુદ્ધ સદા તો મને બનાવી નાખજે

પાર ઉતરું ના ઉતરું, મને દૂર કદી કરી ન નાખજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jhīlavā kasōṭīnā ghā ākarā tārā `mā', haiyuṁ māruṁ vraja sama banāvajē

kr̥pā ēmāṁ tārī bhalaśē mātā, phūla sama ē tō banī jāśē

kasōṭīnī ādata chē tō tārī, kasōṭī tō bhalē karī nākhajē

hasatā-hasatā ē dētō rahuṁ, śakti ēvī bharī āpajē

mārī śaktithī ajāṇa nathī tuṁ, śakti bahāra karī na nākhajē

karī pāra kasōṭī tārī, āgala nē āgala tō vadhārajē

nayanōthī vahē na āṁsu, haiyuṁ hiṁmatathī bharī nākhajē

viśvāsē kadī nā ḍaguṁ, haiyuṁ makkama māruṁ karī nākhajē

karī kasōṭī ākarī, śuddha sadā tō manē banāvī nākhajē

pāra utaruṁ nā utaruṁ, manē dūra kadī karī na nākhajē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In his customary style of conversation with Divine Mother,

He is communicating...

To bear with the blows of your tests, O Mother, please make my heart strong. If your grace is mixed together, then it will become delicate as a flower.

Giving test is a habit of yours, O Mother, you can surely test me. I will continue to perform in your test, just provide me with the strength, so I can take your test with a smile.

You are not unaware of my strength, just don’t exert me beyond my strength. Please move me forward after passing your test, just don’t make me shed tears and please fill my heart with courage.

Please make my heart so firm that I never waver in my faith. After testing me with a gruelling test, please make me pure forever.

Whether I pass or fail in your test, please don’t ever keep me away from you ever.

In this prayer bhajan, kaka is praying for strength, courage, faith and proximity to deal with challenges thrown by Divine Mother in the spiritual quest . He is praying on behalf of all of us.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 892 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...892893894...Last