Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 898 | Date: 11-Jul-1987
લાખ જતન કરી સાચવશે સોનાની કાયાને, રોગે એ તો ઘેરાશે
Lākha jatana karī sācavaśē sōnānī kāyānē, rōgē ē tō ghērāśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 898 | Date: 11-Jul-1987

લાખ જતન કરી સાચવશે સોનાની કાયાને, રોગે એ તો ઘેરાશે

  No Audio

lākha jatana karī sācavaśē sōnānī kāyānē, rōgē ē tō ghērāśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1987-07-11 1987-07-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11887 લાખ જતન કરી સાચવશે સોનાની કાયાને, રોગે એ તો ઘેરાશે લાખ જતન કરી સાચવશે સોનાની કાયાને, રોગે એ તો ઘેરાશે

કરશે સાચવવા ખૂબ જતન, તોય રાખમાં એ તો મળી જાશે

આંખ સામે તું જોતો આવ્યો, બદલી એમાં તો નવ થાશે

તું પણ એમાંથી મુક્ત નથી રહેવાનો, સત્ય આ સમજજે

ખાધું-પીધું અહીંનુ અહીં રહેવાનું, સાથે નહીં લઈ જવાશે

ના કોઈ લઈ ગયો, ના તું લઈ જાશે, અપવાદ એમાં ના થાશે

પંચતત્ત્વની બની છે તો કાયા, પંચતત્ત્વમાં તો મળી જાશે

ઉધાર લીધું પાછું પડશે દેવું, અફસોસ હૈયે તો ના ધરજે

સુખદુઃખ છે શરીર સાથે, ભોક્તા એનો તો નવ બનજે

પરમાત્મા સાથે છે સબંધ સીધો તારો, એ તું તો ના ભૂલજે

ભાવ ને મનને સ્થિર કરીને, તું સ્થિરતામાં સદા પ્રવેશજે

ના કહેતાં, પણ તારો શાશ્વત સાથે શાશ્વત સબંધ બંધાશે
View Original Increase Font Decrease Font


લાખ જતન કરી સાચવશે સોનાની કાયાને, રોગે એ તો ઘેરાશે

કરશે સાચવવા ખૂબ જતન, તોય રાખમાં એ તો મળી જાશે

આંખ સામે તું જોતો આવ્યો, બદલી એમાં તો નવ થાશે

તું પણ એમાંથી મુક્ત નથી રહેવાનો, સત્ય આ સમજજે

ખાધું-પીધું અહીંનુ અહીં રહેવાનું, સાથે નહીં લઈ જવાશે

ના કોઈ લઈ ગયો, ના તું લઈ જાશે, અપવાદ એમાં ના થાશે

પંચતત્ત્વની બની છે તો કાયા, પંચતત્ત્વમાં તો મળી જાશે

ઉધાર લીધું પાછું પડશે દેવું, અફસોસ હૈયે તો ના ધરજે

સુખદુઃખ છે શરીર સાથે, ભોક્તા એનો તો નવ બનજે

પરમાત્મા સાથે છે સબંધ સીધો તારો, એ તું તો ના ભૂલજે

ભાવ ને મનને સ્થિર કરીને, તું સ્થિરતામાં સદા પ્રવેશજે

ના કહેતાં, પણ તારો શાશ્વત સાથે શાશ્વત સબંધ બંધાશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

lākha jatana karī sācavaśē sōnānī kāyānē, rōgē ē tō ghērāśē

karaśē sācavavā khūba jatana, tōya rākhamāṁ ē tō malī jāśē

āṁkha sāmē tuṁ jōtō āvyō, badalī ēmāṁ tō nava thāśē

tuṁ paṇa ēmāṁthī mukta nathī rahēvānō, satya ā samajajē

khādhuṁ-pīdhuṁ ahīṁnu ahīṁ rahēvānuṁ, sāthē nahīṁ laī javāśē

nā kōī laī gayō, nā tuṁ laī jāśē, apavāda ēmāṁ nā thāśē

paṁcatattvanī banī chē tō kāyā, paṁcatattvamāṁ tō malī jāśē

udhāra līdhuṁ pāchuṁ paḍaśē dēvuṁ, aphasōsa haiyē tō nā dharajē

sukhaduḥkha chē śarīra sāthē, bhōktā ēnō tō nava banajē

paramātmā sāthē chē sabaṁdha sīdhō tārō, ē tuṁ tō nā bhūlajē

bhāva nē mananē sthira karīnē, tuṁ sthiratāmāṁ sadā pravēśajē

nā kahētāṁ, paṇa tārō śāśvata sāthē śāśvata sabaṁdha baṁdhāśē
English Explanation Increase Font Decrease Font


He is saying...

With great efforts, you have taken care of your body, ultimately, it will catch many diseases.

You will make many efforts to care for this body, eventually, it will become ashes.

You have been seeing this in front of your eyes, this order will never change. You will not be able to free yourself from this order, understand this truth completely.

All your glory will remain here only, won’t be able to take it with you. Nobody has been able to take, and you will also not be able to take. There is no exceptions in there.

This body is made of five elements, and ultimately, you will merge in these five elements. This rented body will have to be given back. Don’t regret it ever.

Joy and sorrow is only connected with this body, don’t indulge in it.

You have direct connection with Supreme Soul, this you should never forget.

Calm your emotions and mind, and you enter into the world of stillness, even though it is not said, you will establish eternal connection with Divine.

Kaka is very beautifully explaining to shift our focus from this temporarily rented body to our own eternal soul. Make efforts to redeem our soul into Supreme Soul. To make this connection, we must calm our mind and emotions. A person is affirmative if his mind is stable and focused. The transformation of mind energy of action into Divine energy of stillness is spirituality. Goal of spirituality is to identify with stillness, not the movement.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 898 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...898899900...Last